fbpx

Lantbruk

Lantbruksfastighet vid fiskeparadis i Föllingebygden

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,3 ha
Tomtområde
2,3 ha
Boyta
133 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM FÖLLINGE-NYLAND 1:19

Adress

Tillfället 149 83562 Föllinge

Om fastigheten

Mindre lantbruksenhet belägen i enskilt läge ett stenkast från Lövsjöns strand, här omges du av skog och erkända fiskevatten. Fullt möblerat bostadshus med rejält tilltagen altan vänd mot vattnet samt ett flertal ekonomibyggnader, varav två tidigare stundtals hyrts ut till fiskare och friluftsfolk. 2,3 ha varav ca 1 ha skogsbeklätt impediment. Fastigheten lämpar sig väl både såsom fritidsboende och permanentboende. Stora möjligheter till all form av rekreation med fiske, jakt, skid- och skoteråkning, odling mm. Inom 20 minuters radie med bil finner du en mängd goda fiskevatten, ex. Lövsjöströmmen, Hotagsströmmen, Hårkan och Långan m.fl. På tomten finns idag rikligt med vinbärsbuskar och gott om plats för odling. Ca 1 mil nordost om Föllinge och ca 50 minuter från Östersund. Fastigheten försäljs som tidigare skrivits komplett med inventarier i bostadshuset samt mycket annat (se under punkten inventarier).
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

2-plans hus med källare i träkonstruktion, delvis timmerstomme, delvis lösvirke och med plåttak. Delvis tre-glasfönster. Vattenburen värme som värms med el- eller vedeldning. Ingen bredbandsfiber finns indragen. Djupborrat vatten och ny 3-kammarbrunn.

Gästhus/Verkstad

Timrad byggnad med plåttak uppförd på torpargrund. I byggnadens övre plan inryms en gästlägenhet med vedkamin, sommarvatten och elspis. Denna har använts för uthyrning till fiskegäster. I undre plan inryms garage, carport, verkstad och snickeri.

Ladugård

Byggnad uppfört i lösvirke med plåttak och påbyggd carport för traktor. Äldre djurstall som idag används som förråd samt en komplett bakstuga i funktion, dock ej besiktigad.

Båthus

Lösvirkeskonstruktion med plåttak uppförd på plint.

Vedbod

Nyare vedbod i lösvirkeskonstruktion med plåttak och nätventilerade sidor.

Fiskekoja

Liten fiskekoja i resvirkeskonstruktion med bord, två stolar och två sängar. El-ansluten. Plåttak. Har tidigare hyrts ut till fiskare.

Byggnadssätt

Byggnad i 2 plan med halv källarvåning. Timmerstomme i ursprungsbyggnaden och resvirke i tillbyggd del. Fasad av stående lockpanel uppförd på torpar/källargrund. Plåttak. Två-glas- och delvis isolerglasfönster. Uppvärmningssystem: el och ved. Vattenburen värme. Avlopp enskild nyanlagd 3-kammarbrunn. Vatten djupborrat. Ventilation självdrag. Fiberanslutning saknas.

Skogsuppgifter

Enligt taxeringsuppgifter omfattas fastigheten av ca 1 ha delvis skogs-beklädd myr.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lövsjöns viltvårdsområde om ca 3 500 ha, som i sin tur ingår i Älgflons älgskötselområde på totalt ca 60 000 ha, kontaktperson till skötselområdet är Magnus Persson, 070-6068814. En köpare ansöker själv om eventuellt medlemskap i Lövsjöns jaktlag.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

På södra delen av det södra skiftet finns en sumpskog registrerad. (Källa: SeSverige )

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Visning

För visning av byggnader, kontakta ansvarig fastighetsmäklare Mats Kullström 063-157160.

Ingen organiserad visning av fastighetens övriga mark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson bosatt inom Krokoms kommun. förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Förvärvstillstånd ansökes om av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Lös egendom

Fastigheten försäljs med befintliga inventarier såsom full möblering i bostadshuset, div. verkstads/snickeri-utrustning, handverktyg, båt, fordon mm.
Exempelvis; snöskoter Aktiv 440, träsvarv, bandsåg, pelarborrmaskin, kompressor, vedkap o klyv, jordfräs, fjäderharv, potatissättare och sprätt, jordbrukstraktor Ferguson 135 diesel med schaktblad mm.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall skall tillträde ske 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen har erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 410 000 kr

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter