fbpx

Lantbruk

Lantlig boende, ca 2 ha

Prisidé

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,0 ha
Tomtområde
2,0 ha
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA BLÄDINGE-NÄS 2:7

Adress

Blädinge Östregård 1 34291 Alvesta

Om fastigheten

Bostadshus med taxerad boyta om 160 kvm, samt 40 kvm biyta. Uppvärmning genom vattenburet system med jordvärmeanläggning. Godkända eldstäder och avlopp. Ekonomibyggnad.
Gårdcentrum beläget ca 8 km söder om Alvesta.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Ladugårdsbyggnad med tak av eternit.
Ladugården innehåller sedvanliga utrymmen.
Möjlighet för ev djurhållning i mindre skala, maskinförvaring etc.

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshuset har nyligen renoverats med nya vattenburna element och ny jordvärme år 2019, isolering och nytt kök. Godkänt avlopp med trekammarbrunn och infiltration.

Plan 1
Huvudentré.
Toalett med wc och handfat.
Ljust vardagsrum i vinkel med björkparkett och öppen spis, samt utgång till trädgården.
Nyrenoverat kök med vedspis.
Sovrum.
Sovrum.
Hall.
Badrum med wc och dusch.
Pannrum/ teknikrum med utgång.
Tvättstuga.
Förrådsrum med utgång.

Plan 2
Hall.
Badrum med wc, bidé och badkar.
Sovrum.
Sovrum.
Sovrum.
Sovrum.

Tak av betongpannor.

Uppvärmning genom vattenburet system med jordvärme (2019).

Enskilt vatten genom grävd brunn.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration (2009).

Avstyckning

Fastigheten kommer biladas genom avstyckning. Kostnaden för avstyckningen betalas av köparen.
Ungefärligt förslag för avstyckning är markerat på bifogat kartmaterial.

Tillträde

Tillträde sker först när avstyckningen har vunnit laga kraft.

Servitutsavtal

Servitutsavtal avseende jordvärmeslinga och tillfartsväg kommer upprättas i samband med avstyckningen.

Bullerskyddande åtgärder

Fastighetsägaren har tecknat avtal med trafikverket gällande bullerskyddande åtgärder.
Avtalet innebär att några fönster samt bullerkydd vid uteplats kommer åtgärdas.

Besiktning och undersökningsplikt

Inägomarken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-04-12 OBS! Märk kuvertet Blädinge-Näs. Använd gärna bifogad budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 12 apr

Prisidé: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter