Lantligt boende

Lantligt boende i Norrtälje

Utgångspris

6 975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

 • sön 7 jun, kl 10:30 - 12:00

  Läs villkor

  Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost.

  Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
  Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
  Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,4 ha
Skog med restriktion
2,8 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Övrigmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Skogsmark
20,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Åkermark
14,0 ha
Virkesförråd
3 500 m3sk
Boyta
165 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE BRO-EKEBY 9:1

Adress

Ösbyvägen 8 76175 Norrtälje

Om fastigheten

Underbart läge i Ekeby endast 20 minuter norr om Norrtälje. Mycket generös gårdsbild med två bostadshus med en totalyta, enligt fastighetstaxeringen, på minst 276 m², 165 + 111 m². Ståtlig mangårdsbyggnad med ogenerad baksidan i rakt söder, sydväst. Barnvänligt med närhet till barnomsorg och skolor, närmast är Drottningsdals eller Söderbykarls skolan – bägge med förskolor. Fastigheten är i 4 skiften varav marken runt gårdsbilden är 13 hektar, ett åkersskifte öster om på 9 hektar, ett skogsskifte vid Ösmaren på knappt 30 hektar. Litet skifte vid Ösmaren på 6 400 m².

Fiskerätt ingår i Ösmaren. Det är utökat strandskyddd runt Ösmaren på 300 meter (för dig som tänker styckning av tomter).

Åkermark och jakt är för närvarande utarrenderat med en årsintäkt på ca 20 700 SEK/år. Det finns ingen uppdaterad skogsbrukplan och skogsvolym är uppskattad från laserskanning (2010).

Visst renoveringsbehov in – och utvändigt för samtliga byggnader. Finns fler bilder från interiören på respektive hus.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Välskött hus med tilltalande planlösning och generös entréhall. Stora salen med murad öppen spis. Två sovrum och stort kök i anslutning till ett av sorvrummen (kammaren eller matsal). Övre plan med alrum och 3-4 sovrum. Generellt renoveringsbehov av ytskikt. Mindre, äldre våtutrymme med tvättmaskin.
Mangårdsbyggnaden renoverades delvis senast 1968 och är i behov av renovering. Klicka på länk för Prospekt.

Total driftskostnad: 63 030 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
Pellets, 32 000 SEK
El, 19 000 SEK
Sotning, 1 100 SEK
Avlopp, 3 000 SEK.
Renhållning, 2 100 SEK
Vägavgift, 4 480 SEK
Sjösänkningsavgift, 1 350 SEK.
Antal personer i hushållet: 3 st.

På grund av Corona har vi inga interiörbilder vi kan visa, det finns dock lite bilder av sämre kvalitet som vi kan skicka ut vid intresseanmälan.

Gula huset - boarea 111 m²

Tiidigare Magasin som byggdes ut och om 1966-67. Välskött hus med bra planlösning. Entréplan med kök, vardagsrum, arbetsrum och biutrymmen inklusive pannrum för pelletspanna som ger värme till bägge bostadshusen. Övre plan med 3 sovrum. Generellt behov av ytskitsrenovering.
Klicka upp länk till Prospekt för mer information.

Ladugård / Loge / Garage / Förråd mm

Stor ekonomibyggnad med olika utrymmen varav gamla ladugården har bra takhöjd och är möjligt stall. Bra tak till större del på samtliga ekonomibyggnader. Gödselplatta och brunn vid ekonomibyggnaderna. Grävd brunn med egen pump vid ekonomibyggnad.

Dubbelgarage med förrådsdel

Fristående dubbelgarage med förrådsdel. Bra tak till större del på samtliga ekonomibyggnader.

Jordkällare

Fastighet

Nu söker vi nya ägare till gården i Ekeby som tidigare har varit en aktiv mjölkgård. Fastigheten är uppdelad i 4 skiften och har fiskerätt i Ösmaren. Största skiftet är 30 hektar vid Ösmaren med skog, en del nyckelbiotp och en del åkermark. Det finns ett mindre skifte på 6 400 m² vid Ösmaren inom strandskyddet som ingår. Två rejäla bostadshus och ekonomibyggnader i visst behov av renovering. Fin ladugård med bra takhöjd och möjligt stall.

Angiven boarea som kan förekomma på 276 m² avser bägge bostadshusen total, taxerade boyta. Se respektive byggnad för fördelning.

Uppvärmning, pelletspanna, ombesörjer bägge husen från det gula, mindre huset.

Två 3-kammarbrunnar med markinfiltration.

Visning

Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Skogsuppgifter

Det finns ingen upprättad skogsbruksplan. Laserskanning via Skogsstyrelsen och Skogens Pärlor ger 3 000 m³sk 2010 som med uppräkning för 10 tillväxtsäsonger ger 4 000 m³sk som efter justering från Alfrida och avverkning bör vara runt 3 500 - 3 700 m³sk. Det är ett stort mått osäkerhet med volymen med tanke på att det finns ett område med granplantering. Det finns en lite bit åker ner mot Ösmaren på skogsskiftet, blandad olikåldrad skog och ett fält med granplantering. Utökat strandskydd på 300 meter runt Ösmaren.

Fastighetsgränser

Finns lite naturliga gränser för skogsskiftet, använd med fördel gårdskartan och gps positionering.

Inägomark / Åkermark / Betesmark

Åkermarken, 18 ha, är utarrenderad för 18 000 SEK/år.

Jakt

Jakten är utarrenderad för 2 700 SEK/år. Gott om småvilt, rådjur, vildsvin, enstaka dov och älg. Möjlighet att ingå i jaktlag med 500 - 2 000 hektar jaktmark.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Ösmaren enligt fastighetsregistret, Samfällighet NORRTÄLJE BRO-EKEBY FS:8 Procent 24,4652. Se pdf med karta.

Skattetal - Mantal

Fastigheten har 1 1/3 i mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Areal

Taxerad areal;
Skogsmark, 20 ha.
Skogsimpediment, 7 ha.
Åkermark, 14 ha.
Betesmark, 2 ha.
Övrig mark, 1 ha.
Småhusmark på lantbruk, 0,2 ha.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps.

Miljö & Hälsa

Finns en 3-kammarbrunn och slamtömning för respektive hus. Gemensam borrad brunn för vatten till bägge bostadshusen. Brunnen borrades 1966, 130 meter djup, trycktes mitten 90-tal. Brunnen finns i Gula huset. Grävd brunn och pump finns för ladugården.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- och kulturlämningar.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns registrerade naturvärden. Se län till Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Förvärvstillstånd

Förvärstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 283 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter