Lantbruk

Lantligt boende med guldkant

Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 29 sep, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,3 ha
Åkermark
16,0 ha
Skogsmark
10,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
2 700 m3sk
Boyta
232 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA KUMLA-VAD 1:36

Adress

Kumla Vad 141 73398 Ransta

Om fastigheten

Ett ombonat och välskött gårdscentrum med trivsamt enplanshus med inglasat uterum och pool i lantlig miljö! Kompletteras med en mysig gäststuga, funktionella ekonomibyggnader, en trevlig trädgård med stora gräsytor som inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation och odlingar om så önskas. I anslutning till gårdscentra finns inägor att bruka eller för småskalig djurhållning.

Fastigheten omfattar 26 ha varav 16 ha är åkermark och 10 ha skogsmark. Grandominerad, välskött skogsmark med uppskattat virkesförråd om 2 700 m³sk.

Med närhet till både skog, vatten och stad finns här något för att hela familjen ska trivas.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Bostadsbyggnad i ett plan med regelstomme på gjuten platta, utbyggnationen bestående av uterummet är uppförd på plint. Fasad av rödmålad lockläktspanel och betongpannor på tak. 3-glasfönster med spröjs, två av fönstren har ram i aluminium och resterande i trä.

Boarea 132 m² och biarea 15 m² enligt taxeringsinformationen. Uppmätt golvareal om 159,2 m², ej fördelat på bo- och biarea. Mätning har skett av säljaren.

Vattenburet värmesystem med ackumulatortank om 2,5 m³. Baxi vedpanna med elpatron (2003) samt luftvärmepump (2005). Skorstenen sotas regelbundet. Djupborrad brunn (1990) med totaldjup om 70 m. Vattenmängd l/h: 700. Enligt vattenanalysen från 2016 är vattnet tjänligt men kalkhaltigt. En avhärdare finns installerad (2016). Godkänt avlopp med renoverad 3-kammarbrunn (2006) med markbädd med infiltrationsmoduler från In-drän (2010). Fiber finns indraget till bostaden. Korttidsmätning av radon gjordes 2010.

Bostaden är i mycket gott skick med generösa sällskapsytor både invändigt och utvändigt. Invändigt är det överlag parkettgolv, tapet på vägg och paneler eller plattor i tak. Bifogat finns aktivitetslistan som specificerar när renoveringar, byte av vitvaror m m är gjorda.

Planlösning
Hall med flera plastbyggda garderober och skåp, WC med toalett och handfat. Rymligt och modernt lantkök med kakel bakom köksbänkar och bröstpanel. Kyl, frys, diskmaskin, häll och dubbelugn. Tvättstuga med arbetsbänk, tvättmaskin, torktumlare och tvättho. Gamla pannrummet används idag som förråd. I tvättstugan finns en groventré, goda förvaringsmöjligheter inklusive en walk-in closet/förråd. Tre sovrum, varav ett används som syrum och ett som tv-rum, alla tre rum har platsbyggda garderober. Kontor med platsbyggda garderober. Allrum med 3-luftsfönster som ger bra ljusinsläpp. Badrum med kakel och klinker, dusch, kommod, toalett och handdukstork, elektrisk golvvärme. Finrum med öppen spis med insatskassett. Inglasat och vinterbonat uterum med högt i tak, klinker på golv, vattenburen golvvärme, öppningsbara dörrar åt två håll.

Stort trädäck med paviljong och pool om 4 * 8 m med kupformat plasttak som är lätt att skjuta ihop.

Garage med pannrum. Vedpanna, ackumulatortank om 2,5 m³, isolerad kulvert in till bostadshuset.

Komplementbyggnad
Byggnad med poolrum med luftvärmepump för uppvärmning av pool, förråd med övervåning och "hönshuset" som nu är omgjort till ateljé'. Den delen är isolerad och har kvar hönsgården och luckan ut till den.

Trädgård
Stor och välskött trädgård med fina gräsytor inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation, lekar och odlingar om så önskas. Här finns träd, buskar, vackra rabatter och odlingslådor för den med gröna fingrar.

Gäststuga

Bostadsbyggnad i 1 ½ plan med regelstomme uppförd på torpargrund. Fasad av rödmålad lockläktspanel, 2-kupigt tegel på tak och 2-glasfönster med karmar av trä. Uppvärmning via luftvärmepump av modellen Swing Panasonic, kökspanna med el-patron samt vedspis.

Boarea 100 m² och biarea 20 m² enligt taxeringsinformationen. Gemensam vatten- och avloppslösning med huvudbyggnaden. Ny eldragning på hela övervåningen. Parabol.

Planlösning
Nedre plan: Hall med två förrådsutrymmen. Badrum med kakel och klinker, dusch, toalett, handfat och handdukstork. Rymligt rum med sänkt tak p g a invändig isolering. Ombonat kök med kyl, frys, spis, micro, vedspis och varmvattenberedare (80 l). Sovrum med platsbyggda garderober, i en av garderoberna finns el-patronen för uppvärmning.

Övre plan: Möblerbar hall med dubbla kattvindar. Tre sovrum, alla har kattvind.

För årtal gällande renovering m m, se bifogad aktivitetslista.

Magasin

Byggnad med en murad del och i övrigt träregelstomme, plåttak, fönster med spröjs och gjutet golv. Ytterbelysning. Ingen uppvärmning i byggnaden. Den murade delen är en rymlig jordkällare. På nedre plan finns även ett vedförråd, trädgårdsrum samt garage med dubbeldörr. På ovanvåningen längs hela byggnaden finns ett förrådsutrymme. Byggnadsmått enligt mätning på karta är 7 * 18 m.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad med loge och tillbyggd maskinhall. Byggnadsmått enligt mätning på karta är 9 * 37 m + 9 * 18 m.

Första delen av byggnaden totalrenoverades från takstolar och nedåt under 2013. Regelstomme, brädfodrat med rödfärgad lockläktspanel, gjuten platta, 2-glasfönster (ej öppningsbara) och plåttak. Invändigt är taket höjt, 1/3 är ca 2,8 m och 2/3 är ca 2,6 m. Självdrag. Vatten är indraget, avloppet är ej kopplat utan löper ut mot gamla urinbrunnen, ej godkänt. Luftvärmepump. Takskjutport. Goda möjligheter att bygga boxplatser, använda utrymmet som verkstad, garage eller dylikt.

Loge med träregelstomme, fasad av rödmålad plank, trägolv och tre dubbeldörrar. Trapp upp till skulle över stalldelen.

Maskinhall, tillbyggd 2014, uppförd med träregelstomme, fasad av rödfärgad plank, grusat golv, kondensfritt plåttak och stor skjutport.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken. Avviker max 30%. Otillfredsställande dränerad.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ett 5-årigt skriftligt avtal. Upplåtelsen omfattar 16 ha åkermark.

Tillträdesdag var den 1 januari 2019. Begäran om villkorsändring eller uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. Sägs inte avtalet upp förlängs det med en tid motsvarande arrendeperioden, dock längst 5 år. Vid avträdet skall jorden avlämnas höstbrukad enligt ortens sed.

Arrendeavgiften är 24 000 kr plus moms per år och faktureras en gång per år. Arrendatorn är ansvarig för underhåll av de körvägar som används för driften. Jordägaren är ansvarig för de kostnader som uppkommer gällande samfällda diken, vägar och andra samfälligheter.

Arrendatorn hyr 16 st stödrätter av jordägaren och dessa ska återlämnas vid avträde.

Arrendatorn äger ej rätt till jakten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2020 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,9 ha med ett virkesförråd om 2 700 m³sk, varav 250 m³sk är S2-skog. Hög medelbonitet på 8,4 m³sk per ha och medeltal om 245 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 76 % gran, 21 % björk och 3 % asp. Spridd åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år eller äldre än 80 år.
Av den produktiva skogsmarksarealen är 87,2 % (9,5 ha) frisk och 12,8 % (1,4 ha) fuktig. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och vägnätet inom fastigheten är tillräckligt för sedvanligt brukande av skogen.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns en avdelning om 1,3 ha föreslagen för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens markareal är upplåten med ett skriftligt avtal till Ranstabys jaktlag.

Jaktbart vilt i området är älg, rådjur, vildsvin och hjort, främst kronhjort, samt småvilt.

Fastigheten är registrerad inom Toppenberg älgskötselområde (ÄSO), Toppenberg kronhjortskötselområde (KSO) samt Toppenberg viltvårdsområde (VVO). Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄSO, KSO och VVO.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Mantal

Fastigheten har 137/1680 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Inteckningar

Antal inteckningar: 6 st
Datapantbrev
Total summa om 1 500 000 SEK

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Områdesbeskrivning

I Kumla-Vad finns en Byagård med fotbollsplan i anslutning. Här arrangeras olika barnaktiviteter, idrottsevenemang, pubaftnar m m.

Ransta är en tät ort i Sala Kommun, belägen ca 5 km från fastigheten. Här finns Tempobutik, järnvägsstation, skola F-6 (nybyggd under 2019).

Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala, Stockholm m.fl. I stadens centrum finns såväl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter. För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Salas närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner, varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

I Västerås finns flygplats, buss- och tågstation som gör det lätt att pendla till ex. Stockholm. Stort utbud av skolor, för vidare skolgång finns gymnasium och högskola. För den kulturintresserade finns teater, konserthus och museum. Det finns ett stort idrottsintresse i staden och flertalet inom- och utomhusarenor, vilket ger goda möjligheter till att utöva de flesta idrotter. Med trevliga stadsparker, tätortsnära skogar och en stor insjöhamn är Västerås en attraktiv sommarstad. För shopping finns Erikslund. Här hittar du matbutiker, bensinstationer och ett shoppingcenter med ett stort utbud av restauranger och butiker, bl a. IKEA.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Ransta har en järnvägsstation på järnvägslinjen Sala-Oxelösund. Bussar och tåg går till och från orten flera gånger dagligen till Sala och Västerås. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter