Lantbruk

Jordbruksmark i Karlsborg

Utgångspris

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 6 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,7 ha
Tomtområde
17,7 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YSTAD KARLSBORG 24:1

Adress

Ryngevägen 158 27194 Ystad

Om fastigheten

Jordbruksmark i Karlsborg. Åkermark inom jordklass 8 om ca. 12,6 ha och betesmark om ca. 4,1 ha. Beläget längs Ryngevägen, mellan Rynge och Södra Vallösa.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Produktiv åkermark om ca. 12,65 ha inom jordklass 8. Huvuddelen av åkermarken inom lerhalt 12,5 - 17,5 %, mindre del i nordöstra hörnet inom 17,5-20 %, lerhalt enligt HS och SLU's lerhaltskarta. Äldre men tillfredsställande dränering.

Åkermarken är utarrenderad till och med 2022-03-14 och avlämnas väl höstplöjd eller i vall.

Betesmark

Betesmark om ca. 4,1 ha. Betesmarken är utarrenderad till och med 2022-03-14.​

Stödrätter

Stödrätter motsvarande arealen medföljer. Stödrätterna överlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Arealer

Arealen åkermark på objektet är ca 12,6 ha, enligt blockkartan från 2020.​
Arealen betesmark ​på objektet är ca 4,1 ha, enligt blockkartan från 2020.​
​Arealen övrig mark​ på objektet är ca 1 ha, enligt uppmätning på karta.

Arealen för hela objektet ​är ca 17,7 ha enligt uppmätning på karta.

Objektet är rödmarketrat på bifogade kartor och nuvarande fastighetsgränser är gulmarkerade på vissa av flygfotona, markeringarna är ungefärliga.
Grön markering på bifogade kartor avser det gårdscentrum som säljarna avser att behålla.

Byggnader

Försäljning avser del av fastighet, inga byggnader finns på objektet.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köparen bör ha möjligheten att genom fastighetsreglering överföra marken till av köparen redan ägd fastighet.​

Köpare och Säljare delar på kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i september 2020 och handlängningstiden hos lantmäteriet bedöms till ca 1 år.

Köpare kommer ges rätt att bruka marken från och med 2022-03-14 genom arrende.​

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter