fbpx

Lantbruk

Lantgård med skog och mark i Säter

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jul kl 14:00

Visning

  • fre 18 jun, kl 16:00 - 17:00

    Observera att anmälan måste göras på hemsidan på grund av pandemin.

  • Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
58,5 ha
Skogsmark
23,0 ha
Myr/kärr/mosse
1,8 ha
Inägomark
26,4 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,8 ha
Skogsmark
5,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
3 249 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER JOHANNISBERG 1:6, OVANGÅRDARNE 10:14, 10:15

Adress

Johannisberg 22 78390 Säter

Om fastigheten

Idyll med omgivande inägomark i anrika Stora Skedvi (Skäve) vid Dalälven. Ca 28 ha skog och 26 ha inägomark och en gård med rymligt bostadshus och stor ekonomibyggnad. Virkesförråd ca 3 400 m³sk.

Jakt i flera områden samt fiskerättigheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Områdesbeskrivning

Gården ligger i Johannisberg ca 5 km norr om Säter, i Stora Skedvi socken. I området finns gott om sevärdheter, kulturmiljöer, naturupplevelser och fina badstränder.

Buss 372, mellan Stora Skedvi och Säter, trafikerar Johannisberg under skoldagar.

Nära till traditionsrika Stora Skedvi, där företagslivet blomstrar och där det finns föreningar för både gamla och unga. Där finns förskola, F-6 skola, bibliotek, bageri, restauranger, kyrka och mycket annat.

Ca 10 minuter till Säter, 25 minuter till Hedemora, 30 minuter till Borlänge och 45 minuter till Falun.

Gården

Stengärdsgård mot åker, gräsmatta, perennrabatter, fruktträd och bärbuskar, flaggstång, många häggar.

Bostadshuset har bebotts till december 2020 och därefter hållits uppvärmt.

Ett 1 1/2-planshus, byggt 1945. Byggarea ca 135 m². 7 rum och kök.
Grund: murad källare
Stomme: timmer
Tak: sadeltak med svart plåt, tegelprofil, lades om ca 20-25 år sedan
Fasad: rödfärgad stående lockläktpanel, vita knutar och foder
Fönster: kopplade tvåglasfönster
Skorsten: murad
Uppvärmning: kombipanna; ved, pellets och elpatron med vattenburen värme, pannan byttes 2010
Vatten: enskilt - grävd ytvattenkälla med pumphus. Brunnen ligger på grannfastigheten. Servitut finns.
Avlopp: Enskilt, två enkammarbrunnar utan T-rör. Ej godkänt, se mer under rubriken avlopp.
El: jordat i köket, resten ojordat.
Fiber: intresseanmälan har skickats in men något avtal har inte undertecknats. Kontakta aktören Open Infra för mer information. Se länk nedan. Mäklaren har även namn på kontaktpersoner.

Källare:
pannrum, matkällare och sommarkök/tvättstuga med vedspis och bakugn, utgång till trädgården under altanen.

Nedervåning:
Hall
Liten toalett, med handfat.
Kök; kyl-/frysskåp, spis
Sovrum
Vardagsrum
Förråds skrubbar
Rum med dörr till altan
Stor altan med en inglasad del.

Övervåning:
Trapphall med liten balkong
Sovrum
Sovrum
Fd kök; diskbänk, inget vatten
Sovrum
Badrum med dusch, tvättställ och wc.

Renoveringar och förbättringar:
Taket omlagt för ca 20-25 år sedan
Badrum renoverat 2015
Altan med inglasat parti byggt 2015

Ekonomibyggnad:
Ladugårdsdel, gammalt mjölkrum, förråd, loge. Djurhållning till ca 2002.

Övriga byggnader:
Stor äldre ladugårdsbyggnad och en gammal smedja på skifte 4.
Äldre förfallna lador på tidigare inägomark.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är delvis beräknade utifrån schablonvärden för ett hushåll med 4 personer.

Hushållsel: 10 000 SEK/år
Uppvärmning: 40 000 SEK/år
Renhållning: 2 100 SEK/år
Vatten och avlopp: 5 000 SEK/år
Gårdsförsäkring inkl. skog: 8 000 SEK/år
Sotning: 500 SEK/år
Totalt: 65 600 SEK/år

Energideklaration

Energideklarationen utförd: 2021-04-16
Energiklass: G
Energiprestanda, primärenergital: 223 kWh/m² och år
Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 293 kWh/m² och år
Radonmätning: Inte utförd
Energideklarationen i sin helhet finns under länk längre ner.

Överlåtelsebesiktning

Besiktning är utförd, se fullständigt protokoll längre ner.
Detta hus har ett stort renoveringsbehov där man bör prioritera att åtgärda fuktskadorna och dess orsak.

Avlopp

Enskilt avlopp, två enkammarbrunnar utan T-rör. Efterföljande reningssteg och tillstånd saknas, varvid förbud föreligger sedan 2019-03-31 att släppa ut hushållsspillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen, enligt delegationsbeslut 2017-53, från Säters kommun.

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren ansvarig för att avloppsanläggningen skall vara godkänd. Köp och installation av ny avloppsanläggning kostar vanligtvis mellan 50 000 kr och 120 000 kr.

Innan ändring av avloppsanläggningen ska en skriftlig ansökan göras till Miljö- och byggnämnden. Läs mer på kommunens hemsida, se länk längre ner.

Arealuppgifter

Säter Johannisberg 1:6
Total areal enligt skogsbruksplan: 53,3 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 59,28 ha (inkl. ca 6 ha vatten)
Enligt fastighetsregistret: 52,5102 ha

Säter Ovangårdarne 10:14
Total areal enligt skogsbruksplan: 5,2 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 5,1 ha
Enligt fastighetsregistret: 5,2326 ha

Säter Ovangårdarne 10:15
Areal saknas då det är en andelsfastighet.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av DSK Skog AB i mars 2021, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken för Johannisberg 1:6 ca 23 ha med ett virkesförråd om ca 2 793 m³sk och består av 13 % tall, 39 % gran, 48 % löv. Beräknad medelbonitet 6,2 m³sk/ha/år.

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken för Ovangårdarne 10:14 ca 5,1 ha med ett virkesförråd om ca 456 m³sk, bestående av 80 % tall, 13 % gran, 7 % löv. Beräknad medelbonitet 6,4 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagor längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består Johannisberg 6:1 av ca 26,4 ha inägomark.

Stödrätterna för ca 35 ha är uthyrda 2021, kommer återföras vid nästa EU-ansökan.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Ca 6,8 ha fått målklassen Naturvård skötsel (NS) eller Naturvård orört NO i skogsbruksplanen för Johannisberg 1:6.

Forn- och kulturlämningar

Johnnisberg 1:6 berörs av 11 registrerade fornlämningar och även några kulturlämningar, gällande bl.a. stenåldersboplatser, gravfält, blästbrukslämningar och stensättningar. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Jakt

Skiftena kring Johannisberg ligger inom ett licensområde för jakt och bedrivs av Hagens Jaktklubb, som är en löst sammansatt grupp av jägare.

De mindre skiftena på Johannisberg ligger inom:
Skifte 1, ca 0,61 ha - Lumshedens ÄSO, Stora Skedvi Norra VVO
Skifte 2, ca 11,08 ha - Stjärnsunds ÄSO, Stora Skedvi Norra VVO
Skifte 3, ca 0, 34 ha - Kronstens ÄSO

Stora Skedvi Norra VVO har 3 älgjaktslag och 1 småviltslag över hela området.

Ovangårdarne 10:14 ligger inom Hyttorna ÄSO och bedrivs av Säters sockens jaktvårdsförening.

Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlagen.

Fiske

Johannisberg 1:6 ligger inom Stora Skedvi fvo, förutom skifte 1 som ligger inom Ryggens fvo. Ovangårdarne 10:14 ligger inom Säters fvo.

Läs mer på respektive hemsida, se länk nedan.

Fastigheterna har även andel i ett antal fiskesamfälligheter.

Rättigheter och belastningar

Johannisberg 1:6 belastas av två ledningsrätter gällande starkström, ett officialservitut gällande vattenledning avlopp och ett avtalsservitut gällande kraftledning.

Ovangårdarne 10:14 belastas av en ledningsrätt för starkström.

Vägar

Johannisberg 1:6 har del i:
Säter Johannisberg Ga:1
Säter Björänget Ga:1och Ga:2, vilka förvaltas av Rasbo­-Översätra vägars samfällighetsförening.
Säter Tingsvallen Ga:1 och Ga:2, vilka förvaltas av Ängarna-Mårtensgårds samfällighetsförening.

Samfälligheter

Fastigheterna har del i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Taxeringsvärde

SÄTER JOHANNISBERG 1:6
Typkod: 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Totalt taxeringsvärde är: 2 286 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skog: 585 000 SEK
Betesmark: 46 000 SEK
Åkermark: 866 000SEK
Ekonomibyggnad 117 000 SEK
Ekonomibyggnad 99 000 SEK
Småhusmark på lantbruk: 162 000 SEK
Småhusbyggnad på lantbruk: 411 000 SEK

SÄTER OVANGÅRDARNE 10:14 & 10:15
Typkod: 110 - Lantbruksenhet obebyggd
Totalt taxeringsvärde är: 392 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
Fastigheterna är samtaxerade.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skog: 294 000 SEK
Skog: 98 000 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i ostädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 740 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast ons 14 jul kl 14:00

Utgångspris: 3 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter