fbpx

Lantbruksarrende i vacker skärgårdsmiljö

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Gryts Skärgård ligger Breviksnäs Säteri som söker ny lantbruksarrendator. Arrendestället ligger synnerligen vackert längs Östersjöns strand i brutet kustlandskap. Arrendet omfattar 85,8 hektar åkermark 72,9 hektar betesmark, arrendatorsbostad, fårstall från 2014 med plats för 500 tackor, foderloge samt verkstad.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VALDEMARSVIK BREVIKSNÄS 3:8

Adress

Breviksnäs Arrendatorsbostaden 1 61596 Gryt

Totalareal
158,7 ha
Tomtområde
158,7 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fårstall

Fårstallet på Breviknäs är uppförd 2014 med fribärande stomme av limträ och träpanel under yttertak av fibercement. Stallet är modernt med
fyra bandfoderbord á 31 m och totalt ca 250 m foderplats med rälshängd fodervagn för att lägga grovfoder på foderborden. Åtta separata nedsänkta ströbäddar, totalt 1170 m2 djuryta, vilket ger plats till ca 500 tackor med lamm. De uppbyggda gångarna ger en bra översikt och gör det lätt att flytta djuren mellan boxarna. Djuren får sitt vatten genom uppvärmda vattenkoppar med flottör. Vattnet tas från egen brunn. I anslutning till fårstallet finns en gödselvårdsanläggning och plansilo. I byggnaden finns även en personalavdelning med kök, badrum och på övervåningen finns ett rum med balkong för övervakning av lamningar.
Stallet mäter 24 x 72 m.

Åkermark

Arrendet består av 85,8 hektar åkermark enligt sam-ansökan. Enligt arrendekontraktet får åkermarken avlämnas som vall varav minst hälften skall vara högst 3-årig.

Betesmark

Arrendet omfattar 72,9 hektar betesmark varav 43,5 hektar med särskilda värden, 26,3 hektar skogsbete och 3,1 hektar allmänna värden.

Verkstad

Verkstaden är rymlig med plats för stora maskiner och redskap. Verkstaden tar man sig in i genom en gångdörr eller stor vikport. I verkstaden finns ett matrum med pentry samt en toalett.

Foderloge

Verkstadsbyggnadens västra gavel består av en foderloge med yttermåtten ca 15x 20 m.

Arrendatorsbostad

Arrendatorsbostaden ligger vackert med utsikt över beten, ekhagar och Östersjön. Byggnaden är uppförd med timmerstomme och träpanel under sadeltak med yttertak av tegel. Boytan är ca 180 kvm fördelad på två våningar och källare. Byggnaden värms genom en bergvärmepump till ett vattenburet system. Vattnet tas från gårdsgemensam brunn och avlopp leds till enskilt system.

Arrendeförutsättningar

Arrendatorn har fri brukningsrätt med undantag av; Energiskog och andra icke traditionella jordbruksgrödor får inte odlas utan särskild överenskommelse.

Arrendestället skall brukas med en driftsform som med hänsyn till förutsättningarna är ändamålsenlig och upprätthåller en god hävd. Driftsformen skall bestämmas i samråd med jordägaren. Arrendatorn får inte ändra driftsform eller etablera andra verksamheter än jordbruk utan jordägarens skriftliga medgivande. Vid tillträdet är driftsformen ekologisk fårskötsel och kviguppfödning under sommartid med betesdrift samt foderproduktion. Djurhållningen skall vara av den omfattning som erfordras för att hävda samtliga i arrendet ingående marker. Djurantalet skall dock ej överstiga det antal som gården långsiktigt kan försörja.

Arrendatorn ansöker om EU-ersättning. Arrendatorn övertar vid tillträdet de fleråriga blockbundna miljöstödsåtaganden avseende arrendestället som jordägaren genom avträdande arrendator innehar. Arrendatorn förbinder sig att söka motsvarande åtaganden under arrendeperioden.

Arrendatorn får ej överlåta eller upplåta hela eller delar av arrenderätten till annan utan jordägarens skriftliga samtycke.

Jakt och fiske ingår ej

Jordägaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

Arealuppgifter

Arealsuppgifterna är från 2021 års sam-ansökan. Sedan dess har mindre arealjusteringar skett i vissa block.

Visning

Visning bokas med ansvarig mäklare.

Anbud

Utarrenderingen sker via skriftlig budgivning genom budsblanketten. Budet ska avse den årliga arrendeavgiften. Upplysning samt referens kommer att inhämtas på anbudsgivarna. Jordägaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling mellan anbudsgivarna.

Tillträde

Arrendestället är tillgängligt från 2025-03-14.
Arrendatorsbostaden kan eventuellt bli tillgänglig tidigare.

Områdesbeskrivning

Breviksnäs ligger vid Östersjöns strand i Gryts skärgård som är känt för sina många öar, vacker natur och levande landsbygd. Här finns restauranger, gästhamnar och ett flertal besöks- och utflyktsmål. Till samhället Gryt med förskola och livsmedelsbutik tar det ca 10 min, till centralorten Valdersmarsvik tar det ca 25 min och till Norrköping tar det drygt 1 timme.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter