Lantbruk

Lantlig idyll i Stora Skedvi

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 7 okt, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,3 ha
Skogsmark
10,8 ha
Inägomark
12,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
1 987 m3sk
Boyta
200 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER GÖTBO 1:3

Adress

Götbo 13 78392 Stora Skedvi

Om fastigheten

Vacker gård med ca 25 ha omgivande skog och åker i Götbo mellan Falun och Hedemora. Fastigheten har vårdats av samma släkt i elva generationer. Mangårdsbyggnad med plats för den stora familjen. 7 rum och 2 kök. Ca 11 ha produktiv skog och ca 13 ha inägomark. Virkesförråd om ca 1 900 m³sk. Jakt och fiskerättigheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Nedervåning
Övervåning
Källarvåning

3D-foto

Fakta

Områdesbeskrivning

Götbo ligger bra till, nära riksväg 69. Ca 20 minuter till Säter och Hedemora och 30 minuter till Falun och Borlänge. Härliga natursköna omgivningar. Nära till traditionsrika Stora Skedvi Kyrkby, där företagslivet blomstrar och där det finns föreningar för både gamla och unga. Där finns förskola, F-6 skola, bibliotek, bageri, restauranger, kyrka och mycket annat.

Gården

Gården har troligen varit bebodd sedan 1500-talet. Elva generationer har huserat här och brukat jorden i varierande omfattning, varav den senaste flyttade hösten 2018. Kringbyggd gård med mycket trevlig uppvuxen trädgård med bl.a. rabatter, bärbuskar, fruktträd, vårdträd och syrener. Det ståtliga päronträdet planterades 1931. Skog och inägomark samlat i ett skifte kring gården.

Mangårdsbyggnad
Stort bostadshus med sju rum och två kök. Uppfört 1880. Senast renoverat och ombyggt under 1960-talet. Badrummet ombyggt ca 2005. I övrigt varierande underhåll med målning och tapetsering. Rymliga rum med gott om plats för den stora familjen.

1 ½ planshus med krypgrund och källare under del av huset. Stående röd lockläktpanel, plåttak.
Bo-biarea: 200/80 kvm, enligt tidigare taxeringsuppgifter

Entréplan med hall, fyra rum och två kök, badrum och wc (urkopplad). Efter att golvet i det ena köket bröts upp vid åtgärden av en vattenläcka har inte köksinredningen satts tillbaka, men de finns bevarade och golvet är tillbakalagt.
Övre plan med tre rum, kallvind, förråd, kattvind och stor trapphall/vardagsrum med balkong över entrén.
Källare med pannrum, tvättstuga och matkällare.

Uppvärmning: Jordvärmepump, installerad 2000 och utbytt 2016 (Nibe F1255) försäkring finns till 2022-04-14.
Två skorstenar, varav den ena är ventilation. Vedspis i källaren. Brandskyddskontroll av murstock och eldstad utfördes 2020-08-31, godkänt med kommentar -spisplattan är sprucken och normalt slitage på väggar i eldstaden. Dock påverkar detta inte eldningen. Se fullständigt protokoll under länk nedan.
Fönster: kopplade tvåglasfönster utan spröjs.
Enskilt vatten: Vattnet är samfällt, grävd brunn belägen på Götbo 1:3. Sju hushåll i byn delar på och ansvarar gemensamt för drift och underhåll av brunnen. Kostnader debiteras en gång per år. 2019 var det 714 kr, som omfattade enbart elkostnaden, inga reparationer det året.
Vid långvarig kraftig kyla har vattnet ibland fryst. En vattenläcka under diskbänken i kök 2 upptäcktes i februari 2020, och har åtgärdats under vår och sommar. Under renoveringen passade säljaren på att dra nya rör till lilla toaletten på nedervåningen och till den på övervåningen. Säljarna överlåter den slutliga inkopplingen till köparna vilket kan vara lämpligt i kommande renovering.
Enskilt avlopp: 2015 grävdes nya ledningar från befintlig trekammarbrunn och en ny infiltrationsbädd gjordes.
El: installerad på 1960-talet. Nästan ingen el är utanpåliggande. De flesta eluttag är ojordade. Energideklaration beställd, uppgifterna kompletteras när den är utförd.
Fiber: finns indraget.
Centraldammsugare: installerad på 1990-talet.

Enligt säljarna brukar en bisvärm bo i husväggen. En saneringsfirma har under sommaren varit där för att behandla .

Gammelstuga
Äldre bostadsbyggnad, på torpargrund, stående röd lockpanel, lertegeltak, skorsten med huv. Nya hängrännor och plåtdetaljer. Rymligt kök med vedspis och bakugn, en kammare med kamin. Oinredd vind. Vatten och avlopp saknas. Okänt skick på skorsten och eldstäder. Liten snickarbod på ena gaveln.

Garage och tvättstuga
Äldre timrad byggnad med vidbyggt kallgarage med portlider emellan. Gammal tvättstuga med gjutet golv och stor öppen spis.Skorsten med huv. Tegeltak, nya hängrännor och plåtdetaljer.

Lada
Äldre timrad lada med tegeltak, stall, sädesmagasin, traktorgarage och loft. Nya hängrännor och plåtdetaljer. El finns indraget.

Ladugård
Stor ladugårdsbyggnad byggd i vinkel, inrymmande bl.a. fejs, mjölkrum, förråd, portlider, spannmålsrum, stor hö-/halmskulle som går att köra in maskiner på. Tegel på taket över fejset och plåt på ladutaket. Det har läckt in och behöver förmodligen bytas ut en del takpannor. I ladugårdsbyggnaden finns vatten indraget och el som installerades på 1960-talet.

Övriga byggnader
På och runt gården finns även ett stort härbre, en jordkällare, utedass med två ingångar med två hål i varje, vedskjul, två ängslador och en gårdssmedja.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är delvis beräknade utifrån schablonvärden för ett hushåll med 4 personer.

Hushållsel: 15 000 SEK/år
Uppvärmning: 25 000 SEK/år
Renhållning: 1 500 SEK/år
Vatten och avlopp: 2 200 SEK/år
Gårdsförsäkring inkl. skog: 10 000 SEK/år
Sotning: 500 SEK/år
Totalt: 54 200 SEK/år

Energideklaration

​​Se protokoll under länk nedan.

Överlåtelsebesiktning

Se fullständigt protokoll under länk nedan.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: 25,3 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 25,4 ha
Areal enligt fastighetskarta: 25,38 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog hösten 2018 och tillväxt uppräknad av dem t.o.m. 2019. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 10,8 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1 987 m³sk och består av 9 % tall, 48 % gran, 43 % löv. Beräknad medelbonitet 6,3 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen av skogen är ojämn. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 12,8 ha inägomark.
Det finns en muntlig överenskommelse om upplåtelse av marken med en granne.

Jakt

Fastigheten ligger inom Stora Skedvi Västra jaktvårdsförening. Minst 1 ha ger rätt att delta i älgjakt. Möjlighet till småviltsjaktkort. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget. Inbringar ca 300 kr/år.

Fiske

Fastigheten ligger inom Stora Skedvi Fiskevårdsområde, där finns många olika varierande vatten; sportfiske i älv, stort och lättillgängligt put- and takevatten med röding och regnbåge och en mängd mindre sjöar och tjärnar. Där ges även möjlighet till kräftfiske för fastighetsägare. Läs mer under länken nedan.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av två registrerade kulturlämningar.
RAÄ-nummer: Stora Skedvi 444:2 Bytomt/gårdstomt, möjlig fornlämning
RAÄ-nummer: Stora Skedvi 416:1 Fyndplats, slagg, Övrig kulturhistorisk lämning
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Två avdelningar är i Skogsbruksplanen klassade med naturvårdsmål skötsel, med syftet att bevara respektive nyskapa naturvärden. Förslag till åtgärd är "naturvårds- och landskapsanpassad gallring där lövet gynnas."

Vägar

Fastigheten har del i Säter Skedvi-Källberget Ga:1, vilken förvaltas av Källberget-Morns samfällighetsförening. Avgift debiteras oregelbundet beroende på åtgärder.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av en ledningsrätt gällande starkström och två avtalsservitut optokabel och kraftledning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig

Städning och lösöre

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter