fbpx

Lantbruk

Ilnestorp – Kristianstad

Högstbjudande

32 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 7 apr kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva Kristianstad Ilnestorp 1:7, 8:1 och 10:1 om ca 192,5 ha. Åker, betesmark och skog. Ett lantbruk med fokus på mjölkproduktion. Enheten omfattar tre gårdsbilder med bostadsbyggnader, stallar, gödselhantering, maskinhallar, verkstad, garage, förråd och foderhantering. Varmt välkomna på visning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD ILNESTORP 1:7, 8:1 och 10:1

Adress

Ilnestorpsvägen 230 29891 Tollarp

Totalareal
192,6 ha
Tomtområde
192,6 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Kristianstad Ilnestorp 1:7 - Gårdsbild

Mangårdsbyggnad med nybyggnadsår 1917. Två plans boningshus med källare. Boyta om 385 kvm och biyta om 300 kvm enligt taxeringsuppgifter. Tak klätt med tegel samt putsad fasad. Äldre och karaktärsfull byggnad där de senaste större renoveringar är gjorda på 1980-1990 talet. Uppvärmning vattenburet system, via jordvärme. Enskilt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader om totalt 1 280 kvm enligt taxeringsuppgifter. Stallbyggnad med uppbundna kor, avdelning för ungdjur, loge samt foderhantering och gödselvård. F.d. grisstall. Tak av eternitpannor, plåt och betongpannor. Väggar/murar är gråstensmurar, plåt, tegel och prefabricerade väggelement. Delar av byggnaden är av äldre karaktär av sämre skick till relativt nyare delar och utbyggnader.

Äldre brygghusbyggnad om en yta på ca 70 kvm enligt uppmätning. Gjuten platta i garaget. Plåttak och stenmursväggar.

På gårdsområdet finns även en flytgödselbrunn om totalt 900 kbm, samt tre stycken plansilos vartdera fack om 30*6m.

Kristianstad Ilnestorp 1:7 - Mjölkstall

Stallbyggnad uppförd 2019 med plats för 156 mjölkkor. Byggnaden är 82 * 22 meter, 1 804 kvm och inrymmer förutom stall även kontorsdel, maskinrum samt mjölkrum. Byggnad med metallstomme och väggar av prefabricerad betong och automatiska gardinsystem, isolerat tak.
Foderanläggning av Robivec med två råvarufickor i nära anslutning till stallbyggnad, fristående byggnad om 14 * 14 meter, med betonggolv, plåttak och prefabricerade betongväggar. Stationär mixer med transportband och bandfoderfördelare inne i stallbyggnaden.

Mjölkning sker med två Fullwood Merlin mjölkrobotar till mjölktank. Mjölkrobotarna och mjölktanken ägs inte av fastighetsägaren, utan är lös egendom och ägs av tredje part, och omfattas därmed inte av denna förmedling.

Kristianstad Ilnestorp 8:1 - Gårdsbild

Mangårdsbyggnad med nybyggnadsår 1962. 1-1/2 plans boningshus med källare. Boyta om 140 kvm och biyta om 75 kvm enligt taxeringsuppgifter. Tak klätt med tegel samt murad tegelfasad. Uppvärmning vattenburet system, via jordvärme. Enskilt vatten och enskilt avlopp.
Ekonomibyggnader

Stallbyggnad om totalt 805 kvm enligt taxeringsuppgifter. Äldre stallbyggnad med gödselvård. Tak av eternitpannor, murade väggar samt trä och plåtfasad.

Halmlada, rest på stålstomme med plåttak och plåtväggar. Byggnadsyta om ca 360 kvm enligt uppmätning.

På gårdsområdet finns även en flytgödselbrunn.

Kristianstad Ilnestorp 10:1 - Gårdsbild

Mangårdsbyggnad med nybyggnadsår 1961. 1-plans boningshus med inredd källare. Boyta om 121 kvm och biyta om 66 kvm enligt taxeringsuppgifter. Tak klätt med tegel samt teglad fasad och treglas-fönster. Renoverat Badrum år 2015 med golvvärme. Ytskiktet i bostaden renoverat på senare år. Uppvärmning vattenburet system, via jordvärme och stallvärme. Enskilt vatten via grävd brunn och enskilt avlopp via trekammarbrunn med infiltration.

Stallbyggnad om 1 273 kvm enligt taxeringuppgifter. Äldre stallbyggnad med äldre foderhantering och gödselvård. Tak av eternitpannor och fasad med träpanel och murade väggar.

Maskinhall med verkstad/slakteri utrymme, om en byggnadsyta på 400 kvm enligt uppmätning. Bättre byggnad rest på stålkonstruktion med väggar och tak av plåt. Utrymme med vatten och gjuten platta.

På gårdsområdet finns även två flytgödselbrunnar om totalt 450 kbm, gödselplatta på 300 kvm samt en tornsilo och en halmlada.

Åkermark

88 hektar åker enligt uppgift ur registerutdrag. Den brukade arealen fördelar sig på vallskörd och fodermajs.

Åkerarealen som är till salu omfattar totalt 87,5 ha åkerjord enligt EU-karta och innehar 87,5 stödrätter. Åkerarealen har ett integrerat bevattningssystem med egen borra för varje gårdsbild. Jordklass 5-9.

De 88 ha fördelar sig enligt mätning på Fastighetskarta enligt följande:

Kristianstad Ilnestorp 1:7; 34 ha.
Kristianstad Ilnestorp 8:1; 23 ha.
Kristianstad Ilnestorp 10:1; 31 ha.

Betesmark

55 hektar betesmark enligt uppgift ur registerutdrag.

Betesmarksarealen omfattar totalt 87,5 ha enligt EU-karta och innehar 87,5 stödrätter. Åkerarealen har ett integrerat bevattningssystem med egen borra för varje gårdsbild. Jordklass 5-9.

De 88 ha fördelar sig enligt mätning på Fastighetskarta enligt följande:

Kristianstad Ilnestorp 1:7; 30 ha.
Kristianstad Ilnestorp 8:1; 14 ha.
Kristianstad Ilnestorp 10:1; 11 ha.

Skogsmark

46 hektar skogsmark enligt uppgift ur registerutdrag.

Kristianstad Ilnestorp 1:7; 19 ha.
Kristianstad Ilnestorp 8:1; 8 ha.
Kristianstad Ilnestorp 10:1; 19 ha.

övervägande del lövskog.

Energidekleration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Stödrätter

Stödrätter omfattar hela arealen.

Driftskostnader

Enligt uppgift från säljare ca 35 000 kr/år och bostadshus

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten. Tillfaller köparen på tillträdesdagen. Riklig förekomst av framförallt dovhjort.

Lagfart

Köparen ska betala alla lagfarts- och omkostnader i anledning av köparens förvärv.

Inteckningar

32 inteckningar om 20 820 000 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 7 apr kl 08:00

Högstbjudande: 32 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter