Skogsfastighet

Jord & skogsgård i hjärtat av Höga Kusten

Högsta bud

1 450 000 kr

Högstbjudande: 1 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,8 ha
Skogsmark
28,3 ha
Berg/hällmark
5,2 ha
Inägomark
7,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
5 400 m3sk
Boyta
100 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS NORDINGRÅ-NYLAND 6:1, Valmsta 1:8 & 2:10.

Adress

Nyland 101 87030 Nordingrå

Om fastigheten

I Nordingrå-Nyland, Höga Kusten, ligger denna jord- och skogsgård med lugnt lantligt läge om ca 41 ha. Gårdscentrum med två äldre bostadshus, uthus och loge. Byggnaderna behöver lite omvårdnad.
Här är en omedelbar närhet till Världsarvet med vandringsleder, nära havet och sjöar, magiska vyer, rikt djurliv, berg, skog och ängar. Höga kustens alla pärlor finns inom nära räckhåll.

Gården är lugnt belägen med ett öppet och soligt läge och utsikt över Nylandssjön.

Fastigheten består av ca 41,8 ha varav ca 28,3 ha skogsmark med bra bonitet och ett virkesförråd om ca 5 400 m³ sk, där stor andel har uppnåt slutavverkningsbar ålder. Enligt skogsbruksplan finns ca 7 hektar är betes/åkermark och där största delen är i anslutning till gårdscentrum.

Som fastighetsägare har man möjlighet att vara med i två jaktlag Omnejaktlag och Salsåkers Viltvårdsområdesförening.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus, röda huset

Bostadshus uppfört i 1 1/2 plan på torpargrund med huggen stensockel. Stomme av resvirke, fasad av stående brädfodring och eternittak samt tvåglasfönster. Vatten gemensamt med grannar samt eget äldre enskilt avlopp. Boarea 100 kvm och biarea 5 kvm enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 70 kvm.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer först in i hallen. Uppgång till övervåningen sker från hallen och under trappan finns en mindre toalett. Tar man till vänster i hallen kommer man in i köket. I anslutning till köket finns ett mindre rum som är lämpligt som sovrum eller kontor. Går man vidare från rummet innaför köket kommer man till vardagsrummet som har en öppen spis.

Planlösning övervåning:
På övervåningen finns hall, badrum, sovrum och två alkover.

Bostadshuset har inte används under lång tid och är i behov av helrenovering

Bostadshus, gula huset

Bostadshus uppfört i 1 1/2 plan på torpargrund med huggen stensockel och påbyggd med glasveranda. Stomme av timmer, fasad av liggande brädfodring och plåttak samt enkel/tvåglasfönster. Byggnadsarea ca 100 kvm + glasveranda.

Planlösning bottenvåning:
Ingång sker genom glasverandan och därifrån kommer man till hallen som är centralt beläget i huset. Från hallen kommer man sedan till flera rum i huset samt till toaletten. Det finns även ett mindre rum i hallen. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Tar man till höger i hallen kommer man in till lantköket med gulmålade snickerier samt vedpanna och spis. Går man vidare från köket kommer man till kammaren som har kakelugn. Från kammaren kommer man vidare till vardagsrummet med parkettgolv och kakelugn .

Planlösning övervåning:
Övervåningen är till stora delar oinredd. Det finns ett rum inrett som har en kakelugn.

Bostadshuset är ett trevligt sekelskifteshus och har inte varit bebott på lång tid. Gamla detaljer finns kvar som trägolv, kakelugnar mm.

Loge

Äldre loge med stomme av trä och tak av plåt. Utgörs av förrådsutrymmen och hölada. Övervåning består av loge med trägolv. Byggnaden är påbyggd åt flera håll. Byggnadsarea 387 kvm enligt fastighetstaxering.

Uthus

Uthus uppförd i stomme av trä med plåt/eternittak. Utgörs av garage och förrådsutrymmen.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nordingrå församling.

Tag av E4:an i Gallsäter och kör mot Nordingrå Kyrka, passera kyrkan och fortsätt genom Nordingråvallen. 2 km norr om samhället tar ni av väg till vänster mot Nyland. Kör ca 1 km och tag mindre grusväg till höger och efter 75 m så ligger byggnaderna på båda sidor om vägen. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Jord- och skogsgård belägen i byarna Nordingrå-Nyland och Valmsta mitt i hjärtat av Höga Kusten. Här finns en omedelbar närhet till Världsarvet med vandringsleder, nära havet och sjöar, magiska vyer, rikt djurliv, berg, skog och ängar. Höga kustens alla pärlor finns inom nära räckhåll.

Gården är lugnt belägen med ett öppet och soligt läge och en magisk utsikt över egna åkermarken och Nylandssjön.

Kringliggande område består av öppet odlingslandskap, skog och vatten. Gårdscentrum består av två bostadshus, ett uthus och en loge. Byggnaderna är i stort behov av renovering.

Som fastighetsägare har man möjlighet att vara med i två jaktlag, Omnejaktlag och Salsåkers Viltvårdsområdesförening.

Försäljningen består av 3 fastigheter där säljaren står som ensam ägare samt en fastighet där säljaren är delägare och kommer att sälja sin andel i fastigheten.

Fastigheterna består av ca 41 ha mark varav ca 28 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 400 m³ sk och med god bonitet om 5,3 m³ sk/ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 73 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på huggningsklasserna K2 6 % (1,7 ha), röjningsskog 10 % (2,7 ha) , gallringsskog 24 % (6,7 ha) och med ett virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och i huggningsklassen S1, S2 och S3 är 61 % och 17,2 ha med ett virkesförråd om ca 4 200 m³ sk.

​Enligt skogsbruksplanen är det 7 ha betes/åkermark med största delen i anslutning till gårdscentrum och som brukas idag.

I ovanstående uppgifter finns inte den samägda fastigheten Valmsta 1:4. Den består av 4 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 500 m³ sk samt betes/åkermark 1,9 ha enligt skogsinventering gjord av Bengt Olov Westman hösten 2019. Volymen är uppräknad med ett års tillväxt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2019 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 28,3 ha med ett virkesförråd om ca 5 400 m³ sk.

Uppräkning av tillväxten har gjort för den tillväxt som skett under 2020.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 2,3 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än område som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn/kulturlämningar på fastigheten . Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. För närvarande bedrivs älgjakten genom två olika jaktlag på fastigheterna.
Salsåkers Viltvårdsområdesförening jagar på de tre nordligaste skiftena av Nordingrå-Nyland 6:1. Salsåkers Viltvårdsområdesförening består av ca 17 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 600 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden 3 000 kr/ år för att vara med i jaktlaget. Jaktlaget betalar ut en arrendeavgift till markägaren 15 kr/ha.
Ordförande Lars Eriksson 070 653 41 04.

Omne jaktlag jagar på Valmstafastigheterna. Omne jaktlag består av ca 23 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 3 500 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden ca 1 000 kr/ år. Jaktledare Bengt Olov Westman 070 289 55 50.

Småvilt jagas på de egna fastigheterna eller efter överenskommelse på ett större område.

Jakten är upplåten via skriftliga arrendekontrakt och är inte uppsagda av säljaren.​

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag:
Kramfors Nordingrå-Nyland 6:1, 316 863 kvm, Kramfors Valmsta 1:8, 55 000 kvm, Kramfors Valmsta 2:10 15 910 kvm. Areal enligt skogsbruksplan för alla fastigheter 40,8 ha.

Jordbruksmark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 7 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse. Betes/åkermark för samägd fastighet är 1,9 ha och brukas av samma brukare.

Vägar

Vägen från asfaltvägen och förbi bosstadshuset är Valmsta vägförening. Senaste året var årsavgiften 1 600 kr för fastigheterna.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 26/10 kl 1300-1400. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på

fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida https://www.kramfors.se och hemsida om Höga Kusten https://www.hogakusten.com

Service

Mataffär, bensinpump, pizzeria, järnhandel, hockeyhall med bowlingbana mm på Nordingråvallen 3 km. Affärer, bensinstationer, matserveringar mm i Ullånger 10 km. Till Kramfors ca 37 km, till Härnösand ca 53 km, till Örnsköldsvik ca 62 km och till Sollefteå ca 72 km.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Kramfors Valmsta 1:4

Säljaren äger även del av Valmsta 1:4. Säljarens andel är 68/75. I samband med försäljning av övriga fastigheter vill säljaren även sälja sin del i Valmsta 1:4 till den som köper övriga fastigheter. Areal och volym för Valmsta 1:4 finns inte med på skogsbruksplanen som finns i fastighetsbeskrivningen utan redovisas nedan.

Fastigheten består av fyra områden och arealen på områdena är enligt skogsbruksplan upprättad i november 2019 av Bengt Olov Westman 6,8 ha mark och 1,1 ha vatten. Varav 4 ha är produktiv skogsmark och 1,9 ha inägomark. Virkesförrådet är ca 500 m³sk och största andelen är gran 69 % och skogens fördelning på huggningsklasser är 42% röjningsskog och, 47 % som uppnått slutavverkningsbar ålder. Skogsbruksplanen är uppräknad med ett års tillväxt.

Det finns ett naturvärde på fastigheten som är lövrik barrnaturskog.

Areal enligt fastighetsutdrag 55 800 kvm.

Fastigheten har del i Valmsta S:1, vägar, Valmsta S:2, sandplats samt Valmsta S:4, linsänkesplats med väg.

Beslutat taxeringsvärde för år 2020 är totalt 67 000 kr, jordbruksvärde 16 000 kr, skogsbruksvärde 50 000 kr och skogligt impediment 1 000 kr. Typkod 110.

Inägomarken brukas genom muntlig upplåtelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter