Lantbruk

Knektegården Broddetorp

Utgångspris

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 5 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,4 ha
Åkermark
17,0 ha
Betesmark
3,1 ha
Skogsmark
18,7 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
5 384 m3sk
Boyta
125 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Falköping Fjällåkra 3:6 & 2:6

Adress

Knektegården 521 98 Broddetorp

Om fastigheten

I anslutning till Broddetorps samhälle ligger Knektegården. Den sammanlagda arealen uppgår till
39 ha vilken fördelar sig över 20 ha inägomark och 18 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 5 380 m³sk. Gården har sitt ursprung från 1895 då bl.a. bostaden om 125 m² uppfördes. Byggnadsbeståndet är i behov av upprustning och renovering men har ypperliga utvecklingsmöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1895 på torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är kopplade 2-glas och på taket ligger lertegel. Uppvärmning sker via kökspanna med elpatron. Kommunalt vatten och avlopp.
Boarean uppgår till ca 125 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
Ingång via huvudentrén till hall med trapp till övre plan. Till höger nås matsal och vardagsrum i en öppen planlösning med öppen spis. Till vänster från hallen nås kontoret och vidare till köket som har enklare standard och ansluter till groventrén. Från köket nås också badrummet. Övre plan utgörs av en mindre hall, ett sovrum med kakelugn och ett fd. kök med vedspis. Två isolerade och en oisolerad snedgarderob samt toalett.

Uppvärmning har endast skett via elpatron de senaste åren så husets eldstäder bör provtryckas innan användning.

Driftskostnader
Total driftskostnad: 24 725 SEK/år

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & el: 14 700 SEK/år
Vatten & Avlopp: 3 345 SEK/år
Renhållning: 1 960 SEK/år
Försäkring bostad: 4 720 SEK/år

Tillkommer fastighetsskatt om 2 700 SEK/år

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren och då har huset stått obebott.

Energideklaration är ej utförd.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i trä med murad djurdel och under tak av lertegel. Byggnaden inrymmer djurdel som har den äldre inredningen kvar och med ovan liggande ränne samt stor och rymlig loge.

Garage

Murad garagebyggnad under tak av eternit. Inrymmer plats för två bilar på gjutet golv.

Vedbod/brygghus

Byggnad uppförd i trä under tak av lertegel.

Åker & betesmark

Till Knektegården hör ca 19 ha åkermark och 1 ha betesmark. Av åkerarealen är det 12 ha som brukas och är utarrenderat. 4 ha ligger för fäfot och har inte brukas på flera år och
3 ha är planterat med energiskog. Marken utgörs av självdränerande svartjordar.

Arrende & stödrätter

12 ha av åkermarken är utarrenderad till 2021-03-30 och därefter tillgänglig för köparen.
I överlåtelsen ingår inte några stödrätter.

Skogsuppgifter

Virkesrik skogsmark med stor andel föryngringsbar skog. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 18,7 ha och fördelar sig över flera huggningsklasser.
Virkesförrådet har bedömts till 5 384 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 288 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 10,7 m³sk/ha och år, den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 108 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 1% tall, 82% gran och 17% löv.
Avd. 6 och 11, totalt 4,2 ha är inhägnat i försök att föryngra löv- och ädellövträd. Avverkningsförslaget ligger på ca 3 650 m³sk varav ca 3 460 m³sk bedömts som huggningsklass S2 vilket möjliggör delfinansiering i samband med köpet. Inom några år behöver 4 ha röjas för rätt stamval inför framtida produktion och gallring behöver ske för framtida virkesproduktion. Skogsmarken utgörs av ett skifte beläget på Brunnhemsbergets västra sluttning med tillgång till väg. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Mattias Karlberg.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2021-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Hornborgaån där det bl.a. finns öring och kräftor. Fisket är samfällt och samfällighetens beteckning är Fjällåkra FS:6 och fastighetens andel uppgår till 13,69%.

Övrig mark

Ca 0,6 ha övrig mark som utgörs av tomtmark, gårdsplan etc.

Förvärvstillstånd

För köpets giltighet krävs att köparen erhåller förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen för omarrondering.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår för Fjällåkra 3:6 till 37,2813 ha och för Fjällåkra 2:6 till 74 m².
Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen uppgår till 37 ha fördelat på 18 ha skogsmark, 17 ha åkermark, 1 ha betesmark och 1 ha övrig mark.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter