fbpx

Lantbruk

Jordbruksmark 50 ha

Högstbjudande

11 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 1 jun

Visning

  • Fastigheten kan besiktigas på egen hand eller genom bokning med mäklaren.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,0 ha
Betesmark
11,0 ha
Åkermark
39,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINKÖPING HORNSTÄVE 4:24 del av .

Adress

Hornstäve Karlsborg 1 58576 Vreta kloster

Om fastigheten

Jordsbruksfastighet på Östgötaslätten med en totalareal på ca 50 ha. Detta fördelat på 39 ha åker samt 11 ha bete. Inga byggnader ingår.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är del av stamfastigheten Hornstäve 4:24. Fastigheten är föremål för fastighetsbildning och angivna arealer är endast uppskattade. Smärre avvikelser kan förekomma efter avslutad förrättning. Ansökan om avstyckning har sedan tidigare inlämnats till lantmäteriet. Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas utav säljaren förutom den del som kan härledas till köparens egen fastighetsreglering om så förekommer. Andelstalet i Gullbergs Häradsallmänning blir i sin helhet kvar i stamfastigheten. Övriga rättigheter mellan styckningslotten och stamfastigheten fördelas utav lantmäteriet

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 1 jun

Högstbjudande: 11 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter