fbpx

Skogsfastighet

Kommersiell fastighet vid Arlanda

Säljs via anbudsförfarande

14 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 4 Nov kl 15:00

Visning

  • Undersökning och visning av fastighetens olika skiften sker på egen hand med hänsyn till boende, rekreation och eventuell jakt. Kontakta gärna fastighetsmäklaren inför fältbesök för planering av frågor i fält. Använd länk till gårdskartan för gränser i fält. Lämna intresseanmälan för komplett webbannons och prospekt.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,0 ha
Skogsmark
33,0 ha
Inägomark
23,8 ha
Övrigmark
5,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIGTUNA ROSERSBERG

Adress

Skobyvägen mfl 19595 Rosersberg

Om fastigheten

Fastighet till salu i Sigtuna med direkt närhet till Arlanda flygplats där normalt 25 miljoner människor passerar varje år. Möjligt exploateringsvärde av viss mark för lager och logistik. Utmärkt läge med direkt närhet till Rosersbergs industriområde och E4:an. Expansivt område med fortsatt hög efterfrågan på lager och logistik.

Anmäl intresse för Prospekt. Skriftliga anbud senast 4 november kl 15:00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

LUDVIG & CO

En lyckad fastighetsaffär handlar om kunskap.

Ludvig & Co är en av Sveriges ledande fastighetsmäklare med flest förmedlingar av skogs- och lantbruksfastigheter. Vår fastighetsförmedlingstjänst inkluderar värdering, fastighetsbildning, fastighetsreglering, juridik, transaktions- och investeringsrådgivning. Ludvig & Co, fd LRF Konsult, stora kontaktnät gör att många kunder anlitar oss för försäljningar underhand. Ludvig & Co har lång erfarenhet av större skogsinnehav och strukturella fastighetstransaktioner.

Vi är ett av Sveriges största konsultföretag med 70 000 kunder och 130 lokala kontor över hela landet och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

FASTIGHETEN

Fastigheten består av 6 skiften med en areal om 61 hektar enligt Lantmäteriet varav skogsmark enligt skogsbruksplan 33 hektar. Skogsbruksplan är upprättad augusti 2021 och uppskattat virkesförråd är drygt 9 000 m³sk. Fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet (typkod 110) och får förvärvas av juridisk person.

Fastigheten bedöms ha ett exploateringsvärde utöver värdet som lantbruksfastighet. Geografisk är läget synnerligen attraktivt för aktörer inom t.ex. lager och logistik. Rent generellt av samma skäl bör fastigheten ha små möjligheter att exploatera bostadsbebyggelse. Fastigheten är belägen söder om Arlanda flygplats. Trafikplats 179, Rosersberg från E4 eller trafikplats 181, Arlanda och Skobyvägen. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och räknas som landsbygd i pågående översiktsplan. Expansiva Rosersbergs Industriområde ligger ett par minuter bort med flera stora företagsetableringar.

Anslutningspunkt till VA finns på fastigheten.

Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd (vänster om E4 vid Norrsunda kyrka). Fastigheten ligger inom vattenskydds- och Arlandas influensområde. Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning, se länk till projektet. På fastigheten finns registrerade fornlämningar.

Geografiskt är det 2 km till Rosersberg, 4 km till Märsta och 6 km till Arlanda flygplats.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNING

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad genom skogsbrukplan. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 4 Nov kl 15:00

Säljs via anbudsförfarande: 14 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter