fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet om ca 74 hektar i nära anslutning till Uppsala

Högstbjudande

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 okt

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,9 ha
Skogsmark
28,6 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Inägomark
41,6 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
4 606 m3sk
Boyta
220 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UPPSALA ÅKERBY-UGGELSTA 5:1

Adress

Åkerby-Uggelsta 10 75592 Uppsala

Om fastigheten

Nu utbjuds till försäljning en rejäl lantbruksfastighet om totalt ca 74 ha med brukningscentrum endast ca 5 km från Uppsala. Fastigheten består av ett huvudskifte om ca 45 ha innefattande majoriteten av åkermarken samt brukningscentrumet. De övriga skiftena är belägna ca två mil nordväst om huvudskiftet och består mestadels av skog. Brukningscentrumet är beläget strategiskt nära väg 272 som leder in till Uppsala. Trots närheten till vägen är läget avskilt och ostört då en vacker ådal med uppvuxen skog runtom trevligt ramar in gården och skapar en unik miljö. Brukningscentrumet besår av ett bostadshus om ca 220 kvm som tyvärr är i mycket dåligt skick. På gården finns även ett antal olika ekonomibyggnader som även de är i stort renoverings eller rivningsbehov men som efter åtgärder skulle kunna bilda en väldigt trevlig boendemiljö.

I närheten finner man trevliga Ulva kvarn med café, restaurang och hantverk längst med Fyrisåns strand. Intill huserar en av de största jordgubbsodlarna i länet som om somrarna brukar arrangera självplock.

Åkermarken är belägen i ett mycket attraktivt område där liknande fastigheter sällan kommer ut på marknaden. Åkermarken är för nuvarande utarrenderad och genererar en stabil intäkt.

Fastigheten säljs med ett tilltänkt pris om 8 500 000 SEK.

Varmt välkomna att kontakta ansvarig mäklare för mer information samt bokning utav visning.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnaden

Huvudbyggnaden är ett trähus i två plan med källargrund beläget på en vacker tomt i direkt anslutning till en slingrande å. Byggnaden är i behov av väldigt omfattande renovering, alternativt rivning. Viss sanering av byggnaden har skett. Fastigheten säljs av ett dödsbo med begränsade uppgifter kring byggnadens övriga egenskaper och beskaffenhet och kommer därför att säljas med en friskrivningsklausul. Byggnaden bedöms idag vara obeboelig och ingen energideklaration har därför upprättats då det är irrelevant.

Ekonomibyggnader

Fastigheten innehåller flera ekonomibyggnader av varierat skick men väl samlade kring brukningscentrum. Bland de utmärkande byggnaderna finns en större torkbyggnad med goda möjligheter till förvaring av maskiner och liknande, en äldre ladugårdsbyggnad samt en vacker byggnad med körbro som efter renovering kan fungera för diverse förvaring. Även ett isolerat garage finns.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Åkermark

Åkermarken omfattar 41,6 hektar och är till största del sammanhängande i direkt närhet till brukningscentrum med ett avvikande mindre skifte. Åkermarken är rationell och av god kvalité i ett attraktivt område.

Arrende/nyttjanderätter

Samtlig åkermark är utarrenderad. Det stora arrendet om ca 37 ha är utarrenderat med ett femårskontrakt som löper ut 2027-03-14.
Totala intäkter på jordbruksarrenden är 66 600 SEK per år.

Jakträtten är upplåten och inbringar en intäkt om ca 3000 kronor per år.

Stödrätter

All jordbruksmark är utarrenderad, enligt skriftligt avtal. På den utarrenderade jordbruksmarken har arrendatorn tilldelats stödrätter. Överenskommelse om fördelning av stödrätterna vid arrendets upphörande finns, innebärande att arrendatorn vid arrendets upphörande ska överlåta stödrätterna till jordägaren utan avgift.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är upplåten till fyra olika jaktlag. På markerna finns älg, vildsvin, kronvilt, dovvilt, rådjur samt de för området vanliga småviltsarterna.

Naturvärden

Inga registrerade naturvärden finns på fastigheten.

Källa: Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten i det stora skiftets nordvästra del finns en registrerad fornlämning.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens byggnader är i dåligt skick och intressenter uppmanas att noggrant gå igenom byggnaderna och förvissa sig om dess skick. Fastigheten kommer att säljas med en friskrivningsklausul.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Städning

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Ingen ytterligare städning kommer att genomföras. Det lösöre som finns kvar på fastigheten tillfaller ny ägare.

Övrigt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 428 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 okt

Högstbjudande: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter