fbpx

Lantbruk

Jansesgården söder om Avesta med sjöläge

Utgångspris

8 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 sep kl 14:00

Visning

  • sön 19 sep, kl 10:00 - 11:00

    Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,7 ha
Tomtområde
79,7 ha
Virkesförråd
7 127 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Avesta Stora Grubbo 1:2, 3:3. 4:4 och 4:8. Karlbo 5:17

Adress

Stora Grubbo 20 77596 Krylbo

Om fastigheten

Unik äldre dalagård beläget vid Vansjön. Två bostadshus varav det ena byggt under 1980-talet och inflyttningsbart. Den stora mangårdsbyggnaden från 1700-talet kan renoveras till en fantastisk dalagård med alla gamla detaljer intakta. Flera kakelugnar, fina trägolv, originaltapeter mm. Skiftet mot Vansjön som gården ligger på är 9 ha med hela 500 meter egen strandkant. Hela försäljningsobjektet omfattar totalt ca 82 ha varav ca 63 ha utgör skog och ca 16 ha åker och inägomark. Virkesförråd ca 7 100 m³sk. Jakt och fiske. Flera försäljningsalternativ möjliga.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Lite kuriosa om Jansesgården Stora Grubbo

Gården har varit i samma släkt i sex generationer. Förste kände ägare var Mats Larsson från Västerfärnebo som inköpte den 1705. Senaste ägaren som avled 2020 övertog gården 1957.
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1843, renoverades 1930. Stall och ladugård byggdes1893, loge 1895.
Den första skolan på trakten var inrymd i ett rum på Jansesgården (lilla kammaren på mitten av nedre botten). Undervisningen här startade den 3 maj 1847 och pågick tills ett skolhus byggdes i Svensbo 1877.
En annan intressant gammal detalj är ett fönster med vacker handsmidda järnstänger som skulle tjänstgöra som skydd mot tjuvar. Detta fanns tidigare i en matbod och är idag uppsatt i ett uthusfönster.
De huvudsakliga näringarna på gården har under åren varit jord- och skogsbruk. Fram till 1930-talet var också milkolning en viktig sysselsättning på hösten och vintern. Träkolen kördes i kolstigar med hästforor till järnbruken runt Norberg, bland annat till Högfors, Engelsberg, Spännarhyttan och Nyhyttan. Från det sistnämnda bruket finns ett speciellt minne bevarat på Jansesgården.
I Nyhyttan, beläget mellan Olshyttan och Norberg, fanns fram till 1880-talet en masugn och ett gjuteri. Bruket sägs ha varit platsen för utveckling av ny banbrytande gjuteriteknik. Entrén till Jansesgården pryds av en gjutjärnshäll från Nyhyttan, prydligt försedd med brukets järnstämpel.
Det finns också spår av äldre järnhantering på Jansesgårdens ägor. Nere vid sjön kan man än idag vid plöjning hitta slaggsrester från medeltida myrmalmshantering. Det finns också två gamla gruvhål. Det ena är igenfyllt med sten, medan det andra är registrerat som fornlämning av Riksantikvarieämbetet (L2001:3786). En hytta lär längre tillbaks ha funnits i Vansjö by, sannolikt var det här som malmen från gruvhålen smältes till järn. En kolbotten på Jansesgårdens fastighet minner också om milkolningen.
En ytterligare fornlämning på fastigheten (Riksantikvarieämbetet L2001:3864) är en trefaldighetskälla, en vattenkälla som enligt gammal folktro har läkande kraft. Enligt uppgift ska källan ha brukats i början av 1900-talet.

Källor:
Svenska gods och gårdar del XX Södra Dalarna, Uddevalla 1939
Gård och byggd genom hundra år Stora Grubbo. Kompendium sammanställt av Studieförbundet Vuxenskolan 1989
Folkarebygd. Gårdar folk och miljöer, Bertil Jacobs m fl. Stockholm 2012
Riksantikvarieämbetet, Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok

Gården

Gårdsskiftet gränsar mot Vansjön söder om Krylbo med en egen strandlinje om 500 meter. Gammelhuset, lillstugan och det nyare bostadshuset ligger samlat ca 100 meter från sjön. Ekonomibyggnaderna ligger samlade avskilt från bostadshuset och bildar ett separat gårdsstun. Trevlig naturtomt med bärbuskar, fruktträd och blomsterrabatter, här finns även en ståtlig Dillpion =)

Nästan alla renoveringar och nybyggnationer kommer från egensågat virke. Det nyare bostadshuset uppfördes 1983-1984 och är byggt av senaste ägarens make.

Mangårdsbyggnaden

är majestätisk och tyder på att gården en gång varit mycket välbärgad. Huset har inte bebotts sedan 1980 och saknar alla moderniteter. El och vatten är visserligen draget men tillståndet är ytterst osäkert. Huset är i behov av stor renovering men har potential att bli en fantastisk dalagård.

Huset har en byggarea om 190m, två våningar plus en rejäl vindsvåning.
Nedervåning med stort kök, kammare bakom kök med fin kakelugn. Toalett och handfat i utrymme i anslutning till köket men som ett genomgångsrum till serveringsgång och skafferi. Från den stora hallen kommer man vidare in i en sal till höger samt vidare till kammare och rakt fram även här ett rum med kakelugn. Smal och brant trapp till övervåningen där en gigantisk sal ligger till vänster, samt ytterligare tre rum. Salen och ett rum har fina kakelugnar

En del av golven är täckta med gamla mattor men där man kommer åt kan man se att det finns fina trägolv. Tapeterna är original och i vissa rum hänger de helt löst. Linoljemålade trätak och spegeldörrar.

Ett 2-planshus med stor vind
Byggarea uppmätt på fastighetskarta ca 190 m², 8 rum och kök.
Grund: torpargrund, murad sockel
Stomme: timmer
Tak: sadeltak med rött tegel, sämre skick
Fasad: rödfärgad stående lockläktspanel med vita knutar
Fönster: kopplade samt okopplade tvåglasfönster
Skorsten: murad, status okänt
Uppvärmning: kakelugnar och vedspis, status okänt
Vatten: det finns vattenkranar men vattnet är avstängt, säljaren vet ej var vattenledningarna går och status på dessa
Avlopp: Osäkert vad och hur
El: ojordat och avstängt

Huset har sättningar och flera golv lutar rejält. Ytterpanelen har på något ställe kontakt med marken och därmed har fukt sugits upp. Huset är i behov av det mesta.

Ekonomibyggnader:
Trevligt gårdstun med ett flertal lador, logar och lider som bildar ett U. Byggnaderna har plåttak och är i bra skick.

Slogboden
Vid sjön ligger en liten slogbod med giltigt bygglov. Uppfört 1988

Bostadshus
En-planshus, byggt 1983-84.
Bo/Biarea enligt fastighetsutdrag: 97/24 3 rum och kök samt pannrum/tvättrum.
Grund: torpargrund på betongplintar
Stomme: trä
Tak: sadeltak med rött tegel
Fasad: rödfärgad stående lockläktspanel
Fönster: kopplade treglasfönster
Skorsten: murad, protokoll finns, se bilaga
Uppvärmning: vattenburet, vedpanna med elpatron, vedspis (tagen från Lillstugan)
Vatten: borrad brun, inget vattenprov kommer att tas, när vattnet inte används måste rören spolas ur
Avlopp: Enskilt, sluten tank. Tömning med slambil en gång om året de senaste åren då huset endast bebotts av en person.
El: jordat

Lillstuga
Troligen timmerstomme, murad sockel, stående rödfärgad lockläktspanel, tegeltak.
Kök samt kammare med kakelugn. I köket har det tidigare stått en köksspis men den är bortmonterad. Et rum samt hall på övervåningen. Pärlspånt och spegeldörrar. Okopplade tvåglasfönster. El av okänd status, inget vatten.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är beräknade efter ett enmanshushåll

Hushållsel: 7 690 kWh/år = 17 545 kr
Uppvärmning: Ved, normalt hushåll 15-25 kubik per år, ca 500 kr/kubik ca 10 000 kr. Ved har tagits på egen mark.
Renhållning: 1 728 kr för sophämtning,
Vatten och avlopp: 1 620 kr per år för slamtömning
Gårdsförsäkring inkl. skog: 10 906 kr/år
Fiber: Medlemsavgift Brunnbäcks fiber: 120 kr/ år Nätavgift inklusive TV: 1 392 kr/år
Sotning: 1 650 kr/år (3 ggr per år, enbart bostadshuset)
Vägar: 2017-2020 betalades det 1 406 kr till Stora Grubbo Bygatas Vägsamfällighet. Skogs och inägoväg Stora Grubbo 1:2 (84,5%) åtgärder beslutas löpande och betalas därefter.

Intäkt från JVF; 1 020 kr
Totalt: Ca 45 000 kr/år

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplanen: 81,6 ha (Avesta Stora Grubbo 3:3 och Karlbo 5:17 ej med)
Total areal enligt fastighetskarta: 82,69 ha
Total areal enligt fastighetsregistret: 79,6831 ha

Avesta Stora Grubbo 1:2
Areal enligt fastighetskarta: 52,92 ha
Enligt fastighetsregistret: 50,6740 ha

Avesta Stora Grubbo 3:3 (endast inägomark, ej med i skogsbruksplanen)
Areal enligt fastighetskarta: 1,15 ha
Enligt fastighetsregistret: 1,105 ha

Avesta Stora Grubbo 4:4
Areal enligt fastighetskarta: 25,47 ha
Enligt fastighetsregistret: 24,6310 ha

Avesta Stora Grubbo 4:8
Areal enligt fastighetskarta: 3:07 ha
Enligt fastighetsregistret: 3,1981 ha

Avesta Karlbo 5:17 ( Ej med i Skogsbruksplanen)
Areal enligt fastighetskarta: 0,08 ha
Enligt fastighetsregistret: 0,075ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog i april 2021, inför försäljningen. (Avesta Stora Grubbo 3:3 och Karlbo 5:17 är inte med)

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 62,6 ha med ett virkesförråd om ca 7 127 m³sk, varav ca 4 043 m³sk är avverkningsbar skog, och består av 49 % tall, 38 % gran, 13 % löv. Beräknad medelbonitet 6,9 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen på fastigheten är idag relativt jämn. Fastigheten är välarronderad och åtkomst från bilväg är överlag god.

Mellanskog genomförde markberedning och plantering våren 2021 på avdelning 10.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,9 ha på avdelning 39. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Inägomark

Ca 16 ha

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Totalt föreslås 6,1% (ca 3,8 ha) av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS) i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Några av fastigheterna berörs av registrerade kultur- och fornlämingar:
Avesta Stora Grubbo 1:2 berörs av RAÄ-nummer: Folkärna 131:1 - Gruvområde, Övrig kulturhistorisk lämning
Avesta Stora Grubbo 3:3 berörs av RAÄ-nummer: Folkärna 164:1 - Boplats, Fornlämning
Avesta Stora Grubbo 4:4 berörs av RAÄ-nummer: Folkärna 48:1 - Källa med tradition, Fornlämning

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Rättigheter och belastningar

Avesta Stora Grubbo 1:2 belastas av en ledningsrätt gällande starkström och har rättighet i ett officialservitut gällande område; väg för jordbrukstransport.

Avesta Stora Grubbo 3:3 och Stora Grubbo 4:4 belastas av två ledningsrätter vardera, för starkström och tele.

Avesta Karlbo 5:17 belastas av ett officialservitut gällande väg.

Samfälligheter

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter som bl.a. avser vägar, lertag, båtplatser och fiske.
Dessa är inte är vidare utredda eller inventerade.

Jakt

Största delen av fastigheterna ligger inom Alsbo-Stora Grubbo-Karlbo VVO 1900 ha. Kontaktperson Håkan Lundin. Mäklaren har kontaktuppgifter.

Intäkt från JVF 1 020 kr/år.

Delarna väster om vägen och mot sjön är oregistrerade.

Fiske

Fastigheterna ligger vid Vansjön, vilken innefattar Vansjöns fvo. Läs mer under länk nedan

www.avesta.se/gora-och-uppleva/natur-och-friluftsliv/fiske/vansjons-fvo/

Fastigheterna har även andel i fiskesamfälligheter.

Vägar

Andel i Stora Grubbo bygatas Vägsamfällighet 14%
Skogs och Inägoväg, Stora Grubbo 1:2 innehar 84,5%. (två ägare) Den som använder vägen på vintern ser till att det plogas. Gemensamt underhåll.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett arrendeavtal som omfattar 450 kvm på samfälligheten S:7 gällande 45 år från och med 2000-01-23. Engångsvederlag utgavs vid avtalstecknandet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Friskrivningsklausul

Säljaren är ett dödsbo varför försäljning sker med friskrivningsklausul. I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Möjlighet till delad försäljning

A. Helheten: 8 250 000 SEK

B. Stora Grubbo 1:2 och Karlbo 5:17; gårdsskifte samt två skogsskiften (skifte 1-3), totalt ca 53 ha: 6 875 000 SEK

C. Stora Grubbo 3:3, 4:4 och 4:8; ett skogsskifte och inägomark (skifte 4), totalt ca 30 ha: 1 500 000 SEK

D. Enbart gårdsskiftet (skifte 2) tillhörande 1:2 om ca 9 ha: 4 500 000 SEK

E. All mark förutom gårdsskifte alternativ D (skifte 1, 3 och 4): 4 200 000 SEK

Taxeringsvärde

Typkod: 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Totalt taxeringsvärde är: 4 857 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
Fastigheterna är samtaxerade.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skog: 3 365 000 SEK
Skogsimpediment: 20 000 SEK
Åkermark: 369 000SEK
Ekonomibyggnad: 143 000 SEK
Småhusmark på lantbruk: 230 000 SEK
Småhusbyggnad på lantbruk: 730 000 SEK

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i ostädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 442 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 sep kl 14:00

Utgångspris: 8 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter