fbpx

Lantbruk

Lantligt boende 6 ha

Prisidé

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 08:00

Visning

  • tor 17 jun, kl 15:00 - 17:00

    Anmälan på hemsidan eller till Joakim Ahlberg, 0470 745706.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
6,4 ha
Tomtområde
6,4 ha
Boyta
68 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA STEGLEHYLTE 1:28

Adress

Steglehylte 5 34253 Lönashult

Om fastigheten

Lantligt boende med 6 ha mark med sjön Åsnen i närheten.
Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheten är belägen ca 13 km sydost om Lönashult.
Prisidé 1 300 000 SEK.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med en taxerad boarea om 68 kvm.

Plan 1
Hall.
Badrum med wc, handfat och dusch.
Kök med vedspis.
Vardagsrum.
Matrum.
Sovrum.
Glasveranda.

Plan 2
Hall.
Kök med vedspis ( ej använd på lång tid, funktion okänd).
Sovrum, (genomgångsrum).
Sovrum.

Källare
Källare innehållande pannrum och förvaringsutrymmen.
Elektrisk varmvattenberedare finns i källaren.

Uppvärmning genom vattenburet system med äldre vedpannan i källaren.

Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration godkänt 2017.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Ladugård med plåttak.
Det finns vattenförsörjning till ladugården.

Kokhus/ förrådsbyggnad med plåttak, används till förvaring.

Vedbod med tak av tegelpannor, används till förvaring.

El saknas i samtliga ekonomibyggnader.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen består fastigheten av 5 ha åkermark och 1 ha betesmark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Enligt länsstyrelsen ingår fastigheten i Västra Torsås ÄSO, inget VVO.
​Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen

Fiske

Fastigheten har del i Alvesta Steglehylte FS:2. Ändamål, fiske.

Invallning

Fastigheten har del i invallning/sjösänkning och därav en årlig avgift.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-06-28 OBS! Märk kuvertet Steglehylte. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 13 km sydost om Lönashult och ca 12 km nordväst om Ryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 050 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 28 jun kl 08:00

Prisidé: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter