fbpx

Lantbruk

Lantbruksgård i Årsås om 65 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 aug kl 12:00

Visning

  • tor 5 aug

    Visning av fastighetens byggnader kommer ske torsdagen den 5 augusti. Anmälan till Elin Gynnerstedt 0383-594 79, elin.gynnerstedt@ludvig.se eller till Johan Olausson 0383-594 80, johan.olausson@ludvig.se, .

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,8 ha
Skogsmark
50,7 ha
Inägomark
11,9 ha
Impediment
0,7 ha
Övrigmark
2,5 ha
Virkesförråd
6 905 m3sk
Boyta
95 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ ÅRSÅS 1:11

Adress

Årsås 3 57592 Hult

Om fastigheten

Välkommen till Årsås!
I byn Årsås infinner sig klassisk Bullerbyn känsla i lugnt och avskilt läge med närhet till Eksjö. Gårdscentrum med bostadshus i bra skick och renoverad större ladugård. Ladugården är inredd med fem rejäla hästboxar, sadelkammare och spolspilta.
Totalarealen uppgår till 65,8 hektar varav 50,7 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 973 m³sk och en medelbonitet på 9,0 m³sk per hektar och år.
Inägomarken uppgår till 11,9 hektar och är tillgänglig för ny ägare from 1/1-2022.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus byggt på 1800-talet med vackra trägolv och kakelugnar.

Ingång via veranda till hall med trappa upp till övervåningen. Till höger om hallen ligger ett rum med en spis med insats, innanför rummet finns ett badrum med dusch, toalett och golvvärme. Till vänster om hallen finns ett rymligt rum med en spis med insats, i anslutning till detta rum ligger köket. Köket har normal köksutrustning, köksspis och en köksö. Intill köket finns en ingång via altanen och en mindre hall samt toalett och tvättstuga.

På ovanvåningen finns en hall, tre sovrum varav i två finns det spisar med insatser. I anslutning till det ena sovrummet finns en garderob.

Bostadshuset har stående röd träpanel, tegeltak och tvåglas fönster.
Bostadshuset har eget vatten och avlopp. Det finns en djupborrad vattenbrunn om 97 meter med ett avsyrningsfilter som höjer pH-värdet. På fastigheten finns även två grävda vattenbrunnar, men de har inte använts.
Fastigheten har tillsammans med fastigheterna Årsås 1:12 och 1:14 en gemensam avloppsanordning i form av ett minireningsverk av fabrikat WSB Clean (2018). Uppvärmning med luftvärmepump (Mitsubishi, 2010) och eldstäderna.
Fiber finns framgrävt till huset men är inte inkopplat.

Kök, toalett och tvättstuga byggdes till 2015 och i denna del av huset och i badrummet är det golvvärme.
Bostadshusets boarea uppgår till 115 kvm enligt försäkringsbrevet och till 95 kvm enligt fastighetsutdraget.

Ladugård

Ladugården har en stalldel och en logdel. Stallet har fem hästboxar, isolerad sadelkammare och en spolspilta. Logdel används för förvaring samt ett isolerat rum som använts som förråd. Över hela ladugården finns ett ränne.
Enligt försäkringsbrevet uppgår storleken på byggnaden till 248 kvm och enligt fastighetsregistret till 264 kvm.
Vatten och el är inkopplat och fungerar.
I sadelkammaren finns en luftvärmepump Mitsubishi (2013).

Garage

Garage byggt 2018-2019 med elektronisk port med plats för två personbilar. Enligt försäkringsbrevet upp går garagets storlek till 47 kvm.

Förrådsbyggnader

På gårdscentrum finns även en äldre byggnad med liggande röd träpanel och tegeltak som har använts som förråd och ett utedass som idag används som förråd.

Skogsuppgifter

Fastigheten innehåller ett sammanhängande skifte med totalarealen 65,8 hektar varav 50,7 hektar produktiv skogsmark och 0,7 hektar impediment myr och berg. Skogsmaken är grandominerad med yngre växtlig skog. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 6 973 m³sk vilket ger ett medeltal om 138 m³sk per hektar.
Medelboniteten är beräknad till 9,0 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen utgörs av 78 % gran, 15% löv, 7% tall och <1% ädellöv. Skogsbruksplanen är upprättad av Södra i juni 2021.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 11,9 hektar och enligt fastighetsregistret till 10 hektar varav 6 hektar åkermark och 4 hektar betesmark.
Inägomarken är tillgänglig för en ny ägare from 1/1-2022.
Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Jakt

Fastigheten ingår i Boaryd-Svinhults älgjaktslag om cirka 1 300 hektar. ​
Jakttorn på fastigheten tillhör jaktlaget och följer inte i försäljningen. ​
Jakten är tillgänglig för ny ägare.
Vilt i form av älg, vildsvin, dovhjort, rådjur och övrigt småvilt finns på fastigheten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Årsåsgölen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga utmärkta forn- eller kultur lämningar på fastigheten.

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam å att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dom inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastighetens västra del finns ett mindre område som är klassat som sumpskog, källa: https://www.skogsstyrelsen.se/Skogens-parlor/Sumpskog/?ObjektId=060571031

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

I Eksjö kommun bor det cirka 17 700 invånare. i kommunen finns det 15 förskolor, 9 grundskolor och två gymnasium. Det finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter i kommunens idrottshallar, badhus m.m.

Läs gärna mer på eksjo.se och visiteksjo.se

Vägbeskrivning

Från Eksjö kör väg 40 mot Västervik, efter ca 8 kilometer tag höger mot Skeppsås och Boaryd följ vägen i ca 2 kilometer och sen är ni framme på fastigheten.

Koordinater:
Sweref 99 TM: N6386319, E505507
RT90: X 6388464, Y1457391

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 18 aug kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter