fbpx

Lantbruk

Lakene Gård

Högsta bud

4 300 000 kr

Utgångspris: 4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 22 maj kl 16:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Jordbruksfastighet om totalt 82 hektar med gräns i Lakenesjön, allt i ett sammanhängande skifte. Här har tidigare bedrivits turist- och konferensverksamhet med vandrarhem och ”Bo på Lantgård” mm. För en ny ägare är det här en gård som lämpar sig väl för många olika verksamhetsgrenar. Endera ta vid och bygga vidare på turistverksamheten eller driva gården på mer traditionellt sätt som ett jordbruk. Arealen fördelar sig på ca 26 hektar produktiv skogsmark och 50 hektar åkermark, därtill gårdscentrum, vatten och annat. Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HAGFORS LAKENESTORP 1:45

Adress

Lakene gård 68394 Lakene

Totalareal
82,1 ha
Åkermark
50,2 ha
Skogsmark
26,2 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
2,4 ha
Vatten
2,1 ha
Virkesförråd
5 014 m3sk
Boyta
175 kvm
Antal rum
5 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Huset är idag inte beboligt. Totalrenovering påbörjad. Återstår att åtgärda kök, badrum och värmesystem.
Nedervåning med kök, hall och tre rum. Här finns också utrymmet för toalett och dusch. Öppen spis i ett av rummen, golv och tak med gamla träplank.
Övervåning med hall och två stora rum.
Källare med pannrum mm.

Ladugård och loge

Stor uthuslänga byggd i vinkel. Ursprunglig ladugårdsdel har murade väggar med överbyggnad i trä under ett plåttak. Byggnaden som har skumisolerade ytterväggar är numera inredd med konferensanläggning, kök och bar, toaletter mm.
Logdelen är uppförd i trä med tak av plåt och gjutet golv. Stor byggnad som är ca 60 meter lång och mycket högt i tak.

Vandrarhemmet

En äldre ekonomibyggnad uppförd i trä med tegeltak. Här finns ett större antal övernattningsrum med gemensamma serviceinrättningar för matlagning, toalett, dusch och tvätt. Därtill några små lägenheter med egen toalett och pentry.

Härbret

I gårdens södra ände finns ett gammalt Härbre som iordningställts och inretts för boende. Timmerstomme på stenplint, plåttak.

Potatislager

Större potatiskällare kvar sedan det bedrevs potatisodling på gården. Murade väggar och delvis nedsänkta i mark, plåttak.

Verkstad

Liten verkstadslokal mitt på gårdsplanen. Murade väggar, tak med tegelpannor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2022 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 26,2 ha med ett totalt virkesförråd om 5 014 m³sk varav 2 173 m³sk är klassad som S1 och S2 skog samt 828 m³sk inom huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 8,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 146 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 191 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av löv med 72% och sedan 20% gran och 8% tall. Avverkningsförslag under planperioden (2022-2032) är totalt 2 662 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 363 m³sk, gallring 1 118 m³sk och naturvårdande skötsel 181 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen utgör fastighetens åkermark 50,2 hektar. Vissa områden av jordbruksmarken är på grund av undermålig skötsel inte längre godkänd åkermark enligt Länsstyrelsens kontroller, det finns uppslag av sly. Här behöver marken bearbetas för att bli möjliga att ta in i ansökan om jordbrukarstöd igen.

Jakt

Jakträtt inom egen fastighet. Gott om småvilt, framför allt rådjur och bäver mm. Ingår idag inte i vare sig Älg-eller kronhjortsskötselområde eller viltvårdsområde. Är därför sk. oregistrerad mark där den som har jakträtten kan jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten.

Verksamhet på gården

På senare tid har gården brukats av arrendator som ett mer traditionellt jordbruk. Tidigare har fastighetsägaren bedrivit en relativt omfattande och inarbetad turistverksamhet med upplevelser på gården, konferenser, vandrarhem och " Bo på Lantgård" mm. Ladugården har isolerats och här finns kök, bar, konferenslokal, toaletter mm.
I magasinsbyggnad som byggts om till vandrarhem finns ett större antal övernattningsrum med gemensamma service- och sanitetsanläggningar och därtill några mindre lägenheter med egen toalett och pentry.

Vatten och avlopp

Fastigheten försörjs med vatten från vattenförening i Lakene. Föreningen är ansluten till det kommunala systemet och köper vattnet därifrån.
Enskilt avlopp på gården. En gemensam anläggning som samtliga byggnader är ansluten till.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.
Finns ett område registrerat med högre naturvärden runt bäcken i avd. 18-20.
Avser Biotoptyp: Å eller bäckmiljö, Ärendebeteckning: N 1732-1998
Källa: Skogsstyrelsen

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Norra Råda socken i Hagfors kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utannonserad tid, efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Skog och mark undersöks på egen hand, tänk på att visa hänsyn till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är även ett bra sätt att hitta till fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse med den slutlige köparen. För den som vill är det möjligt att tillträda omgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 22 maj kl 16:00

Utgångspris: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter