fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet med skog och boende

Prisidé

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 8 sep kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,1 ha
Tomtområde
9,1 ha
Virkesförråd
903 m3sk
Boyta
55 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ HÅNGERYD 4:7

Adress

Hångeryd Västergård 2 36394 Lammhult

Om fastigheten

Lantbruksfastighet om totalt ca 9 ha, varav 7,5 ha produktiv skogsmark med bra bonitet, ca 1 ha
inägomark. Bostadshus med en uppskattad boyta om ca 55 m², fiber anslutet.
Ekonomibyggnader. Jakt och fiskerättigheter.
Fastigheten är belägen ca 9 km öster om Lammhult.
Prisidé 1 500 000 SEK.
Bud senast: 2021-09-08.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är på ca 55 m² inklusive tillbyggd våtrumsdel.

Den ursprungliga delen av huset är en timrad stuga på ca 40 m² med ryggås.
I anslutning till entrén finns en altan på ca 20 m².

Det är ett äldre bostadshus på stengrund med timrade väggar, troligen från slutet av 1800-talet.
Timmerväggarna är klädda inne, trägolv med linoleummattor, träpanel ute, två-glas fönster.
Tillbyggnaden gjordes med regelstomme åren 1994-95.

Storstugan har vedeldad braskamin, riktade mark- och parabolantenner för TV samt
uppkoppling genom optisk fiber. Köket har, vedspis, elspis, kyl-frys m.m. vanlig
diskbänk med varmt och kallt vatten och sedvanliga bänkar och skåp.
Köket är öppet upp till nocken.

Våtrummet har dusch, mulltoa, tvättställ, tvättmaskin och varmvattenberedare.

Ventilation i bostadshuset sker genom självdrag.
Värmesystem med direktel och vedeldning.

Dricksvatten
Egen borrad brunn finns i anslutning till bostadshuset. Vattenprovtagning gjordes 2011-09-27.
Vattnet var tjänligt mikrobiologiskt och fysikaliskt kemiskt (anmärkning om något förhöjd halt av mangan).

Avlopp
BDT-vatten (bad-, disk- och tvätt-) infiltreras i en brunn.
Det finns en el-ansluten anläggning för mulltoa.
Mulltoan ej använd av nuvarande ägare.
Det finns också ett gammalt utedass.

Sopor
Ingen sophämtning då bostadshuset används som fritidsbostad.

Eldstäder
I bostadshuset finns två vedeldade eldstäder.
En Roslagskamin i stora rummet. En Norrahammar 26 köksspis.
Sotning och syn görs vart tredje år, senast 2018-07-11. Brandskyddskontroll görs vart sjätte år, senast 2015.
Nästa sotning och brandskyddskontroll görs i augusti 2021.

Elledningar och elförbrukning
Jordförlagd ledning till elskåp på norra väggen. F.n. säkrat till 16 A. Elledningarna i huset är delvis äldre, delvis nyare, ca 25 år. Vissa äldre ledningar
är tagna ur bruk men finns kvar.

Elleverantör är E.ON.
Årsförbrukning ca 2000 kWh för att hålla frostfritt, uppvärmt vid tillfällig användning.
Elkostnad ca 5000 kr/år vid säljarnas användande.

Optisk fiber
Fiberledning är ansluten till bygdens optofiberledningar, kallas Asa Byanät. Nätet ägs och drivs av Wexnet AB, anslutningsavgiften är
betald, uppkoppling drivs t.ex. genom Vökby AB. Anslutningen är f.n. vilande.

Kommunal fastighetsavgift: 2 078 SEK

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Förråd/ carport med plåttak.
Byggnadsarea ca 28 m².

Äldre ladugårdsbyggnad med plåttak.
Byggnadsarea ca 70 m².

Inledning

Fastigheten är belägen i norra delen av Växjö kommun, Asa församling, ca 9 km öster om Lammhult. Fastigheten har ursprung i det laga
skiftet 1876 och dess omfattning idag är samma som vid skiftet. Den är uppdelad i två skiften, dels skiftet med gårdscentrum, inägomark och skogsmark (1). Dels skiftet med gräns i sjön Burken som främst består av produktiv skogsmark (2).
Utöver jord- och skogsbruk erbjuder fastigheten också bl.a. boende genom bostadsbyggnad med ansluten fiber samt rätt till jakt och fiske .

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Tomas Stern i juni 2021.

Fastigheten består till stor del av röjnings och gallringsskog.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 7,5 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 903 m³sk, motsvarande ca 120 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 9 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 48 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastigheten har ca 1,1 ha inägomark.
Inägomarken är fri för köparen från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Enligt länsstyrelsen ingår fastigheten i Asa Älgskötselområde.
Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i VÄXJÖ HÅNGERYD FS:1.
Rätt till husbehovsfiske i sjöarna Burken, Feren, Bocksjön och Lönsåsa göl.
Skifte 2 ansluter till sjön Burken i sydväst.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-09-08 OBS! Märk kuvertet Hångeryd. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 9 km öster om Lammhult (skiftet med bostadshuset).
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Adress till bostadshuset, Hångeryd Västergård 2,
363 94 Lammhult ​.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 8 sep kl 08:00

Prisidé: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter