fbpx

Lantbruk

Lantligt boende i Styrnäs med jord och skog

Högstbjudande

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
210,3 ha
Tomtområde
210,3 ha
Virkesförråd
34 274 m3sk
Boyta
230 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS DJUPED 15:1

Adress

Djuped 212 87052 Nyland

Om fastigheten

I Styrnäs efter Ångermanälvens dalgång, ligger denna trevliga gård med lugnt lantligt läge om 208 ha. Pendlingsavstånd till Kramfors, Sollefteå och Härnösand. Gårdscentrum med rymligt bostadshus och flera ekonomibyggnader. Gårdscentrum med rymligt bostadshus och flera ekonomibyggnader. Produktiv skogsmark om 190,6 ha med högt virkesförråd/ha och stor andel äldre skog. Betes och åkermarken är 7 ha enligt skogsbruksplanen och väl samlad vid brukningscentrum.

Fastigheterna bjuder på ett lugnt och lantligt boende med skog och natur in på knuten.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd i 2 plan med källarvåning, troligtvis i mitten eller slutet av 1800-talet. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och taket är beklätt med betongpannor samt kopplade tvåglasfönster. Bostadshuset är grundligt renoverat kring 60-talet då även källarvåningen grävdes ur. Efter 60-talet har bara sporadiska renoveringar skett på 70-talet. Enskilt djupborrat vatten gemensamt med grannar samt eget enskilt avlopp även det gemensamt med grannarna. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem. Vedpanna Norrahammar samt elkassett. Boarea 230 kvm samt biarea 115 kvm enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 130 kvm.

Planlösning bottenvåning:
När man går in i huset så kommer man in i hallen som är rymlig och centralt beläget i huset. Från hallen kommer man sedan till flera rum i huset. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Tar man till vänster i hallen kommer man in till ett rymligt lantkök med köksinredning från 60-talet, spis och kylskåp samt vedspis. Innanför köket finns kammaren som har parkettgolv samt utgång till altan och vardagsrum också med parkettgolv. På bottenvåneingen finns även ett mindre rum som används som syrum samt toalett med dusch.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till en rymlig och möblerbar hall/allrum med utgång till balkong. Tre st sovrum varav två sovrum är stora rymliga rum med parkettgolv. Mindre toalett finns i anslutning till hallen.

Planlösning källarvåning:
I källararen finns garage/pannrum, förrådsrum, tvättstuga samt matkällare.

En del av vinden är inredd till förråd och uppgång sker via trapp från hallen.

Byggnaden är i bruksskick med standard från 60-70-tal.

Fiber finns indraget i bostadshuset.

Gårdshus

Bostadshus uppförd i 1 1/2 plan med torpargrund troligtvis i mitten eller slutet av 1800-talet. Stomme av timmer, grund av huggen stensockel, fasad av liggande brädfodring och plåttak samt enkel/tvåglasfönster med lösa innanfönster. Byggnadsarea ca 100 kvm.

Planlösning bottenvåning:
När man går in i huset så kommer man in i en mindre hall centralt beläget i huset. Från hallen kommer man sedan till flera rum i huset. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Tar man till höger i hallen kommer man in till ett rymligt lantkök med köksinredning av trä och vedspis. Innanför köket finns kammaren som har trägolv och kakelugn samt vardagsrum också med trägolv och kakelugn. På bottenvåneingen finns även ett mindre rum till väster i hallen och ett mindre utrymme mellan hallen och vardagsrummet.

Planlösning övervåning:
Övervåningen är till stora delar oinredd. Ett rum och två alkover är inredda.

Huset är invändigt mycket välbevarat med tidtypiska detaljer som spegeldörrar, pärlspont i hall, kakelugnar, trägolv mm.

Huset har senast varit bebott på 60-talet.

Matkällare

På gården finns en fin matkällare valvad i betong

Timmerloge

Timmerloge uppförd med stomme av timmer som utgörs av förrådsutrymme på första planet och logdel med trägolv plan två. Logen är påbyggd åt många håll med ladugårdsdel, halmbo mm. Utbyggnaderna har skett med stomme av trä samt tegel i ladugårdsdelen.

Bagarstuga

Bagarstuga uppförd i 1 plan med stomme av timmer och en del påbyggd av resvirke. Taket är beklätt med betongpannor. Byggnaden utgörs av två rum, ett rum med bakugn och ett rum som tidigare används som mangelrum i utbyggnaden. Byggnadsarea ca 44 kvm.

Bakugnen är inte använd på lång tid. Bakugnens kondition är osäker.

Maskinhall

Maskinhall uppförd med stomme av trä samt träpenel och plåt på väggar och plåttak. Utgörs av ett öppet utrymme. Byggnadsarea ca 92 kvm. El finns indraget.

Härbre

Härbre uppförd med stomme av timmer som utgörs av 3 st förrådsutrymmen första planet och ett utrymme med trägolv plan två. Taket är beklätt med betongpannor. Byggnadsarea ca 51 kvm.

Fd stall

Fd stall uppförd med stomme av trä samt träpanel på väggar och plåttak. Utgörs av olika förrådsutrymmen. Byggnadsarea ca 65 kvm.

Vedbod

Vedbod uppförd med stomme av trä samt trä panel på väggar och plåttak. Utgörs av ett öppet utrymme. Byggnadsarea ca 49 kvm.

Oljebod

Oljebod uppförd med stomme av trä samt plåt på väggar och tak.

Vägbeskrivning

Kör väg 335 från Sollefteå mot Örnsköldsvik, tag höger väg 334 mot Lugnvik.Passera över Högforsånsbron, tag väg direkt vänster och kör 100 m. Tag höger och kör ca 100 m. Byggnaderna finns på vänster sida av vägen.​

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under sommaren 2016, skogsbruksplanen är upprättasd av Bengt Olov Westman genom SCA Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 207,6 ha med ett virkesförråd om 34 274 m3sk (efter 3 års uppräkning av tillväxten. Fastigheten består av 10 st skiften. Efter skoginventering 2016 har en del avverkning skett.Planen är uppdaterad 2019 av Bengt Olov Westman med de avverkningar som skett efter 2016. Patrik Ulander har juserat planen med uppgifter från Thomas Jonsnäs att alla avdelningar som var K1 skall planteras under 2020 och är därför satt som K2 i planen. Planen är även uppräknad med 3 årst tillväxt.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplan finns det behov av skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 2,1 ha under planperioden. Planen föreslår även plantering av flera områden, men enligt Thomas Jonsnäs på SCA Skog kommer de områdena att planteras under 2020. Om man följer planens rekommendationer om avverkning så blir det följdåtgärder som markberedning, plantering och återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten annat än några områden som är bedömda som sumpskog. Minst 5 % av arealen är avsatt som målsklasserna NO (naturvård orört) eller NS (naturvård skötsel). Källa:skogsbruksplan samt www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns kända kulturlämningar/fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt finns. Jakten ingår i Orråsens viltvårdsområde. Älgjakt bedrivs genom Orråsensjaktlag ca 24 jägare, areal 4 800 ha. Kostnad ca 1 000 kr i insats till jaktlaget. Jaktkort måste lösas och sedan delar de antal jägare som jagar aktuell dag när älg fälls på fällavgift och markägarfond.
Småvilt jagas över hela området, jaktkort måste lösas. Jaktledare Torbjörn Sjölander, 070-632 59 16.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Ångermanälven. Odelat samfällt byfiske, möjlighet att fiska med flytnät, lax och sik. Djupfåran delas med byn Hjärtnäs.

Inägomark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 7 ha. Marken brukas genom muntlig överenskommelse.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade och totalt taxeringsvärde är 5 108 000kr, fördelat på Skogsmark 4 702 000 kr, skogsimpediment 12 000 kr, åkermark 56 000 kr, ekonomibyggnad 104 000 kr, tomt 32 000 kr och småhus 202 000 kr. Taxering genomförd 2020.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag för Djuped 15:1 är 2 087 044 kvm samt Djuped 24:1 är 15 698 kvm. Areal enligt skogsbruksplan för båda fastigheterna tillsammans är 207,6 ha.

Vägar

Fastigheten är berörd av flera vägar. Byvägen i Djuped. Vägar vid Bottniabanan. Grössjövägen, Leåvägen, Långmjösjövägen, Svartdalsvägen och Vargbergsvägen mfl.

Service

Det finns bra service i området. Affärer, bensinpump, pizzeria, vårdcentral, apotek t och annan service i Nyland ca 12 km. Badplats med golf, kiosk, vattenrutschbana och sommarkvällar med uppträdande vid Dämstasjön ca 5 km. Affär i Undrom ca 3 km. Dannero travbana ca 10 km. Ca 30 km till Sollefteå och ca 30 km till Kramfors.

Skolor

Fritids, låg och mellanstadium i Nyland och högstadium i Kramfors eller Herrskog och gymnasium i Kramfors. Det finns också förskola, låg- och mellanstadium i Kalknäs, Solleftåe kommun ca 3 km.

Kommunikationer

Det är goda kommunikationer i området. Flera turer med buss dagligen på vardagar, Flygplats i Kramfors ca 2 mil. Snabbtågsjärnväg mellan Nyland och Umeå (Bottniabanan) samt tåg på Ådalsbanan söderut. Station finns i Västerasby med möjlighet att kliva av och på på vissa turer.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 28 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 15 okt

Högstbjudande: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter