Skogsfastighet

Enskilt beläget skogsskifte 7,8 ha

Högstbjudande

495 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 1 maj

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,8 ha
Skogsmark
6,0 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Inägomark
0,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,7 ha
Virkesförråd
682 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN ÅBY 1:6

Om fastigheten

Enskilt beläget Skogsskifte om 7,8 ha varav 6 ha produktiv skogsmark.
Möjlighet att förvärva tillsammans med grannfastigheten Övrahammar 1:6 om ca 28 ha och därigenom få större brukningsenhet.
Fina jaktmöjligheter då tillgången på vilt är bra i området. Främst rådjur, kronhjort och vildsvin men även dovhjort visar sig sporadiskt. Välkommen med er intresseanmälan. Välkommen till Åby!

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Totalt inom planperioden föreslås i grundförslaget 0,2 ha markberedning, 0,2 ha plantering samt 2,4 ha röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakträtten står fri för köparen på tillträdesdagen. Jakten har hittills bedrivits tillsammans med grannfastigheten Övrahammar 1:6 och har det har givit en tilldelning av en älgkalv samt fri kronhind och kronkalv varje år.

Arrende/nyttjanderätter

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Inägomark

Inägomarken står fri för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar riksantikvarieämbetets hemsida.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Oskarshamns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 279 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss