fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet i Ry

Högstbjudande

4 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

I ett brutet landskap erbjudes ca 28 ha till försäljning. Åkermark om ca 9 ha, betesmark om ca 12,5 ha och skogsmark om ca 6 ha. Goda jaktmöjligheter i ett vackert och kuperat landskap. Fastigheten är fri från byggnader.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SJÖBO RY 6:54

Adress

Enelundsvägen 13 Lövestad

Totalareal
27,8 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark i flera skiften med en total areal om ca 8,91 ha. ​Marken är delvis kuperad och till stor del självdränerande, enstaka öppet dike samt behovs dikat. All åkermark ligger idag i vall.

Betesmark

Betesmark om ca 12,5 ha uppdelat på flera skiften. Av de ca 12,5 ha är 10,4 ha godkänt som betesmark och ca 2,5 ha en för hög andel träd och buskar för att ingå i SAM-ansökan.

Frasbrand har förekommit på marken och förstagångsbetande nötkreatur bör vaccinera före betessläpp.

Skogsmark

Varierande skogsmark i flera skiften. Äldre bokskog på höjderna blandat med alkärr i dalarna. Total areal om ca 5,9 ha.

Jakt

Viltrika marker med goda jaktmöjligheter i vacker och varierande natur. Jakträtten tillfaller köparen.

Vägar

Objektet nås via allmän väg och vidare in på enskild väg som förvaltas av vägförening.

Byggnader

Någon byggnad finns ej på objektet. Säljaren behåller gårdscentrat samt några hektar mark.

Brukande av mark.

Köpare ges möjlighet att ta över marken enligt överenskommelse. All åkermark ligger i vall.

Arealuppgifter

Den totala arealen för objektet är:
Ca 27,9 ha, enligt uppmätning på karta.

Areal per ägoslag:
Åkermark, ca 8,9 ha, enligt uppmätning på karta samt blockkartan.
Betesmark, ca 12,5 ha enligt uppmätning på karta samt blockkartan.
Skogsmark, ca 5,9 ha enligt uppmätning på karta.
Övrig mark, vägar etc, ca 0,6 ha enligt beräkning av ovan angivna arealer.

Arealuppgifterna per ägoslag och totalt för objektet är ungefärliga och kan skilja beroende på mätteknik.

Objektets totala areal kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen och kan avvika något från ovan angiven areal.

Blockarealer 2021:
Åkermark, ca 8,91 ha.
Betesmark, 10,41 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.​​ ​

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda.​​

Lantmäteriförrättning

Försäljningen avser del av fastighet och en lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köpare bör kunna fastighetsreglera marken till en av köparen ägd fastighet i Sjöbo kommun. Kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas av köpare och säljare. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i december 2022.​

Försäljningssätt

Utgångspris: 4 500 000

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Gamla torg 7A, 275 30 Sjöbo, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " Sjöbo Ry", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 1 arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.​

Betalningsvillkor och tillträde

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet.

Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen gått igenom och vunnit laga kraft. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i december 2022. Möjlighet att bruka marken före tillträde kan ges via arrende.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter