fbpx

Lantbruk

Lantbruk i Hardemo, 226 ha

Högstbjudande

24 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
226,3 ha
Virkesförråd
6 342 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KUMLA ALAVI 2:4

Adress

Alavi Norrgården 403, Alavi Mellangården 405, Alavi Sörgården 407 & Alavi Hulne 410 69493 Östansjö

Om fastigheten

I Drumlinområdets böljande odlingslandskap ligger gården Alavi.
Med sina 226 hektar i ett välarronderat skifte utgör fastigheten ett omfattande och attraktivt produktionslantbruk där övervägande del består av åker- och betesmark. Gårdscentrat är vackert beläget på en höjd med vidsträckt utsikt över den omgivande jordbruksmarken.
Fastigheten erbjuder också en mycket god årlig utdelning från andel i Häradsallmänning.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Gårdscentra

Högt beläget och med vacker utsikt ligger fastighetens gårdscentra. Här finner ni bostadshusen Sörgården, Mellangården, Norrgården och Hulne samt flera ekonomibyggnader. All byggnation är väl samlad och omgivningen ger ett trivsamt intryck av idyllisk gårdsmiljö.

Alavi Sörgården 407

Vacker mangårdsbyggnad med en taxerad boarea om 315 kvm.
Huset är uppfört i 1½ plan med timmerstomme och träpanel över torpargrund med delvis källare. Yttertak av plåt och fönster av tvåglastyp.

Invändigt erbjuder huset en väl tilltagen takhöjd och rymliga rum.
Nedervåningen omfattar entréhall, kök, wc med dusch, sovrum, vardagsrum, stor sällskapsyta samt grovingång.
På övervåningen återfinns fyra sovrum, möblerbar hall, wc samt goda förvaringsutrymmen.

Uppvärmning av huset sker med vattenburet system från gårdspannan.
Kakelugn och vedspis finns. Dessa är ej godkända för eldning.

Vattenförsörjning från djupborrad brunn.
Avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.
Vatten och avlopp är gemensamt för gårdens bostadshus.

Byggnaden har energiklass E.

I anslutning till bostadshuset finns en förrådsbyggnad med vit liggande träpanel och plåttak.

Alavi Mellangården 405

Rött trähus med torpargrund och yttertak av plåt.
Taxerad boarea om 177 kvm.

Nedre plan innehåller hall, kök, vardagsrum med matplats samt TV-rum.
På övre plan finns tre sovrum samt ett kaklat badrum.

Huset är tillbyggt i omgångar. Under början av 2000-talet byggdes ett inglasat uterum med vattenburen golvvärme. I anslutning till uterummet finns också en altan med bubbelbad.

Uppvärmning av huset sker med vattenburet system från gårdspannan.
Vedspis finns. Denna är ej godkänd för eldning.

Vattenförsörjning från djupborrad brunn.
Avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.
Vatten och avlopp är gemensamt för gårdens bostadshus.

Byggnaden har energiklass F.

I anslutning till Mellangården finns två flygelbyggnader.
Den norra flygeln är uppförd med röd stående träfasad under plåttak och innehåller drängstuga. Den södra flygeln är en timmerbyggnad med tegeltak. Här erbjuds förrådsutrymmen samt en garageplats. I anslutning till denna finns också en liten bykstuga.

Alavi Norrgården 403

Vid infarten till gårdscentrat ligger Norrgården. Det är ett charmigt trähus i 1½ plan med torpargrund och yttertak av plåt. Taxerad boarea om 200 kvm.

På nedre plan finns entréhallen innanför en inglasad veranda, kök, kontor, vardagsrum, ett vackert allrum samt grovingång med anslutande tvättstuga.
Övre plan erbjuder tre sovrum, en möblerbar hall samt ett kaklat badrum och gott om förvaringsutrymmen.

Vid husets södra gavel finns en altan med pool.

Uppvärmning av huset sker med vattenburet system från jordvärme.
Kakelugnar finns. Dessa är ej godkända för eldning.

Vattenförsörjning från djupborrad brunn.
Avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.
Vatten och avlopp är gemensamt för gårdens bostadshus.

Byggnaden har energiklass C.

Inom Norrgårdens tomt finns en mindre gäststuga med stående träfasad under plåttak.

Alavi Hulne 410

Strax söder om gårdscentrat ligger fritidshuset/bostadshuset Hulne.
Byggnaden har vit putsad fasad och yttertak av betongpannor.
Taxerad boarea om 80 kvm.

Nedervåning med hall, kök och vardagsrum.
På övervåningen finns ett sovrum samt badrum med dusch.

Uppvärmning av huset sker via direktverkande el samt med kamin.
Vattenförsörjning från djupborrad brunn. Gemensamt med gårdens bostadshus.
Eget godkänt avlopp.

Byggnaden har energiklass G.

Strax söder om huset finns en byggnad som erbjuder möjlighet till verkstad och garage.

Övriga byggnader

Förutom de byggnader som presenterats ovan finns:

Loge med tork - Stående träfasad, gjutet golv och aluminiumplåttak. Körbar tippgrop samt utlastningsmöjlighet.

Äldre ladugård - I huvudsak putsad fasad. Gjutet golv och aluminiumplåttak.

Äldre förrådslänga - Fasad av liggande timmer. Gjutet golv och tegeltak.

Äldre magasin - Fasad av liggande timmer. Tegeltak.

Vagnslider - Timmer- och stående träfasad. Delvis gjutet golv och delvis trägolv. Aluminiumplåttak.

Förrådslänga - Solcellsanläggning i söderläge (installerad paneleffekt är enligt leverantör 19,75 kWp), bilgarage med fem platser och festlokal på övervåningen. Plåttak.

Ladugård med loge - Delvis murad fasad, delvis träfasad. Yttertak av tegel och plåt. Verkstadsdel, gammal ladugårdsdel, logdel och skulle.

Magasin - Timmerfasad och plåttak. Två garageplatser, två förrådsutrymmen. Förrådsutrymme på övervåning.

Maskinhall - Stående träfasad och plåttak. Gårdspanna. Gjutet golv och verkstadsport.

Åkermark

Välarronderad åkermark med få brukningshinder.
Arealuppgift enligt EU-ansökan 2021, 118,1 ha.
Arealuppgift enligt fastighetstaxering 2020, 119 ha

Betesmark

Arealuppgift enligt EU-ansökan 2021, 31,95 ha.
Arealuppgift enligt fastighetstaxering 2020, 60 ha.

Skillnaderna i areal beror delvis på att vattennivån i Skarbysjön varierar.

Arrende

Ett befintligt arrendeavtal finns. Arrendatorn är uppsagd och avträde
sker 31 december 2022.

Stödrätter

Med försäljningen följer ett totalt antal om 159,07 stödrätter.

153,49 stödrätter är uthyrda till arrendatorn. Delar av intäkten från dessa betalas enligt befintligt arrendeavtal till säljaren senast 31 december.
Stödrätterna överförs till köparen efter arrendets utgång samt under den tid då en sådan överföring tillåts av Jordbruksverket

5,58 stödrätter innehas av säljaren. Dessa överförs till köparen under den tid då en sådan överföring tillåts av Jordbruksverket.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2021 av AB Stenmark & Jansson via Mellanskog.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 37,1 ha.
Totalt beräknas virkesförrådet till 6342 m3sk, vilket innebär 171 m3sk/ha.
Boniteten bedöms till 7,5 m3sk per ha och år.
Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 256 m3sk.
Virkesförrådet är starkt lövskogsdominerat med 83 %.
Resterande andel fördelas på gran och tall.

Häradsallmänning

Fastigheten har 4 mantal i Hallsberg Grimstens Häradsallmänning S:1,
Hallsberg Grimstens Häradsallmänning S:2 och Laxå Grimstens Häradsallmänning S:3.
Andelen har de senaste tre åren givit en genomsnittlig årlig utdelning om hela
207 000 SEK!

Jakt

Jakten är utarrenderad fram till 2028-07-01.

Hyra

För bostadshuset Alavi Hulne 410 finns ett löpande hyreskontrakt upprättat.

Villkor

Ett villkor för försäljningen är att hyreskontrakt upprättas till förmån för de boende i bostadshusen Alavi Sörgården 407 och Alavi Mellangården 405.

Överlåtelsebesiktning

Besiktning utförd av Gustav Rödjemyr, OBM Gruppen, 2021-06-23.

Energideklaration

Energideklaration upprättad av Gustav Rödjemyr, OBM Gruppen, 2021-06-23.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 233,6 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 233,47 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 226,34 ha

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns ett antal forn- och kulturlämningar, samt möjliga forn- och kulturlämningar, registrerade inom fastighetens gränser.
Dessa utgörs i huvudsak av äldre lägenhetsbebyggelse samt stenrösen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information eller besök Riksantikvarieämbetets hemsida.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur eller liknande.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 24 000 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 080 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss