Lantbruk

Lantbruksfastighet i Pershult om ca 54 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 sep, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,1 ha
Inägomark
26,7 ha
Skogsmark
24,2 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
2,0 ha
Boyta
163 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Eksjö Pershult 1:2, Eksjö Pershult 1:6 och Eksjö Ingarp 2:12

Adress

Pershult 4 575 95 Eksjö

Om fastigheten

Mjölkgård i Pershult om ca 54 hektar. Gårdscentrum består av en mangårdsbyggnad, ladugård för 95 kor, två silotorn, maskinhall, garage med verkstad och en stuga.
Utav total arealen är 24,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 429 m³sk. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 7,5 m³sk per hektar och år.
Inägomarken på fastigheten uppgår till 26,3 hektar, varav 20,9 hektar åkermark och 5,4 hektar betesmark.
Jakträtt och fiskerätt i Bodasjön.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad byggd i slutet av 1800-talet, 1 1/2 plan med timmerstomme och putsfasad. Samtliga fönster är tvåglasfönster. Enligt fastighetsutdraget uppgår boarean till 163 kvm och biytan till 73 kvm.

Nedervåning
Nedervåningen består av en hall, vardagsrum, sovrum, kontor, kök och badrum.
Rymligt vardagsrum med en takhöjd om ca 2,10 meter och parkettgolv. I sovrummet finns en kakelugn, som inte går att nyttja.
Kök med köksluckor i trä och kakel ovanför bänkskivorna, laminat på golvet. Spis med induktionshäll IHI 560 Cylinda, kylskåp Electrolux och diskmaskin Siemens.
Badrum med toalett och dusch, kakel och klinker.
På baksidan finns en inglasad altan om ca 20 kvm.
Ingång till huset via både altanen och veranda på framsidan.

Ovanvåning
Ovanvåningen består av en trapphall, tre sovrum, ett badrum samt två snedgaderober. Ifrån ett av sovrummen finns utgång till balkong.
Badrum med våttapet och våtrumsmatta, toalett och badkar.

Källare
Under nästan hela huset finns en källare med nedgång via köket eller utvändig trapp på baksidan av huset. Trapprum med frysbox och i ett av de andra rummen finns ett frysskåp (LG Nofrost). Frysskåpet ingår inte i försäljningen.
Uppvärmning med bergvärme, två borrhål med ett djup om 140 meter. Värmepump Thermia Diplomat som även förser stugan med värme.
Pannrum med äldre Albinpanna, den är inkopplad men inte använd. På baksidan av huset finns plåtluckor för vedintag angränsande till pannrummet.
Tvättstuga med tvättmaskin LG och torktumlare Cylinda (torktumlaren ingår inte i försäljningen).
Hydrofor och konvektor Aermec.

Fiber finns indraget.
Grävd vattenbrunn om ca 5 meter, från brunnen går vattenledning till hydrofor i källaren på mangårdsbyggnaden och sedan vidare ut till ladugården.
På baksidan finns en rensbrunn med trälock enbart för tvättstugans avloppsvatten.

Det finns uppskov angående avloppet, med anledning av planer för upprättande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. I dag finns en trekammarbrunn. Trekammarbrunnen servar idag mangårdsbyggnad, stugan och bostaden på Pershult 1:12.

Energideklaration har inte upprättats.

Stuga

Huset har hyrts ut till sommargäster m.fl. och genererat en hyresintäkt om ca 75 000 kronor per år.

Huset byggdes 1917 och bostadsdelen totalrenoverades 2003/2004. Huset har timmerstomme med betongtegeltak och tvåglasfönster. En del av huset är inrett som bostadsdel och övriga delen används som förråd. Enligt fastighetsutdraget uppgår husets boarea till 49 kvm.

Nedervåning
Hall med trappa upp till ovanvåning. Allrum med kökspentry, elspis Simens (2004), kyl och frys 60/40 Whirlpool (2004), Diskmaskin Electrolux (ca 2015) samt en microvågsugn. Köksluckor i trä och kakel ovanför bänkskivorna, laminatgolv. Från allrummet finns utgång till altan om ca 20 kvm med tak. Badrum med kakel och klinker, toalett och dusch. I badrummet finns en tvättmaskin Airstone Hotpoint och en torktumlare Whirlpool.

Ovanvåning
Ovanvåningen består av en hall och två sovrum.
Det är golvvärme på både nedervåningen och ovanvåningen.

Allt möblemang inkl. TV:n ingår i försäljningen.

Källare
Under del av huset finns källare som bl.a. används som förråd, med ingång från gavel.
Uppvärmning sker via kulvert från mangårdsbyggnaden till accumulatortank i källaren, som är försedd med varmvattenberedare och solvärmeslinga på taket.
I accumulatortanken är en tvåstegs elpatron installerad om behov skulle uppstå.
Tappvarmvatten slutvärms i en varmvattenberedare om 50 liter.

Vatten tas från gemensam brunn.
Fiber finns indraget.
Isolering med gullfiber på vinden.
Automatsäkringar.

Gavelförråd och utedass
I förrådsdelen finns ett kylskåp och en frysbox (ingår i försäljningen).

Parabolantennen ingår inte.

Ladugård

1998 byggdes lösdriftsladugård i vinkel mot den äldre ladugården.

Den äldre ladugårdens yta uppgår enligt fastighetsutdraget till 456 kvm. Plåttak i aluminium. Grunden är dels betong och dels huggen sten. Det är murade ladugårdsväggar som är putsade och vitfärgade samt stående röd träpanel. Det finns 32 koplatser med kortbåsgrindar, gummimattor i båspallen och galler över rännorna. I kalvavdelningen finns det sju kalvboxar och sex tillväxtboxar.

Lösdriftsladugårdens yta uppgår enligt fastighetsutdraget till 408 kvm. Grund av betong, murade putsade väggar som är vitmålade med en gavel av träpanel.
I lösdriftsdelen finns det 63 liggbås med gummimattor och spaltgolv. Manuell ventilation. Det finns 22 foderplatser och två kraftfoderstationer.
Mjölkrobot installerad 2004 fabrikat Lely, där serviceavtalet löper ut den 31/12-2020.

Det finns en brandvägg mellan den gamla och nya ladugården.

Tillbyggt mjölkrum med tak i stålplåt och putsade vitmålade väggar. Det är kakel på väggarna och klinker på golvet. Mjölktank Wedholms om 5 000 liter. Fungerande rörmjölksanläggning.
Maskinrum med kompressor, kylaggregat för mjölktanken, återvinning av varmvatten samt central för mjölkroboten (CRS-enhet). Det är kakel på väggarna och klinker på golvet.
Det finns även ett mindre kontor med toalett och dusch.

På gården finns en gödsellagun om ca 300 m³ och en gödselbrunn A-Betong om 1 250 m³.
I lösdriftsladugården är det flytgödsel.
I den gamla ladugården är det utgödsling med skrapor bakom korna till tvärkulvert och under spaltboxarna är det flytgödsel.
Gödseln flyter ut i gödsellagunen, från lagunen finns en brunn med en lucka och när det är fullt i lagunen öppnas luckan med hydralkolv.

Nätverkskabel från mangårdsbyggnaden till ladugården.
63 ampere huvudsäkring.

Garage & Verkstad

Byggnad med plåttak, träväggar och betonggolv. Énlgit fastighetsutdraget uppgår storleken till 176 kvm.
Telfer i verkstaden.
Inget vatten men tre-fas el.

Maskinhall

Maskinhall med plåttak och skjutportar i plåt med betonggolv. Enligt fastighetsutdraget uppgår storleken till 390 kvm, (25x15,5x4,55m)
I maskinhallen finns en spannmålsficka i trä om ca 4*4*5 meter Murska kross och elevatorskruv. Krossen och skruven tillhör arrendatorn och ingår inte i försäljningen.

Ensilagesilo

Två ensilagesilo, Bjurenwalls om 530 kbm och 480 kbm.

Inventarier

Inventarier som ingår i försäljningen:

Topputtagare 5,5 m torn
Topputtagare 5 m torn
Matarvagn torn
Elevator
Lastbilsmotor
Ladugårdsinredning inkl. vatten
Mjölkningsrobott inkl. kompressor
Mjölktank
70 transpondrar
2 st foderstationer
Foderskruv
2 st ensilagefläktar kompletta
Lyftblock
Höhiss
Hissbom
Gripklo
Eltelfer torn 2 st manöverdon

Övriga inventarier ingår inte i försäljningen.

Arealuppgifter

Objektet består av tre fastigheter, Eksjö Pershult 1:2, Eksjö Pershult 1:6 och Eksjö Ingarp 2:12.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 54,1 hektar, enligt fastighetsutdraget och fastighetstaxeringen uppgår arealen till 52,84 hektar och enligt SeSverige (metria) uppgår arealen till 53,85 hektar.

Enligt SeSverige (Metria) uppgår arealen för Eksjö Pershult 1:2 till 47,77 hektar, Eksjö Pershult 1:6 till 0,49 hektar och Eksjö Ingarp 2:12 till 5,62 hektar.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2020 av Ludvig & Co. Arealen för fastigheten uppgår till 54,1 hektar varav 24,2 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5 429 m³sk, vilket ger ett medeltal om 224 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 75% tall, 21% gran, 3% björk, 1 % ek och <1 lärk. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 7,5 m³sk per hektar och år. De GROT-upplag som finns tillhör säljaren och ingår inte i försäljningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två inskrivna fornminnen i form av rösen samt en möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid samtliga skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 26,7 hektar och enligt fastighetsutdraget och fastighetstaxeringen uppgår inägomarken till 26 hektar varav 20 hektar åkermark och 6 hektar betesmark.

Det finns stödrätter för fastigheten, vilka idag är uthyrda till arrendatorn.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten är utarrenderad som 5-årigt gårdsarrende, där nuvarande period avslutas 14/3-2022. Enligt arrendekontraktet omfattas ca 20 hektar åkermark och 10 hektar betesmark, samt mangårdsbyggnad och samtliga ekonomibyggnader utom garaget med verkstad samt stugan inkl. förråd. Arrendatorn har dock rätt att disponera bilgaraget i garaget/verkstads-byggnaden. Det ingår ingen jakt- eller fiskerätt i arrendekontraktet.
Syneprotokoll finns från tillträdet.
Årlig arrendeintäkt om 150 000 kronor.

Arrendatorns förvärvsrätt

Arrendatorn har skickat in en intresseanmälan enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället till inskrivningsmyndigheten.

Ett arrendeställe, för vilket en intresseanmälan gäller får inte överlåtas helt eller delvis genom köp utan att den arrendatorn som gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva arrendestället. Ett sådant erbjudande kallas hembud.

Jakt

Jakten är utarrenderad tom 30/6-2021.

Fastigheten ingår i Ingarps älgjaktslag om ca 1 800 hektar. I år är tilldelningen 2 vuxna och 3 kalvar.
På fastigheten finns älg, småvilt och vildsvin.

Fiske

Fastigheten har del i det samfällda fisket för Pershults by i Bodasjön. I sjön finns det bland annat gädda och abborre m.m.

Lantmäteriförrättning

Det finns en pågående lantmäteriförrättning.
Den gäller nybildande av gemensamhetsanläggning för VA-ledningar (F15718).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Friskivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brister i fastigheten.

Tillträde

Tillträde den 1/2-2021.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen cirka 1,5 mil norr om Vetlanda och cirka 1,5 mil söder om Eksjö.
Från väg 32, tag avfart mot Värne 8 och stuga 1, efter ca 200 meter är ni inne på fastigheten.

Koordinater: N: 6377833, E: 500393

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 633 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter