Lantbruk

Jordbruksfastighet utan byggnader ca 128 ha.

Högstbjudande

19 700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning av markerna kan ske på egen hand eller genom bokning med mäklaren.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
126,5 ha
Övrigmark
3,0 ha
Skogsmark
27,4 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Åkermark
75,5 ha
Betesmark
20,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av LINKÖPING KRÅNGESTAD 17:1

Adress

Krångestad Norrgård 1 58360 Gammalkil

Om fastigheten

Jordbruksfastighet utan byggnader ca 128 ha totalt fördelat på 75,5 ha åker, 22,1 ha bete, 27,4 ha skog samt 2,7 ha övrigt enligt skogsbruksplanen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Avstyckning

Försäljningsobjektet är under fastighetsbildning. Flera mindre avstyckningar är under genomförande och två mindre utskiften har sålts ifrån under vintern 2020. Stamfastigheten kommer att säljas utan byggnader som behålles av säljaren.

Fiske

Fastigheten har vatten och fiske i Humpån, samt del i samfällt fiske i del utav Lillsjön. Även en grävd damm finns. samtliga tre vatten hyser signalkräftor.

Jakt

Jakten är muntligen upplåten och fri för köparen från tillträdesdagen. Älg jagas tillsammans med grannfastigheter och fastigheten ingår i ett älgskötselområde.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning pågår varvid tillträdet ej kan ske förrän förrättningen vunnit laga kraft. Tillträdet är dock tänkt till efter skörd 2020 och då beräknas förrättningen vara klar.

Stödrätter

Till fastigheten följer stödrätter vederlagsfritt.

Åkermark

Åkermarken innehåller alla typer av lerjord. Men domineras av styv lera.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten upplåter mark för Gammelkils IF. Bestående av fotbollsplaner samt motionsslinga och byggnad på ofri grund. Upplåtelsen gäller i 49 år till 2032-12-31. Upplåtelsen inbringar 1 000 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 015 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter