fbpx

Lantbruk

Jaktarrende 1110 ha- Nordvästra Skåne

Anmäl intresse

Om fastigheten

Inför jaktsäsongen 2024 erbjuds nu en unik möjlighet till långsiktig jakträtt på ca 1110 ha. Området är viltrikt, har god jaktlig arrondering och utgörs av ca 610 ha skogsmark och ca 500 ha öppen
mark. Beläget mellan Helsingborg och Ängelholm, med närhet till E6:an. Upplåtelsen gäller i första hand klövvilt men på sikt kan även mer jakt erbjudas. Jakten har bedrivits av ägarfamiljen i generationer vilket resulterat i fina viltstammar av framför
allt dovvilt och rådjur.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av Ängelholm Vegeholm 1:1 m.fl

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Markområdet uppgår till ca 1 110 ha varav ca 610 ha utgörs av skogsmark och resterande ca 500 ha utgörs av åkermark.

Jakt

Upplåtelsen av jakträtten avser klövvilt d.v.s. hjort, rådjur, älg och vildsvin.
Dovhjort och rådjur finns i etablerade stammar påområdet. Övriga klövvilt förekommer mer sporadiskt men med årlig regelbundenhet.
Området har tilldelning på en älgkalv.

Det finns ingen övre begränsning på hur många vilt som får nedläggas. Upplåtelsen avser även predatorjakt. Avskjutningen har de senaste åren
varit över 200 klövvilt, majoriteten dovvilt, per år varav flertalet medaljtroféer.

Faller samarbetet väl ut finns möjlighet till vidarediskussion om mer jaktmark, fågeljakt etc., dock tidigast från och med 2025

Jakträttsinnehavaren förväntas bedriva skyddsjakt så att viltskador inte ökar på grödor i jordbruket.

Det finns fyra färdiga drev och totalt ca 80 jakttorn på området som jakträttsinnehavaren får nyttja. I dag bedrivs tre till fyra drevjakter per år
samt en omfattande vak- och smygjakt. Det står jakträttsinnehavaren fritt att själv utforma jakten.

Tillträde

Upplåtelsen gäller från och med 2024-07-01

Upplåtelsetid

Jakträtten upplåts i första hand på 3 år, med goda möjligheter till förlängning. Markägaren ser gärna ett långsiktigt upplåtelseförhållande.

Anbud

Anbud på lämnas senast 2024-01-19 kl. 16.00

Visning

Markområdet kommer att vara tillgängligt för besiktning på egen hand vid tillfällen i November 2023, December 2023 samt i Januari 2024.
Information om datum lämnas av ansvarig mäklare, dit även obligatorisk anmälan görs.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter