Lantligt boende

Lantligt boende i Vallentuna

Utgångspris

8 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

 • sön 7 jun

  Läs villkor

  Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost.

  Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
  Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
  Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,0 ha
Skogsmark
25,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Åkermark
13,5 ha
Övrigmark
2,8 ha
Virkesförråd
4 410 m3sk
Boyta
125 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Vallentuna Byle 1:1

Adress

Frösunda-Byle 2 18695 Vallentuna

Om fastigheten

Underbart alternativ i Vallentuna med eller utan hästintresse. Synnerligen tilltalande huvudbyggnad med 7 rum och kök och en större boarea än fastighetstaxeringen (som vanligt). Ett mycket gedigt hus med visst renoveringsbehov av ytskikt, våtrum och kök.

Lugnt, lantligt läge och bra kommunikationer med Roslagsbanan. I Lindholmen, 5 km från fastigheten, hittar ni ICA, förskolor och Gustav Vasaskolan F6. I centrala Vallentuna hittar du all tänkbar service och butiker tillsammans gymnasium, flertal idrottsanläggningar och populära Kvarnbadet. Gott om golfbanor och 30-40 minuter med bil till Arlanda eller Stockholm City.

Kort sagt ett barnvänligt boende i en expansiv kommun med många fördelar, sevärdheter och spännande utflyktsmål. Välkommen till Frösunda i Vallentuna.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Underbart läge med synnerligen ogenerat läge. Mycket tilltalande hus och planlösning med gott om sociala ytor och sovrum med inredningsbara "kattvindar". Äldre utrustning och ytskikt i kök och våtutrymmen. Visst behov av renovering.

Skorsten till vedpannan och en kakelugn är i bruk. Övriga eldstäder, kakelugnar och vedspis i kök är inte anslutna för eldning.

Fiber finns att ansluta sig till via Stadsnätsbolaget, ca 900 meter till kopplingsskåpet.

Uppskattat vedeldning 40 kbm/år.

Lada / loge

Uppskattat byggår och värdeår före 1980 enligt fastighetstaxeringen. Möjlighet att inreda stall.

Garage / vinkällare / pumphus

Byggår och värdeår är uppskattat. Garage med källar-/sluttningsvåning med mysigt inredd vinkällare. Viss del är inrett till för vattenpump / hydrofor.

Getstall

Garage

Äldre byggnad på höger sida på väg upp mot gården, i höjd med huvudbyggnaden.

Förråd

Äldre byggnad på höger sida på väg upp mot gården, i höjd med huvudbyggnaden.

Fastighet

Fastighet under bildande. Mangårdsbyggnad, garage med vinkällare och pumphusdel. Stor lada och ett par äldre uthus. Skogsmark på ca 25 hektar med uppskattad volym på drygt 4000 m³sk och ca 13,5 hektar åkermark.

Skogsuppgifter

Fastigheten har ett stort behov av olika skogliga åtgärder för att uppnå högsta produktivitet & skötsel. Fastigheten har ett flertal äldre bestånd med hög ålder. Det saknas bestånd i gallringsfasen men ett par ungsskogar är påväg att växa in i G1. Det finns inslag av gammeltall på bergsplatåer med högre naturvärden av olika slag. Dessa bestånd lämpar sig väl som NO områden. En kraftledningsgata skär genom marken från syd till nordost vilket medför en icke produktiv yta.
En nyckelbiotop berör en stor del av fastighetens skogliga del i väster. Volym enligt skogsbruksplan är 4 410 varav 1 645 m³sk i nyckelbiotopen som lämnas orörd.

Skogsvård

Det finns en hög andel mogen avverkningsbar skog på fastigheten. Ett par bestånd har större avverkningsbehov då dessa innehåller stormluckor med inslag av barkborreangrepp på såväl liggande som stående granskog. Fläckvis finns det rikligt med vindfällen. Nyckelbiotopen har även några stormluckor med vindfällsbröten som drabbats av barkborreangrepp. Här föreslås en samrådsansökan med Skogsstyrelsen för att få tillstånd att åtgärda dessa vindfällen.

Fastigheten innehar flera bestånd med akut röjningsbehov för att uppnå en kvalitativ skog. Dessa bör röjas snarast. Hjälpplantering kan vara på sin plats i bestånd 8 då det finns luckor utspridda inom ytan. Gynna ädellövträd runtom gården vid röjning.

NO - områden
I nyckelbiotopen finns ett yngre björkbestånd med överståndare till tall. Här föreslås en naturvärdesröjning för att tillskapa ett flerskiktad, luckigt lövbestånd med höga naturvärden. De bergdominerande tallpartierna i öst lämnas orörda.
NS - områden
Runt gården föreslås åtgärder i form av naturvårdsskötsel. Skapa en "parkskog" med varierande trädslagsfördelning, flerskiktad skog och hög andel ädellövträd. Tanken är att dessa bestånd hålls hygesfria med stor variation för en trevligare gårdsmiljö

Finns en avverkningsanmälan i nyckelbiotopen till Holmen.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. Vid sidan av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen också tillsynsmyndighet för delar av miljöbalken. Se länk till Skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Finns lite naturliga gränser för skogsskiftet, använd med fördel gårdskartan och gps positionering.

Åkermark

Fin åker och betesmark runt fastigheten.

Jakt

Jakten ingår. På fastigheten finns gott om sedvanlgit småvilt, rådjur och vildsvin.

Arrende/nyttjanderätter

Finns inga arrenden eller nyttjanderätter.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns registrerade forn- och kulturlämningar. Se pdf och länk. Skogstyrelsen, Skogens Pärlor..

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns registrerade naturvärden och nyckelbiotop. Skogstyrelsen, Skogens Pärlor. Metria.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten ingår i Vallentuna Solsta GA:3 (väg).

Skattetal / Mantal

Stamfastigheten har ett mantal på 1/4 i skifteslaget innan reglering. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Stödrätter

Fastigheten har inga stödrätter som övergår till köparen.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd vår länk till gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps för uppskattade gränser.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person. Tillstånd för juridisk person krävs alltid när det är en privatperson som säljer.

Friskrivning

Fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter