fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Nora, 73 ha

Högsta bud

7 500 000 kr

Högstbjudande: 6 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Väster om Nora, invid sjön Vikern, finns nu möjlighet att förvärva en obebyggd och tydligt talldominerad skogsfastighet. Den totala arealen uppgår till ca 73 ha och fördelas på två välarronderade skiften. Virkesförrådet beräknas till drygt 10 000 m³sk och utgörs i huvudsak av skog i god tillväxtålder. Skogen är relativt välskött och vägsystemet är bra.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORA NOR 2:17

Adress

Skogsfastighet i Nora Gyttorp

Totalareal
73,8 ha
Skogsmark
73,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
10 371 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Nora Nor 2:17 är en obebyggd skogsfastighet med en total areal om ca 73 ha. Arealen fördelas på två skiften med god ägofigur och tydlig barrträdsdominans. Virkesförrådet utgörs i huvudsak av skog i god tillväxtålder.

Avståndet till Nora är 14 km, till Gyttorp 8 km och till Örebro 44 km.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av AB Stenmark & Jansson via Mellanskog.
Fältarbetet utfördes i september 2021. Inför försäljningen har skogsbruksplanen uppdaterats med 2022 års tillväxt av Martin Persson, Ludvig & Co.

Innehavet består av två skiften som nås genom ett bra vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 73,5 ha. Totalt beräknas virkesförrådet till 10 371 m³sk, vilket innebär 141 m³sk/ha. Virkesförrådet har en stor andel ung och medelålders skog med god tillväxt. Boniteten bedöms till 6,7 m³sk per ha och år. Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 448 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget med 77 % följt av gran 17 % och löv 6 %.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen 2024-07-01.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 72,85 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 73,8 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 73,8 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av tre registrerade kulturlämningar:
RAÄ-nummer: Nora 348:1 - Lägenhetsbebyggelse, Möjlig fornlämning
RAÄ-nummer: Viker 69:1 - Husgrund, historisk tid, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Viker 69:2 - Kolningsanläggning, Övrig kulturhistorisk lämning

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 6 000 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen styckats av. Ingen fastighetstaxering har utförts sedan dess och därmed kan inget taxeringsvärde redovisas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 460 000 kr. Fastigheten är i dagsläget samintecknad med ursprungsfastigheten Nora Nor 2:11.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter