Lantbruk

Jordbruksmark och skog i Raskarum

Utgångspris

3 100 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,7 ha
Tomtområde
19,7 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN RASKARUM 7:11

Adress

RASKARUM 7:11 277 45 Sankt Olof

Om fastigheten

Öster om Sankt Olof, i Raskarums bildsköna omgivningar ligger denna lantbruksfastighet om totalt ca 20 ha, fördelat på två skiften. Det norra skiftet, ca 11 ha, utgörs av sammanhängande åkermark. Det södra skiftet, ca 9 ha, är uppdelat i åkermark och betesmark samt varierande skogsmark med rik natur

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Jordbruksmark

Det norra skiftet, skifte 2, består av sammanhängande åkermark i ett långsmalt skifte inom jordklass 6. Blockarealen är på 10,9 ha och lerhalten ligger runt 12,5-15 % enligt SLU och HS lerhaltskarta.

Det södra skiftet, skifte 1, består delvis av åkermark och betesmark, den samlade blockarealen för åkermark och betesmark är 5,42 ha. Marken ligger inom jordklass 2 och har en lerhalt runt 12,5-17,5 %, enligt SLU och HS lerhaltskarta.

Skog

På det södra skiftet, skifte 1, finns varierande skogsmark om ca 4,1 ha, enligt uppmätning på karta. Här finns ädellövskog med hagmarkskaraktär, fuktiga partier med al och en mindre höljd med gran.

Jordbruksarrende och stödrätter

Jordbruksmarken har varit utarrenderad. Åkermarken är avlämnad oplöjd och betesmarken avlämnas 2020-12-01.
Stödrätterna är uthyrda till arrendatorn och skall återlämnas till jordägaren.

Köparen ges omgående tillträde till jordbruksmarken.

Jakt

Fina möjligheter till småskalig jakt. God förekomst av vilt i området. Jakten är upplåten t.o.m. 2021-01-31.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Dikesföretag

Raskarum-Ljunglyckornas diknf.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Areal

Arealen åkermark på skifte 1 är 2,12 ha, enligt blockkartan från 2020.
Arealen betesmark på skifte 1 är 3,3 ha, enligt blockkartan från 2020.
Arealen skogsmark på skifte 1 är ca 4,1 ha, enligt uppmätning på karta.

Arealen åkermark på skifte 2 är 10,9 ha, enligt blockkartan från 2020.

Arealen för hela fastigheten är 19,7 ha enligt fastighetsregistret.
Arealen för hela fastigheten är 20,65 ha, enligt uppmätning på karta.

Försäljningssätt

​Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-01-15.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Storgatan 25, 272 31 Simrishamn, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se.​ Märk kuvertet/ mailet: " Raskarum. Använd gärna vår budblankett.​ ​ ​Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvig.se​. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i samband med kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 15 jan

Utgångspris: 3 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter