fbpx

Lantbruk

Jord och Skog vid Sätra Brunn

Högstbjudande

900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 9 Nov kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,3 ha
Övrigmark
0,6 ha
Åkermark
3,7 ha
Skogsmark
8,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Sala Grällsta 1:12

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva en obebyggd lantbruksfastighet med en total areal om 12 ha, varav ca 3,7 ha är åkermark och 8 ha åkermark. Gott om utrymme att skapa din egen gård med odling eller djurhållning. Varför inte kolla upp möjligheten att bygga ditt egna boende!?

Jakträtt. Ansluten till större Älg- och Kronskötselområde samt Jaktvårdsförenings jaktlag.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten genom att använda sig av länk till karta via ikonen hitta hit alt. använda sig av kartorna längst ner på sidan.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal produktionsförmåga på åkermarken. Avviker mindre än 10 %. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Marken har endast putsats de senaste åren och innan dess användes marken till bete. Marken är inte utarrenderad. Stödrätter till marken finns ej.

Skogsuppgifter

Skogsmarkens volym är mätt och uppskattad i Skogsstyrelsens kartprogram Skoglig grunddata. Området är scannat under våren 2021. Uppskattad volym är 600 m³sk.
Norra delen av skogsmarken, ca 2,5 ha, består av en föryngringsyta från 2016 och behöver åtgärdas. För den södra delen av skogsmarken, ca 4 ha, är nästa åtgärd troligen en andra gallring. Närmast åkerskiftet är det främst gran för att att sedan bli mer inslag av björk.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde 3 (Skultuna). Marken är också ansluten till Haraker - Fläckebo Älg- & Kronskötselområde (ÄKO) om ca 6 000 ha och Harakers Jaktvårdsförenings Jaktlag om ca 1 200 ha, jaktledare är Hans Elg. Fastigheten har 1 st jakträtter i jaktlaget och en inträdesavgift om 4 500 kr i engångsavgift för del i jaktlagets slakteri m m. Jakten efter kronhjort och vildsvin är mycket omfattande och med god tillgång. All jakt sker tillsammans i jaktlaget med 12 medlemmar. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄKO/JVF m m.

Jakträtten är i dagsläget upplåten. Ny ägare disponerar jakten fr o m kommande jaktår.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Ett område av södra delen av fastigheten är påverkat. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Övriga marktyper

På Norra delen av fastigheten finns en mindre grustäkt för husbehovstäkt. Det avser en täkt där det utbrutna materialet används inom den egna fastigheten för dess eget behov.

Mantal

Fastigheten har 55/2505 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar. Befintliga pantbrev kommer dödas och nyfastställas i av säljarens andra fastigheter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Vid fastigheten är en busshållplats belägen som trafikeras av Västmanlands Lokaltrafik. Buss till Sala tar ca 30 min och till Västerås ca 35 min.

Fastigheten ligger ca 2,5 km från Sätra Brunn. Här finns förskola, konsthantverk, sommarcafé, veterinär, konstgalleri och museum.

Fastigheten ligger ca 12 km från Sala. I stadens centrum finns såväl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter. För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Salas närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner, varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 9 Nov kl 13:00

Högstbjudande: 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter