fbpx

Lantligt boende

Lantbruksfastighet i Fjärås – 22 ha

Utgångspris

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 12 okt kl 12:00

Visning

  • fre 1 okt, kl 15:00 - 18:00

    Tidsbokade visningar av byggnader.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
21,9 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Inägomark
9,1 ha
Skogsmark
11,1 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Virkesförråd
2 150 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KUNGSBACKA TORPA 19:6, 5:12 och 5:13

Adress

Tjolöholmsvägen 5 43974 Fjärås

Om fastigheten

Lantbruksfastigheter väster om E6 i Fjärås, totalt 22 ha fördelade på 6 skiften. Ca 11 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 150 m³sk varav ca 630 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Ca 9 ha jordbruksmark. Gårdscentrum med bostadshus och ladugård i mycket dåligt skick. Egen småviltsjakt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Äldre timrat bostadshus uppfört på stenlagd grund. 1½ plan med mindre källare under del av byggnaden. Träklädd fasad och yttertak av plåt. Fönster av typen 2- glas. El är indraget men avstängt. Kallvatten tas från grävd brunn (vattenprov finns inte). Byggnaden värms upp av köksspis och kakelugnar (ej sotat, provtryckt eller brandskyddskontrollerat) men är numer ouppvärmt. Enligt fastighetstaxeringen omfattar byggnaden 60 m² boyta. Byggnadsytan uppskattas till ca 130 m² efter uppmätning på karta.

Finentré, groventré, kök med matplats, grovkök samt 5 rum. Vind med ett inrett rum, i övrigt oinredd. Källare under östra delen av huset.

Ladugård

Äldre timrad ladugårdsbyggnad med träfasad under plåttak. Byggnaden rymmer verkstad, förråd, vagnsbodar, spannmålsförråd samt djurstall. Allt av äldre modell. El är indragen men avstängd.

Jordbruksmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten 9,1 ha jordbruksmark. Enligt fastighetstaxeringen omfattar fastigheten 7 ha åkermark och 2 ha betesmark. Marken är muntligen upplåten 1 år i taget vilket gör den tillgänglig för en ny ägare från 1 januari 2022. Stödrätter finns inte.

Skogsuppgifter

Det finns en nyupprättad skogsinventering över fastigheten, utförd av Johan Rowell på Ludvig & Co. Enligt inventeringen omfattar fastigheten 11,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet bedöms till ca 2 150 m³sk varav ca 630 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Medelboniteten är beräknad till 6,1 m³sk/ha/år. Barrdominerade marker med 53% tall, 23% gran, 21% löv och 3% ädellöv. För mer information om skogen, se bifogad skogsinventering. Det går även bra att höra av sig till jägmästare Johan Rowell, tel 0332-12 53 alt johan.rowell@ludvig.se.

Jakt

Egen småviltsjakt. Fastigheten ingår inte i något älgjaktslag.

Vägförening - pågående lantmäteriförrättning

Det pågår en omprövning av Torpa GA:30 (Stala-Kärr vägförening) gällande fastställande av vägsträckning. Kostnaden för förrättningen kommer enligt uppgift från ordföranden i föreningen att fördelas jämnt mellan fastigheterna som är medlemmar i föreningen.

VA och fiber

Om en ny ägare väljer att renovera huset eller ersätta det med ett nytt hus så måste man ha en ny avloppsförsörjning. Man kan antingen söka tillstånd för en ny enskild avloppsanläggning hos Miljö & Hälsoskydd (kommunen) eller ansluta till kommunalt vatten och avlopp via Torpa Avlopp som har ledningar för båda vatten, avlopp och fiber i närheten av fastigheten. För mer information om VA och fiber se www.torpaavlopp.se

Pantbrev mm

Fastigheten är fri från inteckningar och saknar pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för privatpersoner. För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd.

Undersökningsplikt & dolda fel

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

I köpekontraktet kommer säljaren friskriva sig från ev dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast tis 12 okt kl 12:00

Utgångspris: 5 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter