fbpx

Lantbruk

Lerbo-Biesta, 18,5 ha

Högstbjudande

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besiktiga fastigheten på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,8 ha
Inägomark
5,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Övrigmark
1,7 ha
Skog med restriktion
10,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM LERBO-BIESTA 2:3

Adress

Lerbo Berg 4 64162 Valla

Om fastigheten

Fastighet med ett fint läge vid sjön Långhalsen om totalt 18,5 ha. Arealen fördelar sig på två skiften varav det ena är naturreservat (10,6 ha) och resterande areal utgörs av ca 5,4 ha åker- och betesmark, 1,1 ha strandäng/myr samt 1,7 ha hagmark. På gården finns ett f.d. bostadshus samt två uthus, samtliga byggnader står sannolikt inför en kommande rivning. Jakten är tillgänglig för blivande köpare på tillträdesdagen, även inom reservatet. Fiske på oskiftat vatten i Långhalsen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

F.d. bostadshus samt två uthus som kan betecknas som rivningsobjekt.

Åker- och betesmark

Arealen åker- och betesmark bedöms enligt kartmätning till ca 5,4 ha. Jorden är muntligt upplåten fram till 2022-03-14, arrendatorn söker EU-stöden på marken.

Naturreservat

Lerbo-Biesta naturreservat finns på fastigheten och omfattar en total areal om ca 10,6 ha. Fastighetsägaren har dock kvar rätten att bedriva jakt i reservatet. Beslutet finns att tillgå som bilaga i detta annonsmaterial.

Oppunda Häradsallmänning

Fastigheten har 0,33333 mantal i Oppunda häradsallmänning. Gårdens genomsnittliga utdelning för den senaste femårsperioden uppgår till i medeltal ca 1 200 kr/år.

Jakt & fiske

Fastigheten erbjuder jakt efter framförallt klövvilt (inkluderar även naturreservatet), jakträtten är ej upplåten. Fiske på oskiftat vatten i Långhalsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning i form av ett gravfält. På skiftet som berörs av naturreservat finns det tre registrerade fornlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Försäljning angränsande fastighet

Även den angränsande fastigheten Katrineholm Lerbo-Biesta 1:7 (ca 1,4 ha) är under försäljning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter