fbpx

Lantbruk

Lantligt boende söder om Mellerud – 6 ha

Högsta bud

1 200 000 kr

Högstbjudande: 1 250 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 maj kl 12:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Gård om ca 6 ha, samlat i ett skifte, längst med E45 strax söder om Mellerud. 4 ha åkermark och 1 ha skogsmark. Gårdscentrum med bostadshus, gästhus, ladugård och garage. Bra pendlarläge och närhet till Melleruds samhälle.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MELLERUD KAMBOL 1:26

Adress

Kambol 3 46494 Mellerud

Totalareal
6,3 ha
Åkermark
4,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Boyta
72 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Längst med E45, strax söder om Mellerud, ligger bostadshuset uppfört 1935. Byggnaden har murad källargrund, plankstomme och är klädd med stående träfasad under ett yttertak av plåt (-97). 2-glasfönster med extra ljudisolering mot vägen. I köket finns en luftvärmepump. Huset har även ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till en kombipanna (ved/olja) med elkasett. Brandskyddskontrollerad och egen sotning. Ingen ackumulatortank, men varmvattenberedare. Vatten tas från en borrad vattenbrunn (vattenprov finns inte) belägen på grannens tomt (Kambol 1:34). Servitut finns. Avloppet leds till en trekammarbrunn utan infiltration. Avloppet är gammalt och enligt kommunen uttjänt (föreläggande om nytt avloppssystem) men dispens finns då det finns planer om kommunalt VA-nät för området. Köparen är medveten om att denne ändå får vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Enligt taxeringsuppgifter är bostadsytan 72 m² och biytan 45 m².

Entréplan med hall (-89), badrum (-89) med dusch och tvättmaskin, förråd, kök med matplats, finentré samt vardagsrum.

Övervåning med hall med utgång till balkong, två sovrum samt förrådsutrymmen.

Oinredd källare som nås inifrån huset samt från trädgården. Pannrum med vedpanna samt förrådsutrymmen.

Byggnaden har behov av renovering och modernisering.

Gästhus och förråd

Ursprungligen uppförd som hönshus på 50-talet men ombyggt och renoverat i omgångar, senast -12 och -15. Nu nyttjas det som gästhus och förråd. Träkonstruktion under yttertak av plåt. Östra delen av byggnaden har krypgrund, resten har gjuten platta. Byggnaden rymmer hall, kök (-17), badrum (-15) med dusch och tvättmaskin samt sovrum (-12), hobbyrum och förråd samt trädäck utanför kök och entré. Byggnaden värms upp med luftvärmepump samt direktverkande el. Byggnaden har en egen varmvattenberedare och är kopplat på samma avloppssystem och vattenbrunn som bostadshuset. Nyare el. Nätverkskabel från bostadshuset. Totalt byggnadsyta om ca 100 m² enligt uppmätning på karta.

Ladugård

Äldre ladugård med träkonstruktion, gjuten platta och yttertak av plåt. Vedbod, ränne, maskingarage och djurstall med äldre inredning. El finns. Byggnadsyta om drygt 200 m² enligt uppmätning på karta.

Garage och vedbod

Garagebyggnad med plats för en bil. Träbyggnad med grusat golv och yttertak av plåt. Tillbyggt vedförråd. El är indraget.

Jordbruksmark

Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 4 ha åkermark. Marken är täckdikad och muntligen upplåten för vall året ut. Marken ingår i en SAM-ansökan för 2023 och utbetalningen tillfaller, i sin helhet, sökanden.

Skogsuppgifter

Enligt fastighetstaxeringen omfattar fastigheten 1 ha skogsmark. Marken består av ung lövskog. Ingen skoglig inventering är gjord.

Internetuppkoppling

Fastigheten är kopplad till ett öppet fibernät, IP Only. Som ny ägare av fastigheten betalar du för bredbandsleverantören men har inga löpande nätavgifter eller kostnader för medlemskap.

Vägar

Fastigheten gränsar till allmän väg.

Jordvärmeslingor

Grannfastigheten söderut (Kambol 1:28) har jordvärmeslingor längs med åkerkanten. Servitut finns ej.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Städning

Inför tillträdet kommer bostadshusen tömmas och städas. Någon slutstädning och tömning av övriga byggnader kommer inte ske. Det lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övergår till köparen utan ersättning till någondera part.

Servitut rörande markområde

Kambol 1:34 (grannen i norr) har rätt att som tomtmark fritt nyttja ett markområde om ca 1 690 m². Servitut finns. Se ungefärlig lokalisering i prospekt.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner behövs inget förvärvstillstånd för att köpa fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

I köpekontraktet kommer säljaren friskriva sig från eventuella dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 maj kl 12:00

Högstbjudande: 1 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter