Arrende

Jordbruksarrende

Försäljningssätt

Bud senast fre 29 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
92,3 ha
Åkermark
92,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Västermark 2:2

Adress

Västermarks Egendom 533 92 Lundsbrunn

Om fastigheten

Västermarks Egendom i Lundsbrunn arrenderar ut 92 ha åkermark med bra arrondering.
Arrendeperiod om 5 år med start 2021-03-14.

Västermark och Kollbogården bedrivs idag gemensamt i Kollbogården Västermark Lantbruks AB. Möjlighet finns att lägga bud på arrendeställena var för sig eller tillsammans.

För mer information och fullständigt prospekt, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Bilder

Fakta

Arrendets omfattning

Upplåtelsen avser 92,3 ha stödberättigad åkermark med mycket bra arrondering. Marken är systemtäckdikad 1969-1970. Ca 30 ha utgörs av lättare jord och resterande moig lättlera. Marken brukas idag konventionellt. ​

I och med ombyggnaden av E20 kommer ca 3,3 ha att tas i anspråk av vägverket under ca 2 års tid för tillfällig väg. ​

Arrendeformen är ett 5-årigt sidoarrende med tillträdesdag 14 mars 2021.

I arrendet ingår en gödselbrunn om 1 600 m³ samt en gödselplatta om 1 000 m², byggnader ingår ej.

Arrendatorn disponerar under arrendeperioden stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna stödrätterna till jordägaren utan någon ersättning.​​

Förutsättningar

Anbud lämnas skriftligen på området som helhet. Årlig arrendeavgift i kronor och gällande mervärdeskatt tillkommer. Jordägaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles jordägaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast fredagen 29 januari 2021. Använd gärna bifogad blankett.

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 29 jan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter