fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet 71 ha

Utgångspris

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 2 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Mariestad Tisslatorp 1:9, 1:13, 1:4, Östra Kinneskogen 9:7, 9:8, 9:12, 9:13, 9:14, 9:23 & 9:24

Adress

Tisslatorp 4 542 95 Mariestad

Totalareal
71,9 ha
Skogsmark
38,5 ha
Skog med restriktion
2,4 ha
Inägomark
29,3 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
10 590 m3sk
Boyta
150 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1937 på torpargrund med timrad stomme, träfasad och lertegeltak. Boarean uppgår till ca 150 m² enligt taxeringsinformationen.
Bostaden fördelar sig över fem rum och kök samt hall och har mycket enkel standard. Huset har stått obebott sedan slutet av 1990-talet.

I anslutning till bostadshuset finns ytterligare en bostad/drängstuga. Huset är uppfört på torpargrund med timrad stomme, träfasad och lertegeltak. Huset inrymmer tre rum och kök samt hall med oinredd vind. Även detta hus har mycket enkel standard och har stått obebott sedan mitten av 1980-talet.

El finns till bostadshuset och till några av gårdens ekonomibyggnader. Det finns både en grävd och en borrad vattenbrunn. Oklart hur kvalitén på vattnet är då det har varit oanvänt under lång tid. Avlopp saknas. ​​

Driftskostnad
Total driftskostnad: 7 173 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
El: 4 000 SEK/år
Försäkring bostäder: 3 173 SEK/år ​
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren och då är husen obebodda.
Tillkommer fastighetsskatt om 6 150 SEK/år.​

Energideklaration är ej utförd.​ Säljaren avser inte upprätta någon energideklaration för fastighetens bostäder.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd trä med murad djurdel och eternittak. Byggnaden inrymmer djurdel med den äldre inredningen för mjölkkor kvar. Rymlig loge med gjutet golv.

Maskinförvaring

Byggnad uppförd i trä med tre väggar, plåttak och jordgolv.

Övriga ekonomibyggnader

På gården finns ytterligare ekonomibyggnader såsom äldre ladugård, vagnsskjul och snickarbod, stall och hönshus samt brygghus m.fl. Samtliga i enkelt uppförande.​​

Torpställe - Huggesmon

Huggesmon är ett enskilt beläget torpställe uppfört på torpargrund med timrad stomme, träfasad och lertegeltak. Huset fördelar sig över två rum och kök samt hall. Uppvärmning sker via direktverkande el. Det finns inget indraget vatten till huset men en vattenbrunn finns på tomten, oklart hur vattnets kvalité är. På tomten finns även ett utedass.

Total driftskostnad: 4 184 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
El: 4 000 SEK/år
Försäkring: 184 SEK/år ​
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren och då är huset obebott. ​​​

Torpställe - Skräddatorp

Skräddaretorp är ett torpställe med torpstuga och uthus. Stället har varit obebott sedan början av 1960-talet och är i förfallet skick.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 38,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 10 590 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 275 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 9,4 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 142 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 24% tall, 64% gran, 10% björk och 2% öv.löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 9 100 m³sk varav 8 570 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 530 m³sk i ett gallringsuttag. Fastigheten är mycket virkesrik och har en stor andel äldre skog som är avverkningsmogen.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2023 av Lars Densborn.

Åkermark

21,8 ha stödberättigad åkermark på varierande jordar, från lättlera, svartjord till sandjord. Delar av marken är behovsdikad och visst dikningsbehov föreligger.

Betesmark

Ca 7,5 ha betesmark marken har inte varit betad på senare tid och därmed inte heller sökts några EU-stöd för. Av denna areal så utgörs några hektar av fd. åkermark.

Arrende

Åkermark är utarrenderad till 2023-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2028-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Avgiften uppgår till 2 000 SEK/år. Området erbjuder jakt på framförallt älg, rådjur och dovhjort.

Biotopskyddsområde

På fastigheten Tisslatorp 1:4 och 1:9 finns ett biotopskyddsområde om 2,4 ha som avser naturbetesmark. Akt:1680-p203.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheterna finns Fornlämning registrerad som avser kolningsanläggning. Källa:Sesverige.

Inteckningar

Mariestad Tisslatorp 1:9, 1:13, 1:4, Östra Kinneskogen 9:7, 9:12, 9:13, 9:14, 9:23 och 9:2 är samintecknade till totalt 640 000 SEK.
Mariestad Tisslatorp 1:4 är intecknad till totalt 100 000 SEK.
Mariestad Östra Kinneskogen 9:8 belastas ej inteckningar.
SUMMA INTECKNINGAR: 740 000 SEK.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 67 ha fördelat på 37 ha skogsmark, 22 ha åkermark, 3 ha betesmark och 5 ha övrig mark.

Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till:
Mariestad Tisslatorp 1:4, 6,354 ha
Mariestad Tisslatorp 1:9, 33,226 ha
Mariestad Tisslatorp 1:13 16,494 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:7, 0,7960 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:8, 0,8222 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:12, 0,7852 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:13, 1,588 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:14, 2,192 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:23, 3,501 ha
Mariestad Östra Kinneskogen 9:24, 1,048 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 2 jun

Utgångspris: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter