fbpx

Lantbruk

Lantligt boende med möjligheter

Prisidé

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 maj kl 08:00

Visning

  • tor 15 apr, kl 15:00 - 17:30

    Anmälan till Joakim Ahlberg, 0470 745706

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
8,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Skogsmark
3,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
257 m3sk
Boyta
73 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ SÄLJERYD 11:1

Adress

Säljeryd Hedvigsdal 35598 Ingelstad

Om fastigheten

Lantgård om ca 8 ha, fördelat på ca 4 ha inägomark och ca 3 ha produktiv skogsmark.
Bostadshus med renoveringsbehov, samt ekonomibyggnader. Jaktmöjligheter.
Fastigheten är belägen ca 20 km sydöst om Växjö.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus
Bostadshus, genomgående renoverat i början av 1970-talet. Bevarade äldre detaljer såsom dörrar, trägolv, kakelugnar, etc. Enligt säljarna är bostadshuset uppfört i mitten av 1800-talet.

Plan 1
Hall.
Badrum med wc och dusch.
Kök med vedspis.
Vardagsrum med kakelugn (eldningsförbud).
Finingång.
Finrum med kakelugn, (eldningsförbud).

Sovrum, (genomgångsrum).

Plan 2
Sovrum.
I övrigt oinrett.

Källarrum med hydrofor och förvaringsutrymmen.

Fiber anslutet.
Tak av betongpannor, (70-tal).
Huvudsakligen tvåglasfönster, några fönster englas.

Uppvärmning genom luftvärmepump och vedspis, elradiatorer i badrum, vardagsrum och sovrum.

Enskilt vatten genom borrad brunn, (pumpen bytt 2019).
Enskilt avlopp med tvåkammarbrunn, ej godkänt enligt dagens standard.​

Se bifogat dokument för planlösning och säljarnas uppgifter om uppskattad boyta.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Ladugård med plåttak (stålplåt, bytt 2005).
Utvändigt mått ca 20 x 14 meter.
Fasad av trä och plåt.
Innehåller fd potatislager och vedbodsdel. Gjutet golv.
Vidbyggd del med verkstadsdel (gjutet glov), maskinförvaringsutrymmen med gjuten platta/ grusgolv, samt isolerat rum.
Vidbyggda delen med tak av aluminiumplåt, (1970-tal).

Maskinhall med tak och fasad av plåt.
Byggd ca 2000.
Utvändigt mått ca 25 x 8 meter.
Ca 10 x 8 meter med gjutet golv.
Ca 15 x 8 meter med grusgolv.

Garage.
Fd hönshus.
Jordkällare.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbeskrivning upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i mars 2021.
Enligt skogsbeskrivningen består fastigheten av ca 3,3 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 257 m3sk, motsvarande ca 78 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 7,4 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 20 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbeskrivningen för mer information.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbeskrivningen består fastigheten av ca 4,3 ha inägomark.
Inägomarken består huvudsakligen av åkermark.
Inägomarken är utarrenderat tom 2022-03-13.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Nöbbele ÄSO och Säljeryds viltvårdsområde.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-05-03 OBS! Märk kuvertet Säljeryd. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 20 km sydöst om Växjö, ca 2,5 km sydöst om Ingelstad.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 3 maj kl 08:00

Prisidé: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter