fbpx

Lantbruk

Kulltorp Östergården, 34,7 ha

Högstbjudande

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 22 jun

Visning

  • mån 21 jun, kl 16:00 - 19:00

    Öppen visning. Boka önskad enskild visningstid av bostadshusen via vår hemsida. Välkomna!

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
34,7 ha
Skogsmark
19,8 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Inägomark
8,9 ha
Övrigmark
5,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
5 549 m3sk
Boyta
148 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NYKÖPING KULLTORP 1:2

Adress

Bergshammar Kulltorp Östergården 1 61195 Nyköping

Om fastigheten

Välkommen till Kulltorp Östergården! En mycket välskött, mindre gård mellan Nyköping och Buskhyttan. Fastigheten består av två närliggande skiften där bebyggelsen finns väl samlad på det ena av skiftena. Högt beläget gårdscentra med huvudbyggnad, flygelbyggnad, maskinhall, ladugård och vedbod. Produktiv skogsmark med goda jaktmöjligheter. Närhet till och bra kommunikationer både till Nyköping och Oxelösund som båda nås med bil på ca 15 minuter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Högt belägen huvudbyggnad i ett och ett halvt våningsplan med kallvind och matkällare uppfört 1909 på stengrund med källare under del av huset. Tillbyggd del (10 kvm år 1973) på gjuten grund. Timmer och träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av lertegel. Taxerad boyta om 108 kvm. Uppvärmning med vedspis i köket och öppen spis i vardagsrummet. Övervåning med två kakelugnar. Ägaren använder endast vedspisen i köket. Luftvärmepump och nyare direktverkande el-element kompletterar. Äldre välbevarade ytskikt och fast inredning. Kopplade tvåglasfönster. Enskilt vatten från bergborrad brunn. 91 meters borrdjup. Nytt enskilt avlopp till markbädd på burk (sommaren 2020). Avloppet är besiktigat och godkänt. Huset är utvändigt tilläggsisolerat 1975

Interiör
Nedre plan
Huvudentré med plastmatta. Trappa till övervåningen. Klädskrubb.
Badrum med plastmatta och våtrumstapet. Wc, kommod och dusch. Tvättmaskin, torkskåp och varmvattenberedare.
Vardagsrum med ekparkett. Öppen spis fungerande.
Kök med matplats. Korkmatta. Fungerande vedspis. Äldre fast inredning och utrustning.

Övre plan
Möblerbar hall med heltäckningsmatta. Trägolv under.
Sovrum med heltäckningsmatta. Trägolv under. Fin kakelugn osäker funktion. Garderober och kattvind.
Sovrum med heltäckningsmatta. Trägolv under. Fin kakelugn osäker funktion. Garderober.
Garderob/kattvind samt kallvind.

Källare
Matkällare

Sommarbostad/magasin

Flygelbyggnad som haft huvudfunktionen som magasin. Numera även inred med en sommarbostad i nedre plan. Byggnaden är uppförd på stengrund med timmer och fasad av stående träpanel under tak av betongtegel.

Interiör
Bostadsdel med en taxerad boyta om 40 kvm. Utvändig inglasad farstukvist med plastmatta. Hall med plastmatta. Kök med matplats. Äldre enklare fast inredning och utrustning. Vedspis ej använd på ca 15 år. Storstuga med plastmatta. Kakelugn ej använd på ca 15 år. El finns men ingen värmekälla idag. Englasfönster. Sommarvatten finns och eget avlopp utan rening. Magasinsdel med undervåning med äldre tvättstuga. Övre plan med förrådsdel och ett rum med köksinredning. Förrådsdel och garage på gjuten grund.

Ladugård

Äldre välbevarad ladugård med nytt plåttak (sex år sedan). Träkonstruktion på gjuten grund med stående träpanel.
Interiör
Kostall, mjölkrum, svinstia, loge, hölada, vagnslider, förråd och hönshus. Skulle med kalluftstork.

Maskinhall

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt på gjuten platta. Byggnaden uppfördes 1975. Helt öppen planlösning med bra takhöjd.

Vedbod/verkstad

Äldre träkonstruktion fasad av stående träpanel under tak av plåt. Invändigt indelad i lider, vedbod, garage/verkstad och förråd.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar fastigheten förutom eventuella inskrivna rättigheter.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Inägomark

Åker och betesmark enligt skogsbruksplan xxx hektar. Taxerad areal xxx hektar åker och xxx hektar bete. Enligt EU-ansökan uppgår antalet stödrätter nuvarande ägare sökt för 8,51 stycken. Marken är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Jakt

God jakt efter de flesta klövviltsarter. Fastigheten ingår i Tunabergs viltvårdsområde. Tilldelning en kalv vart tredje år. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 19,8 ha med ett virkesförråd om totalt ca 5 550 m³sk varav ca 4 920 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas på Tillträdesdagen.

Säljaren har muntligen avtalat med entreprenör att ta bort ca 50 döda granar på fastigheten när vädret så tillåter. I övrigt garanterar Säljaren att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Stödrätter

8,51 stödrätter region 3 ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt så fort det är möjligt till köparen. Sökt ersättning för år 2021 uppgår till 1104,77 Euro.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Säljaren önskar att tillträdet sker i senare halvan av augusti 2021

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper. Boka visningstid via vår hemsida.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inventarier

På gården har nuvarande ägare ett stort antal inventarier i form av traktorer och tillhörande redskap i gott skick. Inventarieförteckning över dessa finns som en bilaga på vår hemsida. För den som även är intresserade av dessa finns möjlighet att även bjuda på dessa i sin helhet eller på utvalda delar. Åkgräsklipparen ingår utan särskilt vederlag.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna intresseanmälan senast tis 22 jun

Högstbjudande: 7 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter