Lantbruk

Lantbruksfastigheter 22 ha Mellerud

Högstbjudande

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Offentlig auktion senast mån 9 Nov, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,3 ha
Åkermark
9,0 ha
Skogsmark
3,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Åkermark
4,0 ha
Skogsmark
2,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
2,0 ha
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MELLERUD SANDLYCKE 1:6 & MELLERUD SANDLYCKE 1:26

Adress

Sandlycke 1 & Sandlycke 2 46450 Dals rostock

Om fastigheten

Lantbruksfastigheter/Hästgård i Dals Rostock nära Mellerud tätort. Omfattar ca 5 ha skogsmark med jakträtt och ca 13 ha jordbruksmark. Bygglov för bostadshus finns då huset är i rivningsskick. Häststall med utrymme för 5 st boxar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i rivningsskick. Bygglov finns för upprättande av ny byggnad.

Häststall

Äldre ladugård med träfasad under plåttak. Byggnaden står på delvis gjuten grund som rymmer gjuten stalldel med fem stycken boxar. Byggnaden rymmer också sadelkammare, maskingarage och förrådsutrymme. Byggnadsytan är uppmätt till 449kvm enligt fastighetstaxeringen.

Garage

Garaget är en träkonstruktion på gjuten platta under yttertak av plåt. Plats för 2st bilar.

Ladugård

Rivningsskick

Bostadshus

Finns ej kvar

Skogsuppgifter

Enligt taxeringsuppgifter från 2017 omfattar fastigheterna 5 ha produktiv skogsmark och 2 ha impediment. Skogsbruksplan saknas.

Jordbruksmark

Enligt fastighetstaxeringen omfattar fastigheten ca 13 ha inägomark. Stödrätter saknas.

Jakt

Ansluten till jaktlag och Gunnarsnäs-Dalskogs älgskötselområde.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Planer, bestämmelser mm

Del i Tanum Kroppefjäll GA:1. Gemensamhetsanläggningens ändamål är väg.
Del i Mellerud Sandlycke GA:1. Gemensamhetsanläggningens ändamål är utfartsväg.
Del i Mellerud Skälebol GA:1. Gemensamhetsanläggningens ändamål är utfartsväg.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 363 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter