fbpx

Lantbruk

Lantgård i naturskönt enskilt läge

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 28 apr

Visning

  • fre 16 apr, kl 14:00 - 15:15

    Anmälan och tidsbokning till visning av byggnader. Skog och mark går bra att besöka på egen hand under sedvanlig hänsyn.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
44,6 ha
Skogsmark
18,9 ha
Skog med restriktion
12,1 ha
Berg/hällmark
2,3 ha
Inägomark
9,3 ha
Övrigmark
1,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
3 561 m3sk
Boyta
98 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Valdemarsvik Ingelsbo 1:43

Adress

Ingelsbo Långsveden 61595 Valdemarsvik

Om fastigheten

Välkomna till Långsveden! Här finner ni den mindre gården som ändå är komplett med klassisk rödfärgad mangårdsbyggnad, lillstuga, ladugård, verkstad, garage, skog, åker, höga naturvärden och en trevlig variation i topografi, terräng och mark. Lugn och ro är känslan man när kommer hit. Avskilt men med grannar i närområdet. Jakt. En fin fastighet för er som söker lugn och ro i vardagen och gillar lantlivet. Omkring 10 min till Valdemarsvik tätort.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Nedre plan
Övre plan

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Härligt naturnära läge mellan skogsbryn och åkermark. Avskilt men ändå med grannar i närområdet.
Rumsbeskrivning nedre plan:
Huvudentré med hall som leder in till vardagsrummet eller köket samt till övervåningen. Vardagsrummet har en rörspis som är ur funktion, i köket finns en gammal vedspis och bakugn. Köket är rymligt med plats för matsalsbord. Groventré med tvättstuga, badrum med våtrumsmatta, wc och dusch. Pannrum med vedpanna.
Rumsbeskrivning övre plan:
Två rymliga sovrum och ett mindre, ett litet rum/klädkammare och en toalett.
Se även bilagd planskiss.

Byggnadssätt:
Taktyp/takbeklädnad: Lertegelpannor
Grundläggning: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster
Vatten: Enskilt vatten från källa/grävd brunn. Vattenprov har analyserats och bedömningen visar "tjänligt med anmärkning". Se provrapport för mer information.
Avlopp: Enskilt avlopp till 3-kammarbrunn och infiltration. Anlagd och godkänd år 2019.
Uppvärmning: Vattenburen värme genom vedpanna. Elpatron finns också. Vedspis i köket.
Ventilation: Självdrag.
Energideklaration har ej upprättats.

Lillstuga

Ovanligt bra läge på behörigt avstånd från mangårdsbyggnaden och högt med utsikt över öppet landskap. Ett plan samt sovloft. Stugan kan med fördel användas som gäststuga eller för veckouthyrning. Med äldre charm, golvvärme, vedspis och sovloft får gästerna en riktigt mysig vistelse! Det finns kök med matplats, allrum med vedkamin, utbyggnad med badrum/wc/dusch med våtrumsmatta, liten tvättstuga och groventré.

Byggnadssätt:
Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Grundläggning: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster
Lertegel på utbyggnaden. Jordkällare intill lillstugan.

Bod till lillstugan

En enkel träbyggnad med etternittak, används som vedbod och förråd. El finns indraget.

Pumphus

Pumphuset har murade väggar och plåttak. Det finns ett elelement i byggnaden. Den grävda brunnen/källan ligger strax intill.

Ladugård, loge

Ladugårdsbyggnaden används idag bara som förvaringsutrymme. I mjölkrummet finns vatten att tillgå. El finns. Trägolv i logen.
Byggnadssätt:
Taktyp/takbeklädnad: Plåt, eternit
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä

Såghus

Enklare träbyggnad med plåttak. Indragen el.

Snickarverkstad

Byggnaden har murade väggar, takbeklädnad i betongpannor och gjutet golv. Det finns el indraget. Har använts för snickeriverkstad och förvaring.

Vedskjul

Träbyggnad med snedtak i plåt.

Magasin

Träbyggnad med trästomme och lertegelpannor. Utrymmet används idag som förråd. Det finns även en spannmålstork och en spannmålskross.

Smörjbrygga/garage

En finurlig byggnad som fungerar både som en klassisk smörjbrygga och som garage för en bil. Träkonstruktion, fasad med träpanel, plåttak.

Dubbelgarage/verkstad

Träbyggnad med plåttak och gjutet golv. Garaget har två portar.

Carport

Enklare träbyggnad med plåttak och en öppen gavel.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ludvig & Co, Mattias Johansson i december 2020.
Boniteten är överlag relativt god, den varierar och här finns marker lämpade för tall, gran och löv.
Virkesförrådet är 3 561 m³sk vilket motsvarar 188 m³sk per ha.

En förhållandevis stor andel av skogen är 80 år och äldre.
Skogsarealen i huggningsklasserna S1 och S2, äldre skog, är 10,3 ha.
Se skogsbruksplanen för mer detaljerade uppgifter.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är relativt väl uppmarkerade. Det kan finnas brister. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturreservat

Ungefär 12 hektar av Rögölsskogens naturreservats totala 23 ha finns inom fastigheten. Jakträtten tillhör fortfarande fastigheten. Jakt är tillåtet inom hela området med undantag för fågeljakt. Vandringsleden Tryserumsleden passerar den södra delen av reservatet.

Från Länsstyrelsen Östergötlands hemsida:
I Rögölsskogens naturreservat växer gammal barrskog av olika slag. Här finns lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog. I naturreservatet finns markerade stigar. Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.

Naturreservatets äldsta och grövsta träd växer uppe på de magra hällmarkerna. De 150 år gamla tallarna är utmärkta boträd för landets största hackspett - spillkråkan. Tjäder, en annan av gammelskogens invånare, söker sig också till de glest trädbevuxna hällarna.

I en sänka intill Tryserumsleden växer den sällsynta arten ryl. Den blommar i augusti men du kan se de mörkgröna, läderartade bladen året om. I granskogen växer också blåsippa och den lilla orkidén knärot.

Granskogen i naturreservatet är en av länets rikaste vad gäller svamp. Många sällsynta svampar har hittats och flera tillhör släktet Hydnellum, en grupp av hårda, sega taggsvampar. I Rögölsskogen växer till exempel den sällsynta arten gul taggsvamp, vars svavelgula fruktkoppar förekommer i små eller stora mattor som syns på långt håll.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen m.m.
Dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Jakt

Jakten följer med fastigheten och övergår till köparen på tillträdesdagen. I området finns bl.a. rådjur, älg, vildsvin och dovvilt.

Vägar

Fastighetens vägnät är väl utbyggt och ger god tillgänglighet för exempelvis tillsyn, skogsbruk och jakt. Köparen har del i vägsamfällighet. Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Åkermark

Åkermarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 9 ha. Befintligt arrendekontrakt omfattar 8,7 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad via 5-årigt kontrakt tecknat 2017. Avtalet är uppsagt och upphör att gälla vid arrendetidens utgång den 14/3 2022.

Stödrätter

Jordägaren äger stödrätter för den sökta arealen och upplåter dessa till arrendatorn under arrendeförhållandet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Valdemarsvik kommun det senaste året.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivning

Säljaren är ett dödsbo där delägarna har begränsad kännedom om fastigheten med byggnader och dess konstruktion. I köpekontraktet kommer det tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Visning

Anmälan och tidsbokning till visningarna görs till mäklaren. Skog och mark går bra att besöka på egen hand under sedvanlig hänsyn.

På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Områdesbeskrivning

Tryserum är kyrkbyn i östra delen av Tryserums socken i Valdemarsviks kommun i norra Smålands skogsbygd i Östergötlands län. Socknen tillhör sedan 1971 Östergötlands län men alltjämt landskapet Småland. Tryserums kyrka, invigd 1785, ligger i denna by.
En medeltida kyrka, nu en ruin, låg i socknens västra del i "kyrkbyn" Västertryserum.

Valdemarsvik är en tätort i Östergötlands län samt centralort i Valdemarsviks kommun. Större delen av tätorten är belägen i Östergötland, en mindre del i Småland. Sommartid förvandlas orten till en turiststad med många båtåkande besökare här och i närbelägna Gryts skärgård.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor. Använd gärna vår gårdskarta med gps-funktion. Finns på objektet på hemsidan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 221 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast ons 28 apr

Utgångspris: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter