fbpx

Lantbruk

Lantlig pärla i norra Uppland

Högsta bud

3 350 000 kr

Högstbjudande: 2 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast sön 2 okt

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Omgiven av äppelträd och gamla stenmurar, i ett vackert kulturlandskap endast 5 minuter från E4an och 35 minuter från Uppsala finner du
Kryssbo. En otroligt vacker gård som stått orörd i över 40 år. Gården vet man med säkerhet har ägts av samma familj sedan 1840 och där tiden
verkligen stått still. Äldsta skriftliga belägget fören gård på platsen är från år 1368 och benämndes då som Crussabodom. Här finns förutom mangårdsbyggnaden flera andra byggnader som tillsammans skapar ett inbjudande gårdscentrum med flera möjligheter. Det är en fantastisk kulturmiljö med mycket charm som man här har möjlighet att förvärva och utveckla. Gården har ett omfattande renoveringsbehov men är du intresserad av byggnadsvård, är händig och drömt om en egen gård på landet så kan detta vara objektet för dig.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TIERP KRYSSBO 1:8

Adress

Kryssbo 215 74895 Örbyhus

Totalareal
30,1 ha
Skogsmark
23,7 ha
Inägomark
5,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,7 ha
Boyta
90 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Bostadshuset är en vacker byggnad men i stort behov av renovering. Här har tiden verkligen stått stilla. Huset har många vackra detaljer men har inte använts på ca 40 år. Det finns sommarvatten indraget men inget avlopp. På bottenvåningen finner vi ett kök, en hall samt ytterligare två rum. På ovanvåningen finns en hall och två rum.

Brygghuset

Brygghuset är ett timrat hus centralt på gården. Här finns tre rum på nedervåningen och en ovanvåning. Många orginaldetaljer finns här bevarade. Den händige kan göra detta till ett väldigt charmigt gästhus.

Snickarboden

Snickarboden är en fin timrad byggnad med flera utrymmen. Byggnaden innehåller vedbod, snickeri samt en loge som lämpar sig till förvaring.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns flera ekonomibyggnader i varierande skick. Logen och vagnslidret är i relativt gott skick och lämpar sig väl till förvaring medans den gamla ladugården är i sämre skick. Ytterligare en ekonomibyggnad finns men den behöver rivas.

Garage

En garagebyggnad i funktionsdugligt skick finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

Ny skogsbruksplan finns upprättad och bilagd detta prospekt. Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Köpare ska vara medveten om att en stor del av skogsbeståndet är angripen av granbarkborre varför extra noggrannhet vid den egna besiktningen bör iakttas.

Inägomark

Inägomarken är ej upplåten. Stödrätter finns ej.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop.

Källa: Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett registrerat fornminne. Detta omfattar gårdscentrumet. På Fornsök kan man läsa följande beskrivning:
Bytomt (Kryssbo), 200x150 m (NNV-SSÖ), utsträckning efter äldre lantmäteriakt från år 1707. Bebyggd med ett boningshus och flertal uthusbyggnader. På kartan är 2 gårdar markerade.Äldsta skriftliga belägg för Kryssbo är från år 1368 "i Crussabodom". Den utgjorde då en skattegård .

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare att förfoga från tillträdet. På marken finns i första hand rådjur, vildsvin och älg.

Tillträde

Tillträdet är flexibelt och sker efter överenskommelse.

Städning

Fastigheten överlämnas i grovstädat skick. Det eventuella lösöre som finns på fastigheten vid tillträdet tillfaller den nya ägaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 2 okt

Högstbjudande: 2 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter