fbpx

Skogsfastighet

Lantbruksfastighet utanför Hörja, 14 ha

Högstbjudande

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 12 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva lantbruksfastighet om ca 14 ha strax utanför Hörja, norr om Hässleholm. Skogsmark med blandad skog i varierande ålder om ca 6,5 ha och öppen ängsmark om ca 6 ha fördelat på två skiften. Gårdcentrum med byggnader i renoveringsbehov.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Hässleholm Jontustorp 1:6

Adress

Jontustorp 5122 28294 Hörja

Totalareal
14,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Betesmark
6,0 ha
Skogsmark
7,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Gårdscentrum

Bostadshuset på fastigheten har inte bebotts sedan 2006 och är i mycket dåligt skick. Även de två ekonomibyggnaderna är av sämre standard. Byggnaderna och mark överlåtes utan avstädning.

Skog

Skogsmark om ca 6,5 ha enligtuppmätning på karta, fördelat på två områden.
Skogsmark om 7 ha enligt taxeringsuppgifter.
Skogsmarken består av blandskog i varierande ålder med bland annat bok, björk och tall. Det föreligger visst behov av röjning och gallring.

Betesmark

Öppen inägomark om ca 6,2 ha enligt uppmätning på karta. Marken användes till bete fram till år 2016. Betesmarken är fördelat på två större skiften.
Betesmark enligt taxering: 6 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Agnes Malm.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen den 1:a juli 2023.

Städning

Någon städning av byggnader eller mark kommer ej att utföras av Säljaren. Köparen har rätt att efter tillträdet göra sig av med all lös egendom på fastigheten alternativt överta lös egendom på fastigheten utan ersättning till säljaren.

Skåneleden

En del av Skåneleden går genom hela fastigheten från norr till söder.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 415 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 12 jun kl 08:00

Högstbjudande: 1 350 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter