fbpx

Skogsfastighet

Intressant havsnära fastighet.

Högstbjudande

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 21 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,3 ha
Skogsmark
43,4 ha
Myr/kärr/mosse
2,9 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
2,8 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
7 083 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ TÄFTEÅ 1:91

Om fastigheten

Intressant fastighet fördelat på fyra skiften i Täfteåområdet om ca. 50 ha varav 43 ha är produktiv skogsmark. Två av skifterna ligger vid Laxögern varav den ena med en lång fastighetsgräns mot Rovsundet samt det andra skiftet som går ut på Ledskär. De två andra skiftena ligger i anslutning till Täfteå. Enligt nyupprättad skogsbruksplan finns här ca. 7100 m³sk med klar övervikt på G1 och S2, föreslagen gallring och slutavverkning under planperioden uppgår till ca. 1300 m³sk. Fastigheten har högt skogsinnehav om hela 163 m³sk/ha och en medelbonitet om 4,1 m³sk/ha.
Överlag god åtkomst via vägar, ingår i både Rovågerns vägförening samt Laxögerns samfällighetsförening. Ingår i Umeå nordöstra jaktvårdsområde.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 21/5, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 50,4 ha, areal enligt fastighetsregistret: 49,9 ha. Viss avvikelse finns således.

Jakt

Ingår i Umeå nordöstra jaktvårdsområde.
Småviltsjakten regleras via Täfteå jaktklubb. Jakten är utarrenderat fram till 2025-08-01

För att få vara medlem i Täfteå jaktklubb krävs en minsta areal om 10 HA
Medlemsavg. 400:- / år, då får man jaga både älg och småvilt.
Man ingår i Umeå Nordöstra Älgskötselområde och jagar på 3600 Ha. Fjolårets tilldelning var 6 vuxna + fri kalvavskjutning.
Ingen inträdesavgift.
Jaktlaget består av ca 30 medlemmar. Alla jagar dock inte, brukar röra sig om mellan 15-20 personer som jagar älg årligen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i fält 2021-06-11 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Fastigheten Umeå Täfteå 1:91 är fördelad på fyra skiften med en total areal på ca 50 ha ha enligt skogsbruksplan, varav ca 43 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt plan beräknad till ca 7083 m³sk och har därmed ett beräknat virkesförråd på ca 163 m³sk per produktiv ha. Fastigheten är gran- och talldominerad , 44% respektive 40 % och 16% löv. Boniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år.
Skogen inrymmer skog i huggningsklasser från röjningsskog (R2) till skog i föryngringsbar ålder (S3). Fördelningen över huggningsklasserna har två tyngdpunkter på G1 och S2. Skogen är välskött och genomgallrad. Åtkomsten via väg till båda skiftena.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 2,4 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar på stamskiftet (Källa: Skogens pärlor via Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 21 maj

Högstbjudande: 2 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter