Lantbruk

Lantligt boende i Höga Kusten med jord, skog och eget sågverk.

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 26 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
97,0 ha
Skogsmark
60,1 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
17,7 ha
Inägomark
14,4 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
10 160 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS BJÖRÅS 2:3, 2:4 & 4:1

Adress

Björås 407 87297 Skog

Om fastigheten

I Nora, Höga Kusten, ligger denna trevliga gård med lugnt lantligt läge om 97 ha. Pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Här bor ni i lugn miljö med natursköna omgivningar. Gårdscentrum med bostadshus uppfört 1993. Stor tomt med äldre ladugård/ loge samt garage och stuga. Produktiv skogsmark om 60 ha med god tillväxt där största andelen är gallrings- och slutavverkningsbar skog. Betes och åkermarken är 14 ha enligt skogsbruksplanen och väl samlad vid brukningscentrum.

Fastigheten bjuder på ett lugnt och lantligt boende med skog och natur in på knuten och många möjligheter för den som vill bygga upp en egen verksamhet inom jord och skog.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Sidensjöhus uppförd 1993 i 1 1/2 plan. Stomme av resvirke på platta. Fasad av stående brädfodring och tegeltak samt treglasfönster. Bostadshuset är påbyggt med farstukvist med balkong, bilgarage samt altan med tak i soligt söderläge och utsikt mot Korssjön. Enskilt vatten i grävd brunn och enskilt avlopp 3 kammarbrunn med infiltration från 1993. Uppvärmningen sker med vedpanna Albin med två ackumulatortankar om 500 l vardera och Husqvarna ventilationssystem med värmeåtervinning. Byggnadsarea ca 99 kvm. Boarea 75 kvm och biarea 40 kvm,enligt fastighetstaxering. Summa standard poäng 30.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer först in i en rymlig hall som är centralt placerad i huset. Uppgång till övervåningen är till höger i hallen samt köket lite längre fram i hallen. Köket har målade snickerier, spis, diskmaskin och kylskåp. Innanför köket finns ett mindre rum som har utgång till altanen. Till vänster i hallen finns badrum med våtrumsmatta på golv och väggar samt wc, tvättställ och badkar. Längre in i hallen till vänster finns tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och tvättbänk. Innanför tvättstugan finns pannrummet som även har ingång från garaget. Rakt fram i hallen finns vardagsrummet med parkettgolv.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till ett stort och rymligt all/tv-rum. som har utgång till balkongen. Toalett med våtrumsmatta på golv och väggar. Till höger finns två sovrum.

Huset är ljust invändigt med bra planlösning för en familj.

Fiber finns framdraget till fastigheten men inte inkopplat.

På grund av att den grävda brunnen har sinat så bekostar säljarna en ny borrad brunn komplett med pump. Jobbet kommer att preliminärt utföras i september/oktober.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge i stomme med trä, stående brädfodring samt plåttak. Utgörs av olika förrådsutrymmen. Byggnadsarea 200 kvm enligt fastighetstaxering.

Bilgarage

På gården finns även ett mindre bilgarage för en bil som är uppförd i stomme av trä och plåttak.

Bagarstuga

Det finns en mindre bagarstuga på gården med mark område runt stugan som är upplåten med skriftligt avtal. Enligt överenskommelse med nyttjanderättshavaren så kan eventuellt nyttjanderätten hävas.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nora Skogs församling.

Fastigheten är belägen i byn Bölen i Höga Kusten. Tag av från E4 i Skullersta och kör mot Nora kyrka i Hol sväng vänster mot Herrskog och kör ca 3 km så finns byggnaderna på höger sida. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Jord/ skogsgård lugnt och naturskönt beläget i Höga Kusten med eget sågverk. Fastigheterna ligger i byn Björås ca 2 km söder om Herrskog. Brukningscentrum och åkermarken ligger naturskönt mot Korssjön. Bostadshuset är ett Sidensjöhus som är uppfört 1993 samt garage, loge och stuga.

Försäljningen består av tre fastigheter varav en större fastighet med brukningscentrum skog och åker samt två mindre fastigheter där Björås sågverk är beläget.

Fastigheterna består tillsammans av 6 st skiften varav fyra skiften är jord och skogsfastigheten. Total areal 96,8 ha, produktiv skogsmark ca 60 ha med bra medelbonitet och ett virkesförråd om ca 10 150 m³sk samt betes/åkermark ca 14 ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 61 % av virkesförrådet. Fastigheten består av skog i huggningsklasserna K1,K2 R2, G1 samt S1, S2 och S3 skog.De dominerande huggningsklasserna är G1 36% och S1 och S2 med andel 43%. Volymen i huggningsklasserna S1 och S2 är ca 6 000 m³sk.

Fastigheten ligger beläget med närhet till E4:an utan att man blir störd vilket ger pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Fastigheten har även del i ett skogsskifte om ca 17 ha som är gemensam ägovidd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2020 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 60,1 ha med ett virkesförråd om ca 10 160 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 0,4 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden annat än sumpskog på skifte 2 avdelning 26 och 28. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Finns inga kända fornminnen eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan för Björås 2:3, 2:4 och 4:1 är 97 ha. Areal enligt fastighetsutdrag för Björås 2:3 är 2 365 kvm, för Björås 2:4 är 7 380 kvm och Björås 4:1 är 921 867 kvm.

Betes/åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 14,4 ha. Marken brukas och är upplåten genom skriftligt arrendekontrakt om 5 år.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Grubbe-Mäland jaktlag med ca 22 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 2 640 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden ca 300 kr/ år. För att vara med i jaktlaget måste man även betala en insats som tidigare har varit ca 1 500 kr.
Jaktledare Stefan Nordlöf, telefon 073 439 07 79.

Småvilt jagas på den egna fastigheten eller enligt överenskommelse över ett större område.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2020 för fastigheten Björås 4:1. Totalt  3 174 000 kr fördelat på skogsmark 2 698 000 kr, impediment 26 000 kr, åkermark 98 000 kr, ekonomibyggnad 38 000 kr, tomt 31 000 kr och bostadshus 283 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Taxeringsvärde 2019 för fastigheten Björås 2:3. Totalt  59 000 kr fördelat på industrimark 59 000 kr. Typkod 413, Industrienhet upplag eller uppställningsplats.

Taxeringsvärde 2019 för fastigheten Björås 2:4. Totalt  184 000 kr fördelat på industrimark 184 000 kr. Typkod 411, Industrienhet tomtmark.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.se.

Service

Affär i Torrom och bensinpump ca 5 km. Skola i Herrskog ca 2 km. Ca 22 km till Kramfors, ca 40 km till Härnösand, ca 60 km till Sollefteå och ca 67 km till Örnsköldsvik.

Vägar

Vägen som passerar förbi gården är allmän väg. Skogsbilväg finns på fastigheten som går över skifte 1, Kabelvägen.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 24/9 kl 14.00-16:00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Förvärvstillstånd

krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten,.Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gemensamägovidd

Fastigheten Björås 4:1 (skattetal 9 seland) har del i ett skogsområde tillsammans med två andra fastigheter Björås 3:2 ( skattetal 4 1/2 Seland) och Björås 5:1 (skattetal 10 seland) . Fördelningen mellan fastigheternas ägarandel i området är inte känt eller utrett.

Arealen på området enligt nygjord skogsbruksplan är 17,1 ha varav 14,9 ha är produktiv skogsmark och virkesförrådet är 2 230 m³sk. Största andelen är gran 47 % och skogens fördelning på huggningsklasser är 48% gallringsskog, 48 % som uppnått slutavverkningsbar ålder.

Sågverk

På fastigheten Björås 2:4 finns Björås sågverk som har anor från 1930 talet. 1955 brann hela sågen upp och efter branden återuppfördes ett nytt sågverk med såghus om 27*10 m. I dag är det ett Kara sågverk från 1989 med bl.a hydraulisk stocklyft, lägesjusering av stocken och styrd automatisk dimensionsinställning. Det finns även klyvsåg, kantverk, kapverk med transportörer, Ari flishugg samt Beronius hyvel finns också i såghuset. I separat byggnad om 15*3 m finns planhyvel. Det finns även barack som används som kontor samt underhållsverkstad för såg klingor. Det är egen elabonnemang på sågen skild från gården.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 41 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter