Lantbruk

Kvarnnäs

Utgångspris

20 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 sep, kl 21:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
92,4 ha
Åkermark
50,0 ha
Betesmark
30,0 ha
Övrigmark
12,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Boyta
295 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD HÅSLÖV 2:1

Adress

Kvarnnäsvägen 40 29151 Kristianstad

Om fastigheten

Kvarnnäs är en vackert belägen lantbruksegendom vid Hammarsjön på attraktivt läge strax söder om Kristianstad. Den väl arronderade arealen om ca 91 ha fördelar sig på ca 50 ha åkermark, ca 30 ha betesmark och ca 9 ha dammar. Merparten av åkermarken är inom klass 8 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. All åkermark är bevattningsbar genom nedgrävda stamledningar. Gården erbjuder ett väl samlat gårdscentrum med ett representativt boende om ca 295 kvm och med ett tillhörande välskött byggnadsbestånd. Dammarna härrör från tiden det fanns ett tegelbruk på gården som var i drift från 1860-talet och fram till 1957.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus uppfört 1909 enligt taxering eller i slutet av 1800-talet enligt uppgift. Murad stomme i 1,5 plan om ca 295 kvm boarea och ca 100 kvm biarea enligt taxering. Tak omlagt 1999 med enkupigt tegel. Fasad omputsad på 80-talet. Källare under hela huset. Fönster 2-glas isoler. Verisure larm. Vattenburen uppvärmning med grundvattenvärme. Vatten från djupborrad brunn och avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd. Lättskött och vacker trädgård med flertalet uteplatser. I ett hörn återfinns ett mindre arboretum med bland annat ett valnötsträd.

Bottenvåningen fördelar sig på entréhall, kök, köksingång, tre salar i fil, TV-rum/bibliotek, sovrum, badrum och tvättstuga. Golven i salarna är belagda med massiv stavparkett i ek med fris runt. Köket från mitten av 80-talet är utrustat med kyl, frys, diskmaskin, spis, fläkt och källarnedgång. I badrummet finns dusch, toalett, tvättställ och förvaringsskåp. Öppen spis i en av salarna. Tvättstuga med groventré förlagd i det ursprungliga köket utrustad med tvättmaskin, torktumlare, vask, förvaringsskåp och garderober, här finns också ett skafferi och en utgång till trädgården. Groventrén leder vidare till personalutrymmet.

Ovanvåningen totalrenoverades 2000 och fördelar sig på 4 sovrum, allrum samt ett badrum med kakel och klinker. Badrummet är utrustat med dusch, toalett och tvättställ. På övre plan är det omväxlande trä- och parkettgolv.

Källare med tegelgolv. Här finns pannrum med värmepump samt förrådsutrymmen.

Garage, verkstad, häststall

Personalutrymme med omklädningsrum och separat badrum med dusch, toalett och tvättställ. Två garage varav det ena nås från groventrén. Ett stall med två hästboxar (3*3 m) och sadelkammare. Teknikrum med hydrofor, vattenfilter och tvättmaskin. Verkstad om ca 60 kvm med ca 5 m bred port på gavel med en frihöjd om ca 4 m.

Lösdrift/maskinhall

Lösdrift byggd 1984 för sinsuggor i fyra avdelningar med fastgödsel. Lösdriften rymmer totalt 96 suggor fördelat på 24 suggor i vardera avdelning med utvändig fodersilo. Stålhall med tak och väggar av plåt med måtten ca 15 * 25 m, ca 375 kvm. Dubbla portar på en gavel med ca 4,2 m frihöjd. Portöppning ca 3,5 m bred. Möjlighet att ändra användningsområde till maskinhall. Inrymde grisar till för 4 år sedan.

Ladugård inredd för gris

Äldre ladugård uppförd i tegel och tak belagt med plåt. Ombyggd i mitten på 80-talet för gris. En BB-avdelning om ca 460 kvm med 32 grisningsboxar försedd med spalt. En avdelning om ca 193 kvm med 26 ätbås för sinsuggor, 2 galtboxar och 4 boxar för rekrytering. Fastgödsel. En utvändig fodersilo. Värme genom elpatron och vattenburet genom rör längs ytterväggarna. Inrymde grisar till för 4 år sedan.

Grisstall

Grisstall byggt i två omgångar, första delen är byggd på 50-talet i tegel och med tak belagt med tegel. Om- och tillbyggd 1994 till BB-avdelning om ca 261 kvm med 28 boxar. Andra delen är byggd 1994 med prefab cementväggar och tak belagt med plåt. Tillväxtavdelning uppdelad i två avdelningar om ca 160 kvm vardera. Flytgödsel. Två foderslingor samt två utvändiga fodersilos på 3 respektive 6 ton. Vattenburen golvvärme i både BB och tillväxt som värms med elpanna. Inrymde grisar till för 4 år sedan.

Maskinhall

Maskinhall från Lindab byggd 1996 med grusad botten. Stålstomme med väggar och tak av plåt. Plåten i taket är försedd med kondensväv. Mått ca 36 * 17 m, ca 612 kvm. Port på båda gavlar, portbredd ca 6 m, frihöjd ca 4,6 m.

Gödselvårdsanläggning

Gödselbehållare om ca 700 m3 samt dubbla gödselplattor.

Övriga byggnader

På marken finns ett mindre bostadshus i saneringsmoget skick samt en tegelbyggnad som är kvar från tegelbrukets tid.

Åkermark

Ca 49,92 ha stödberättigad åkermark som odlas med spannmål och betor. Enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering är merparten av åkermarken klass 8. Samtlig åkermark har tillgång till bevattning genom nedgrävda stamledningar. Vattnet tas från dammarna vilka fylls på vid högvatten i Hammarsjön. Åkermarken är delvis täckdikad och i övrigt självdränerande. Markkartering utförd senast 2018. I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den stödberättigade åkerarealen.

Betesmark

Ca 7,71 ha stödberättigad betesmark varav ca 7,08 ha är klassad med särskilda värden. Den taxerade arealen betesmark är 30 ha, arealen som inte är stödberättigad är busk- och skogbevuxen med framförallt klibbal och salixarter. Betesmarken är upplåten år för år genom en muntlig överenskommelse. Stödrätterna för betesmarken tillhör arrendatorn och ingår inte.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter för åkermarken men inte för betesmarken. Stödrätterna kommer att överföras till köparen inför 2021-års SAM-ansökan.

Arrende/nyttjanderätter

Betesmarken är upplåten år för år genom en muntlig överenskommelse.

Jakt

Jakten är upplåten och kan tillträdas 2021-07-01.

Dammar

Dammar inklusive kantzoner om ca 9 ha. Dammarna härrör från tiden när det bedrevs tegelbruk på gården.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns forn- och kulturlämningar däribland fynd av boplatser och övrig kulturhistorisk lämning (flinta) (källa: SeSverige och Fornsök).

Naturvärden

Två mindre områden med sumpskog i fastighetens nordvästra gräns. Sumpskog av karaktären strandskog där det ena området domineras av klibbal och det andra av salixarter (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).
Håslöv samt Hammarsjön - Natura 2000 habitat (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).
Hammarsjöområdet - Natura 2000 fågel (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2019 fördelades på elförbrukning 70 809 kWh (avser hela gården inklusive bevattning), lantbruksförsäkring 26 506 kr, avlopp (slamtömning) 2 697 kr, renhållning 2 675 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 295 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter