Lantligt boende

Lantligt boende i Norrtälje

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,2 ha
Tomtområde
13,2 ha
Boyta
276 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE BRO-EKEBY 9:1

Adress

Ösbyvägen 8-10 76175 Norrtälje

Om fastigheten

Underbart läge i Ekeby endast 20 minuter norr om Norrtälje. Mycket generös gårdsbild med två bostadshus med en totalyta, enligt fastighetstaxeringen, på minst 276 m², 165 + 111 m², utmärkt som generationsboende eller till uthyrning. Ståtlig mangårdsbyggnad med ogenerad baksidan i rakt söder, sydväst. Barnvänligt med närhet till barnomsorg och skolor, närmast är Drottningsdals eller Söderbykarls skolan – bägge med förskolor.

Fastigheten omfattas av ett sammanhängde skifte om ca 13 ha fördelad över ca 7,4 ha åkermark och ca 4 ha betes-/övrig mark. Resterande yta utgörs av gårdscentrum och härlig trädgård.

Visst renoveringsbehov in – och utvändigt för samtliga byggnader. Finns fler bilder från interiören på respektive hus.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Välskött hus med tilltalande planlösning och generös entréhall. Stora salen med murad öppen spis. Två sovrum och stort kök i anslutning till ett av sovrummen (kammaren eller matsal). Övre plan med allrum och 3-4 sovrum. Generellt renoveringsbehov av ytskikt. Mindre, äldre våtutrymme med tvättmaskin.
Mangårdsbyggnaden renoverades delvis senast 1968 och är i behov av renovering. Klicka på länk för Prospekt.

Total driftskostnad: 63 030 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
Pellets, 32 000 SEK
El, 19 000 SEK
Sotning, 1 100 SEK
Avlopp, 3 000 SEK.
Renhållning, 2 100 SEK
Vägavgift, 4 480 SEK
Sjösänkningsavgift, 1 350 SEK.
Antal personer i hushållet: 3 st.

Gula huset - boarea 111 m²

Tidigare magasin som byggdes ut och om 1966-67. Välskött hus med bra planlösning. Entréplan med kök, vardagsrum, arbetsrum och biutrymmen inklusive pannrum för pelletspanna som ger värme till bägge bostadshusen. Övre plan med 3 sovrum. Generellt behov av ytskiktsrenovering.
Klicka upp länk till Prospekt för mer information.

Ladugård / Loge / Garage / Förråd mm

Stor ekonomibyggnad med olika utrymmen varav gamla ladugården har bra takhöjd och är möjligt stall. Bra tak till större del på samtliga ekonomibyggnader. Gödselplatta och brunn vid ekonomibyggnaderna. Grävd brunn med egen pump vid ekonomibyggnad.

Dubbelgarage med förrådsdel

Fristående dubbelgarage med förrådsdel. Bra tak till större del på samtliga ekonomibyggnader.

Jordkällare

Fastighet

Fastighet under bildande - "hemskiftet" blir kvar som stamfastighet på uppskattade 13,15 hektar. Två bostadshus, garagebyggnad för 2-3 bilar, ekonomibyggnad med ladugård, tidigare mjölkproduktion, och jordkällare.

Visning

Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Inägomark / Åkermark / Betesmark

Åkermarken enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 7,4 ha. Betesmark/övrig mark enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 4 ha. Åkermarken är utarrenderad för 1000 kr/ha/år.

Jakt

Jakten är utarrenderad för 2 700 SEK/år. Gott om småvilt, rådjur, vildsvin, enstaka dov och älg. Möjlighet att ingå i jaktlag med 500 - 2 000 hektar jaktmark.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Ösmaren enligt fastighetsregistret, Samfällighet NORRTÄLJE BRO-EKEBY FS:8. Procent 24,4652. Se pdf med karta.
Andelen kan komma att ändras i samband med lantmäteriförrättningen.

Skattetal - Mantal

Fastigheten har 1 1/3 i mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Andelstalen kan komma att ändras i samband med Lantmäteriförrättning.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps.

Miljö & Hälsa

Finns en 3-kammarbrunn och slamtömning för respektive hus. Gemensam borrad brunn för vatten till bägge bostadshusen. Brunnen borrades 1966, 130 meter djup, trycktes mitten 90-tal. Brunnen finns i Gula huset. Grävd brunn och pump finns för ladugården.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- och kulturlämningar för fastighetsdelen.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade naturvärden för fastighetsdelen.

Förvärvstillstånd

Förvärstillstånd krävs inte för privatperson.

Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).
Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 283 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter