Lantbruk

Hjo 70 ha

Utgångspris

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 18 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,6 ha
Skogsmark
34,5 ha
Åkermark
31,6 ha
Betesmark
2,0 ha
Övrigmark
3,5 ha
Virkesförråd
3 651 m3sk
Boyta
190 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hjo Lilla Ruder 1:5 m.fl.

Adress

Lilla Ruder 1 544 92 Hjo

Om fastigheten

Lilla Ruder utgörs av totalt ca 70 ha varav 31 ha åkermark, 2 ha betesmark och 34,5 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 6 000 m³sk. Fastighetens gårdscentrum är i bra skick och utgörs av ett rymligt bostadshus, ladugård, verkstad, maskinhall, sågverk m.fl. byggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1935 på källare med stomme av timmer och plank samt tegelfasad. Fönstren är kopplade 2-glas och på taket ligger betongtegel.
Uppvärmning sker via jordvärme med värmepump Thermia Diplomat Optium installerad 2012. Vatten via borrad brunn och avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration.

Boarean uppgår till ca 190 m² och biarean till ca 50 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar​
1955 genomgick huset en renovering och 1971 byggdes huset till. Vid den tidpunkten byttes även fönster och fasad. 2001 sattes nytt kök in och omkring 2013 lades taket om.

​Planlösning
Ingång via huvudentré till hall med toalett och trappa till övre plan. Rakt fram nås kontoret och till vänster vardagsrum med utgång till altan. Till höger från hallen ligger köket som är utrustat med spis, diskmaskin, ugn, kyl/frys samt fungerande vedspis. Från köket nås matsal och salong.

Övre plan utgörs av en rymlig möblerbar hall med öppen spis (ej godkänd) samt utgång till balkong. Fem sovrum varav två större samt badrum.

Källare under hela huset som inrymmer pannrum, garage, matkällare och flera förråd. ​​

Driftskostnader​
Total driftskostnad: 28 906 SEK/år​

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning/el: 22 800 SEK/år
Avlopp: 991 SEK/år
Renhållning: 1 923 SEK/år
Försäkring bostad: 3 192 SEK/år​

Tillkommer fastighetsskatt om 6 435 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 1 person i hushållet.

Energideklaration är ej utförd.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä, och sten under tak av plåt. Byggnaden renoverades under 1950-talet och byggdes till 1967 och 1979. Ladugården har plats för 30 uppbundna mjölkkor, 62 uppbundna ungdjursplatser samt boxar för småkalvar och kalvningsbox. Det bedrevs mjölkproduktion på gården fram till 2012.
Loge med gjutet golv, hökanon och hisspel. Vidbyggd magasinsbyggnad i trä under tak av plåt. Inrymmer en kalluftstork, tippgrop, elevator, rensverk samt en cistern med golvsvepeplåt för lagring om ca 120 m³.

Garage

Murad garagebyggnad med gjutet golv och plåttak, ca 50 m². Vidbyggt vagnskjul i trä med jordgolv.

Stall/garage/Sågverk

Murad byggnad med eterittak. Del av byggnaden inrymmer ett fd. ungdjursstall samt hönshus och en del garage med gjutet golv. Vidbyggt fungerande sågverk med elmotor.

Verkstad/maskinförvaring

Isolerad verkstad om ca 60 m² med gjutet golv och vikport. Vidbyggd maskinförvaring med tre väggar under tak av plåt och gjutet golv.

Brygghus

Brygghus uppförd i trä under tak av eternit.

Åkermark

31,6 ha stödberättigad åkermark på lättare jordar som är behovsdikad. Marken har en bra arrondering och skiftesindelning.

Betesmark

Ca 2 ha betesmark som saknar stödrätter.

Arrende & Stödrätter

Jordbruksmarken är utarrenderad till 2020-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.
I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2021 års SAM-ansökan.​

Arrende

Möjlighet finns för köparen att arrendera ca 7,5 ha åkermark. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 097 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 177 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,1 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 179 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 48% tall, 44% gran och 8% löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 660 m³sk varav ca 1 280 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av skogskonsult Mattias Karlberg och som är uppdaterad med ett års tillväxt. ​​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen uppgår till 37 ha fördelat på 18 ha skogsmark, 17 ha åkermark, 1 ha betesmark och 1 ha övrig mark.​

Fastighetsgräsner

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.​​

Städning

Fastigheten med dess byggnader överlåts grovstädad.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Fastighetsbildning

Fastigheten är under en pågående lantmäteriförrättning och tillträde kan först ske efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Enligt mätning på fastighetskarta uppgår arealen till ca 71,6 ha. Men den exakta arealen kommer att fastställas i lantmäteriförrättningen och arealavvikelse kan förekomma. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter