fbpx

Lantbruk

Lantgård 3 ha

Prisidé

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 6 nov kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gårdscentrum bebyggt med bostadshus och ekonomibyggnader.
Bostadshuset är i behov av omfattande renovering för att nå modern standard.
Gårdscentrummet omges av ca 3 ha mark, huvudsakligen åkermark med god produktionsförmåga.
Fastigheten är belägen ca 10 km sydost om Ljungby.
Prisidé 1 500 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY MJÄRYD 11:2

Adress

Mjäryd Jakobsgård 4 34191 Ljungby

Totalareal
3,1 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Plan 1
Hall.
Kök med vedspis.
Rum med kakelugn.
Finrum med öppen spis.
Entré/ finingång.

Plan 2
Sovrum med kamin.
Sovrum
Oinrett rum.

Bostadshuset är i behov av omfattande renovering för att nå modern standard.

Enskilt vatten genom grävd brunn.
Avlopp saknas.

Tak med tegelpannor (ca 1940)

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Ladugård i vinkel med tak av eternit
Ladugården innehåller sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel, etc.

Sädesmagasin med tak av plåt/ betongpannor.
Tillbyggd 1970-tal.
Delvis gjuten platta.

Fd hönshus med tak av eternit.
Använda til förvaring.
Källare under halva byggnaden.

Garage med plåttak.
Grusgolv.

Vedbod.

Inägomark

Jordbruksmarken är fri för ny köpare 2023-12-31.

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Ytterligare fastighet förmedlas

Möjlighet finns också att lämna bud på angränsande fastighet Mjäryd 11:1, samt Mjäryd 6:8.

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-06 OBS! Märk kuvertet Mjäryd 11:2 . Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 10 km sydost om Ljungby.
Adress till bostadshuset, Mjäryd Jakobsgård 4 341 91 Ljungby .
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 6 nov kl 08:00

Prisidé: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter