Lantbruk

Lantbruksfastighet 65 ha Hålanda – Ale

Utgångspris

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 Nov, kl 12:00

Visning

  • sön 1 Nov, kl 11:00

    För att undvika folksamlingar på visningen, kontakta mäklare för tidsbokning. Egen besiktning av skog och mark

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,2 ha
Åkermark
41,0 ha
Betesmark
11,0 ha
Skogsmark
13,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
3 600 m3sk
Boyta
111 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALE VERLE 3:16

Adress

Verle 530 44696 Hålanda

Om fastigheten

Lantbruksfastighet i Hålanda om ca 65 hektar som idag används till köttproduktion.
Gårdscentrum består av en mangårdsbyggnad, ladugård med plats för 60 kor, lösdriftsbyggnad, mottagningsstall, maskinhall och garage med verkstad.
Areal består av ca 18 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk.
Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 6,7 m³sk per hektar och år.
Inägomarken på fastigheten uppgår till ca 52 ha. Jakträtt i jaktlag och fiskerätt i Holmevattnet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med utsikt över såväl skog som åkermark. Äldre byggnad uppförd med trä och timmerstomme i 1½ plan på stenlagd grund. Byggnaden har träfasad samt yttertak av betong. Samtliga fönster är av typen 2-glas. Bostaden värms upp av pellets och elpatron. Vatten tas från grävd brunn med god tillgång på vatten och filter för mangan. Avloppet leds till en trekammarbrunn med markbädd.
Entréplan rymmer hall, kök med matplats, kontor, matsal, vardagsrum med braskamin (ej godkänd) och badrum med dusch från 2019.
Övervåning rymmer 3st sovrum och wc från 2020.
Källare rymmer pannrum, tvättstuga och förråd.​

Ladugård

Äldre ladugård i trä med yttertak av eternit. Byggnaden rymmer gjutet djurstall med plats för 60 st mjölkkor och 40 st ungdjur. Maskingarage med högt i tak och rymligt höloft. Vatten och el indraget i byggnaden. Bakom ladugården finns 2 st större gödselbrunnar.

Mottagningsstall/Verkstad

Byggnad uppförd i trä under eternittak med gjuten platta i verkstadsdel. Används som mottagningsstall för nya kalvar. Vatten, avlopp och el indraget i verkstaden.

Lösdriftsladugård

Äldre ladugård i trä med yttertak av plåt. Används idag som lösdrift till köttdjur. Vatten och el indraget i byggnaden.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2017-09-22 av Nyströms omfattar fastigheten ca 18 ha produktiv skogsmark. Skogsbruket är certifierat och virkesförrådet uppskattas till ca 3 600 m³sk varav ca 2 600 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Uppräkning har skett med 3 tillväxtsäsonger ca 255 m³sk. Avverkning har skett sedan skogsbruksplan upprättats och dragits av från virkesförrådet. Enligt uppgifter från säljaren har ca 1 800 m³sk avverkats.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk/ha/år. Skogsmarken är barrdominerad med 28% gran och 33% tall. Mer information i skogliga bilagor.

Jakt

Jakträtten är upplåten och tillgänglig för köparen 30/6-2022.
Fastigheten tillhör Hålanda älgskötselområde och i Hålanda kronhjortsskötselområde men ingår inte något älgjaktslag.

Jordbruksmark

Omfattar enligt taxeringsuppgifterna 41 ha åkermark och 11 ha betesmark. Markerna är täckdikade på 70-talet och stödrätter finns om 43 st som ingår i köpet. EU-stödberättigad areal är 43,12 ha.

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns flera registrerade fornlämningar. För mer information gå in på Riksantikvarieämbetets Fornsök - https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/

Förrättning

Lantmäteriförrättning pågår med ärendenr 19 3680. För mer information gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/kontakta-oss/ eller kontakta ansvarig mäklare.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Fiske

Fiskerätt i Holmevattnet

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter