Arrende

Jordbruksarrende med slaktsvinstall​

Försäljningssätt

Bud senast fre 29 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,0 ha
Åkermark
121,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Ledsjö 7:3

Adress

Kollbogårdens Egendom 533 92 Lundsbrunn

Om fastigheten

Kollbogårdens Egendom i Lundsbrunn arrenderar ut delar av fastigheten. 121 ha åkermark samt slaktsvinstall med 1 640 platser med tillhörande foderkök och maskinhall. Arrendeperiod om 5 år med start 2021-03-14.

Kollbogården och Västermark bedrivs idag gemensamt i Kollbogården Västermark Lantbruks AB. Möjlighet finns att lägga bud på arrendeställena var för sig eller tillsammans.

För mer information och fullständigt prospekt, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arrendets omfattning

Åkermark
Upplåtelsen avser 121,26 ha stödberättigad åkermark som ligger väl samlat i en ägofigur med bra arrondering. Ca 60 ha av arealen är systemtäckdikad på 1960-talet och resterande är behovsdikad. Halva arealen är av lättare karaktär och andra halvan moig lättlera. Marken brukas idag konventionellt.​​​

Arrendeformen är ett 5-årigt sidoarrende med tillträdesdag 14 mars 2021. Syn skall hållas. ​

Arrendatorn disponerar under arrendeperioden stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna stödrätterna till jordägaren utan någon ersättning.​​

Slaktsvinstall
Tvärtrågsstall med funkiblöutfodring uppfört 1998 med 1 640 platser fördelat på fyra avdelningar. Byggnaden är uppförd med prefabricerad betongvägg under tak av plåt. Vidbyggt kontor, omklädningsrum och teknikrum med stationär högtryckstvätt. Pumpbrunn och gödselbrunn om 1 600 m³​.

Foderkök
Byggnad uppförd i trä under tak av plåt med plåtbeklädda väggar på insidan. Blandarkar, foderdator, samt tank om ca 25​ m³ för blötfoderråvara. Kembod och vattentank om om ca 5 m³. Kvarnrum med ca 115 tons lagring fördelat på fem fickor. ​

Spannmålssilo
Två stycken Almas galvade torksilos med utomhus tippgrop och 150 tons grainpump, uppfört 2003. Lagringskapacitet om ca 960 ton. ​​

Maskinhall​/lager
Byggnad uppförd i trä under tak av plåt med gjutet golv. Yta ca 16x65 meter med en frihöjd om 4,60 meter. Halva byggnaden är isolerad (tidigare potatislager) och halva är oisolerad och används till maskinförvaring. ​​

Förutsättningar

Anbud lämnas skriftligen på området som helhet. Årlig arrendeavgift i kronor och gällande mervärdeskatt tillkommer.

Jordägaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles jordägaren.​

​Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast fredagen 29 januari 2021. Använd gärna bifogad blankett.

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 29 jan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter