fbpx

Lantbruk

Jord- och skogsfastighet i Härnösand

Säljs via anbudsförfarande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 1 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
102,5 ha
Skogsmark
62,4 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
31,2 ha
Inägomark
5,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Boyta
176 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND RAMSJÖ 2:2

Adress

Ramsjö 116 87198 Ramvik

Om fastigheten

Fastigheten Ramsjö 2:2, ligger beläget i Högsjö församling, Ramsjö by med utsikt över jord- och skogslandskapet. Fastigheten består av 3 skiften med total areal om 102,5 ha, varav produktiv skog om 62,4 ha varav del av marken gränsar mot Ramsjösjön. Totalt virkesförråd om ca 8 000 m³sk där största delen är gallringsskog mellan 40-60 år enligt skogsbruksplan som är upprättad i december 2020. Fastigheten är bebyggd med två bostadshus, ladugård, bagarstuga mm. Säljaren kommer att upprätta nyttjanderättsavtal där säljaren får bo kvar i ena bostadshuset som finns på gården så länge som han önskar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört troligtvis i början av 1900-talet i 1 1/2 plan med torpargrund. Stomme av timmer, fasad av eternit och plåttak samt tvåglasfönster. Eget djupborrat vatten samt enskilt äldre avlopp. Uppvärmningen sker med vattenburet system med elpanna samt luftvärmepump. Boarea 176 kvm och biarea 10 kvm enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 94 kvm + påbyggnad.

Nyttjanderättsavtal kommer att upprättas för säljaren att få bo kvar i bostadshuset

Gårdshus

Bostadshus uppfört troligtvis i början av 1900-talet i 1 1/2 plan på torpargrund med huggen stensockel. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak samt tvåglasfönster.

Huset har inte varit bebott på lång tid.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge i stomme med trä, stående brädfodring samt plåt och eternittak. Utgörs av olika förrådsutrymmen samt äldre djurdel. Pump och hydrofor finns i ett utrymme i ladugården. Byggnadsarea 297 kvm enligt fastighetstaxering.

Bagarstuga

Bagarstuga uppförd i stomme av timmer, fasad av stående brädfodring samt plåttak. Byggnadsarea ca 36 kvm. Bakugnen fungerar inte längre.

Carport

Enklare carport uppfört i stomme av trä, fasad av stående brädfodring samt plåttak. Byggnadsarea ca 35 kvm.

Vägbeskrivning

Kör E4 norrut från Härnösand och tag riksväg 90 mot Kramfors. Kör ca 7 km och tag av mot Ramsjö följ vägen ca 4 ,5 km så har ni brukningscentrum till höger om vägen. Fortsätt ca 1 km så finns skifte 2 till vänster om vägen. För att ta sig till skogsskifte 1 se kartor.

Se även skogskarta, översiktskarta samt Köpa Gård App.

Allmänt

Fastigheten Ramsjö 2:2, ligger beläget i Högsjö församling med utsikt över jord- och skogslandskapet. Fastigheten består av 3 skiften med total areal om ca 102,5 ha, med produktiv skog om 62,4 ha varav del av marken gränsar mot Ramsjösjön. Totalt virkesförråd om ca 8 000 m³sk där största delen är gallringsskog mellan 40-60 år enligt skogsbruksplan som är upprättad i december 2020. Fastigheten är bebyggd med två bostadshus, ladugård, bagarstuga mm. Säljaren kommer att upprätta nyttjanderättsavtal där säljaren får bo i ett av bostadshusen som finns på gården så länge som han önskar.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 55 % av virkesförrådet, löv upptar 24 % och tall upptar 21% av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är till största delen tillväxt skog som röjningsskog 12 % samt gallringsskog 73 %. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är i huggningsklassen S1, S2 och S3 är 13 % av arealen med ett virkesförråd om ca 1 100 m³ sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under december månad 2020 av Bengt Olov Westman. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 62,4 ha med ett virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Fastigheten består av 3 skiften.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplan finns det behov av röjning på fastigheten om 5,4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden på fastigheten som nyckelbiotoper mm. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn/kulturlämningar på fastigheten, annat än eventuell kolbotten enligt säljaren. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheterna ingår i Högsjö Norra Viltvårdsområde.
För närvarande bedrivs älgjakten på fastigheten genom Högsjö Norra jaktlag om ca 1 200 ha. I dagsläget är det ca 15 jägare i jaktlaget. Insats för ny jägare är för närvarande på 2 000 kr samt en årlig kostnad som senaste året var 2 000 kr. Markägare får 10 kr/ha i arrende. Jaktledare Tomas Braxenholm 070 628 72 07.

Småvilt jagas över hela området.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 1 178 900 kvm, areal enligt skogsbruksplan 102,5 ha land och 0,2 ha vatten.

Betes/åkermark

Åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 5,4 ha. Åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse. Stängsel som finns på marken tillhör den som brukar marken.

Vägar

Väg som går till skifte 2 är en enskild väg, det finns ingen vägförening för vägen. Fastigheten har del i Härnösand Högsjö-Ramsås Ga:1.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.harnosand.se

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Vindkraft

Säljaren har undertecknat nyttjanderättsavtal samt arrendekontrakt på en mindre del av fastigheten gällande eventuell vindkraft etablering. Området heter Spelåsen. Det är fortfarande stor osäkerhet om det blir aktuellt att utveckla området, det är inte sökt några bygglov för vindkraft i området än. Projektör för området är Kabeko kraft.

Nyttjanderättsavtal för säljaren att bo kvar i bostadshuset

En förutsättning för att få köpa fastigheten är att säljare och köpare är överens om att skriva under ett nyttjanderättsavtal där säljaren har rätt att få bo kvar i bostadshuset så länge som säljaren önskar. Säljaren skall betala en ersättning till köparen om 1 500 kr/månad samt står för driftskostnaderna vad avser el, renhållning och försäkring. Köparen står som fastighetsägare för utförandet av samt kostnaderna för väghållning, snöröjning, sandning samt tömning av brunn vid behov och åtminstone en gång per år. Det åligger också köparen att tillhandahålla bostaden med vatten samt stå för samtliga kostnader för detta. Dessutom åligger det köparen att vid behov snöröja taket på ladugården där vattenanläggningen är placerad.

Visning

Ingen allmänn visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog. För eventuell visning av byggnaderna kontakta fastighetsmäklaten för överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 69 920 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 1 Dec

Säljs via anbudsförfarande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter