Lantbruk

Lantlig boende med jord och skog

Prisidé

3 795 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
6,0 ha
Åkermark
5,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
118 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÄNGNÄS STORA VÄSBY 1:6

Adress

Stenstugan 64592 Strängnäs

Om fastigheten

På trivsamma Fogdön ligger denna trevliga gård med promenadavstånd till vackra strövområden i skog och mark. Bostadshus om 120 kvm, komplementbyggnader, 5 ha åkermark och 6 ha skogsmark.
Här får du småbysatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd från Strängnäs.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är en 1 plans-villa med röd träfasad uppförd 1987 (Myresjöhus). Byggnaden är uppförd på torpargrund med betongbalkar, gjuten platta under pannrumsdelen, träregelstomme, 3-glas fönster, fasad med lockpanel och tak med 2-kupiga betongpannor. Huset har genomgående fräscha ytskikt och är i gott skick. Uppvärmning via vedpanna/elpatron från 2002, två ackumulatortankar à 500 liter. Ventilation via självdrag. Avloppsanläggning från 2016. Vatten från egen borrad brunn.

Boarea om 118 kvm och biarea om 23 kvm, uppgifter enligt taxeringsinformationen.

Planlösning: Entré med långsmal hall och gästtoalett, kök med normal standard och matdel, tvättstuga. 4 sovrum och vardagsrum med utsikt över trädgård och skogsslänt. Badrum med dusch och WC. Groventré till pannrum.

Med trädgård på både fram- och baksidan blir bostad och tomt inramade av lummig grönska. Inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation, lekar och möjlighet till vackra strövområden bakom knuten.

Övriga byggnader

Lillstuga
Byggnadsmått om ca 5 * 7 m. Grund av sten, träkonstruktion, lockläktspanel utvändigt, oisolerad, fönster med spröjs, tegeltak och murad skorsten. Ej vatten eller avlopp. El finns indraget. Kan användas för övernattande gäster sommartid eller som förråd.

Länga
Byggnad med snickarbod, förråd och garage. Byggnadsmått om ca 5 * 15 m. Två mindre byggnader på stengrund, uppförda med liggande timmer som byggts ihop med träregelskonstruktion. Plåttak över hela byggnaden. Grusgolv i mitten delen (garage delen) och trägolv i snickarboden och förrådet..

Vedbod.
Byggnadsmått om ca 5 * 9 m. Träregelstomme på plint, fasad av glest satt plank för ventilation, grusat golv och plåttak.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen.
Dränering: Otillfredsställande dränerad.
Brukningsvärde: Mycket sämre produktionsförmåga (mer än 30 % under normalt)

Arrende

Åkermarken är i dagsläget utarrenderad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns 6 ha skog, uppdelade på 4 mindre områden. Skogsbeståndet består främst av löv och tall. Enligt Skogsstyrelsens skogliga grunddata var grundytan uppskattad till 30 kbm/ha vid den senaste laserskanningen. Spekulanter uppmanas kontrollera uppgifterna med den mätmetod man själv föredrar.

Jakt

​Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i ett större område.

Naturvärden

I fastighetens södra hörn finns det 1 sumpskog registrerad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 2, Summa: 513 000 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen på Fogdön. Fogdön är en halvö nordväst om Strängnäs och är cirka 6 x 15 km stor. Här finns en blandad bebyggelse med friliggande gårdar, herrgårdar, byar, sommarstugeområden och tre kyrkor. Naturen består till stor del av öppna landskap med jordbruk, avbrutet av mindre barr- och lövskogsområden samt några låga berg i dagen.

Här finns en lanthandel, gårdsbutiker, en friskola, idrottsförening, golfklubb, hembygdsförening och äldreboende. Till sevärdheterna på Fogdön finns ett skolmuseum, Vårfruberga klosterruin samt flera pilgrimsleder. För sommarens nöjen med bad och utflykter finns flera badplatser med bryggor.

Från fastigheten till centrala Strängnäs är det ca 17 km. Strängnäs är centralort i Strängnäs kommun. Stort utbud av skolor och för vidare skolgång finns gymnasium. För den kulturintresserade finns kulturhuset, konstpark och museum. Det finns ett stort idrottsintresse i staden och flertalet inom- och utomhusarenor vilket ger goda möjligheter till att utöva de flesta idrotter. Med trevliga stadsparker, tätortsnära skogar och en stor insjöhamn är Strängnäs en attraktiv sommarstad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 513 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter